Referansegruppe

Referansegruppen skal sikre at den nasjonale tjenesten blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i lovverket. NKUPs referansegruppe består per 01.01.2021 av følgende medlemmer:

  • Per Anders Johansen, leder, Sikkerhetsenheten, Avd. for spesialpsykiatri, Nordlandssykehuset HF
  • Annette Drangsholt, leder, Autismeforeningen
  • Karl Elling Ellingsen, leder, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
  • Gunn Oddlaug Strand Hutchinson, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  • Unni Pedersen, leder, Voksenhabilitering, Sykehuset Østfold HF
  • Ida Brevik, psykologspesialitet, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming, Østmarka, St Olavs Hospital HF
  • Anne Grete Westly, kommuneoverlege, Asker kommune
  • Torhild Wiker, overlege/psykiater, Avdeling spesialisert Psykosebehandling, Helse Bergen HF
  • Svein Øverland, psykologspesialist/leder, Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner, avd. Brøset

Tilbake til NKUP

Fant du det du lette etter?