HELSENORGE

Kartlegging av adaptiv fungering med Vineland

Adaptiv atferd er atferd som gjør oss i stand til å forholde oss til og håndtere miljøet rundt oss på mest mulig hensiktsmessige måter. Det inkluderer både praktiske og sosiale ferdigheter.

Foto av Vineland-3-manualens forside

En psykisk lidelse vil kunne påvirke adaptiv fungering for de fleste av oss. For eksempel kan en depresjon medføre at det blir tyngre å gå på jobb og utføre oppgaver man vanligvis mestrer og man kan bli mindre opptatt av kosthold og personlig pleie enn det man vanligvis er. Psykose vil kunne ha store konsekvenser for adaptiv fungering og man kan hos mange observere et tydelig tap av adaptiv fungering.

​Strukturert kartlegging er viktig

Fordi personer med utviklingshemming ofte vil kunne ha vansker med å formidle verbalt at de synes ting er blitt vanskeligere, er strukturert kartlegging av adaptiv fungering en viktig del av utredning for psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming. Ved en slik strukturert kartlegging sammenlikner man personens ferdigheter med det som er forventede ferdigheter for personer med typisk utvikling på samme alder, innenfor ulike områder for adaptiv fungering.

En slik kartlegging er viktig for å stille diagnosen utviklinghemming, ettersom en slik diagnose krever at man skal ha vansker med adaptiv fungering. Det kan også være nyttig uten at det foreligger mistanke om psykisk lidelse, fordi det gir en systematisk oversikt over hva den enkelte mestrer i hverdagen. En slik oversikt kan være til god hjelp i tilpasning av tjenester og bistand i det daglige. Når vi kartlegger adaptiv fungering med tanke på psykisk lidelse, er vi ofte opptatt av om noe har endret seg i personens adaptive fungering.

​​​Nyttig verktøy

Vineland adaptive behavior scales, ofte kalt bare Vineland, er et av de vanligst benyttede instrumentene for kartlegging av adaptiv fungering. Vineland har nylig kommet i ny versjon, versjon 3. Vi NKUP har vært så heldige å få hjelp av førsteamanuensis Kenneth Larsen ved Universitetet i Sørøst-Norge som har spilt inn introduksjonsvideoer, både til kartlegging av adaptiv fungering generelt, samt til Vineland versjon 2 og 3.


Introduksjonsfilm om adaptiv kartlegging på et gernerelt grunnlag​

 


Introduksjon til Vineland 2

Praktisk gjennomgang for deg som bruker denne versjonen av verktøyet. Det er anbefalt å se filmem om generell kartlegging først.

 


Introduksjon til Vin​eland 3

Praktisk gjennomgang for deg som bruker denne versjonen av verktøyet. Det er anbefalt å se filmem om generell kartlegging først.​

 Tilbake til NKUPs forside​

Fant du det du lette etter?