Referansegruppe

Referansegruppen skal sikre at den nasjonale tjenesten blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i lovverket. NKUPs referansegruppe består per 01.12.2019 av følgende medlemmer:

  • Annette Drangsholt, leder i Autismeforeningen
  • Karl Elling Ellingsen, leder Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, NAKU
  • Gunn Oddlaug Strand Hutchinson, tidligere nestleder NFU
  • Per Anders Johansen, seksjonsleder Psykiatrisk innsatsteam, Nordlandssykehuset HF
  • Unni Pedersen, seksjonsleder, Voksenhabilitering, Sykehuset Østfold HF
  • Stian Sehm-Larsen, spesialvernepleier, Østmarka, St Olavs Hospital HF
  • Tor Arne Veie, stedfortredende seksjonssjef ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg ved St. Olavs Hospital i Trondhjem (vikar i referansegruppen for Øverland)
  • Anne Grete Westly, kommuneoverlege, Asker kommune
  • Torhild Wiker, overlege/psykiater, Døgn, Haukeland
  • (Svein Øverland, psykologspesialist/leder, Sentral fagenhet, Brøset, permisjon fra referansegruppen)

Tilbake til NKUP

Fant du det du lette etter?