Stemningslidelse - mani og depresjon

Stemningslidelser omfatter lidelser preget av store endringer i emosjoner eller stor variasjon i emosjonelle uttrykk. Diagnosegruppen innbefatter både depressive, maniske og bipolare tilstander.

Enkelte stemningslidelser, som alvorlig depresjon (se lenger ned på seiden), kan oppstå som en enkelt episode, men ubehandlet stemningslidelse har ofte et svingende, tilbakevendende mønster. 
I ICD-10 skiller man mellom lett, moderat eller alvorlig depresjon, med eller uten ledsagende symptomer på psykose. Det kan handle om en enkeltstående episode eller tilbakevendende episoder. En moderat depressiv episode i ICD-10 tilsvarer omtrent alvorlig depresjon i DSM-5. Diagnosen dystymi settes når de klassiske tegnene på depresjon er til stede, men symptomene er av noe mildere grad og depresjonen er vedvarende i minst to år.

Mani og hypomani (se lenger ned på siden) kan unntaksvis forekomme alene, men er vanligvis del av en bipolar lidelse. Hvis mani forekommer alene, bør man mistenke en organisk årsak til symptomene.

Når stemningsleiet svinger mellom perioder med sykelig høyt og sykelig lavt stemningsleie, brukes betegnelsen bipolar lidelse. Man skiller mellom diagnosene Bipolar 1 og Bipolar 2. Bipolar 1 er preget av klare perioder med mani, fulgt av perioder som tilfredsstiller kriterier for depresjon. Diagnosen bipolar 2 brukes når svingningene er preget av en eller flere depressive perioder som forekommer i kombinasjon med en eller flere distinkte perioder med hypomani.

Diagnosen cyklotym lidelse refererer til en mindre alvorlig stemningslidelse som medfører episoder av depresjon og lett heving av stemningsleiet, men der episodene ikke er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til å sette diagnosen bipolar lidelse. Denne lidelsen finnes ofte hos slektninger til pasienter med bipolar affektiv lidelse. Noen pasienter med cyklotymi kan med tiden utvikle bipolar affektiv lidelse.

Hvis det forekommer psykotiske symptomer i forbindelse med en bipolar lidelse, kalles lidelsen en bipolar psykose. Man bør være oppmerksom på at både depresjon og mani kan utløses av direkte fysiologiske prosesser som for eksempel svulst, endokrin sykdom eller bivirkninger av legemidler.

Det finnes flere undergrupper av stemningslidelser, og findiagnostisering er til tider vanskelig, spesielt hos personer med utviklingshemning. Her presenteres symptomer og behandling på depresjon og mani: ​

Siden er under konstruksjon

Fant du det du lette etter?