Aicardi syndrom

Aicardi syndrom er en sjelden sykdom som nesten bare rammer jenter. Den kjennetegnes av epilepsi, manglende eller underutviklet hjernebjelke og karakteristiske forandringer i øyebunnen.

Bilde av jente med Aicardi syndrom
Illustrasjonsfoto. Bilde fra diagnosefolder om Aicardi syndrom

Hva er Aicardi syndrom?

Dette finner du svar på i Teksten er levert av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

Diagnosefolder om Aicardi syndrom (pdf)

Fagartikler

Exome Sequencing Fails to Identify the Genetic Cause of Aicardi Syndrome
Karger, Medical and Scientific Publishers. Vol. 7, No. 4, 2016. Mol Syndromol (DOI:10.1159/000448367)

Aicardi Syndrome: An Epidemiologic and Clinical Study in Norway
Pediatr Neurol 2014, 52 (2), 182-6.e3

Anfallstyper ved epilepsi

En kort beskrivelse av de vanligste anfallstyper ved epilepsi. Utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.

Undervisningsmateriell om epilepsi

Undervisningsfilmer om epileptiske anfall. Filmer fra Spesialsykehuset for epilepsi, SSE

Undervisningspresentasjoner om epilepsi. Presentasjoner om ulike sider ved epilepi. Utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi, SSE

E-læring

Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell. Utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi og Ambio helse.

Utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Fordypning av "Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell". Utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, Spesialsykehuset for epilepsi og Ambio helse.

Om individuell plan. Utarbeidet av Helse Midt-Norge.

Film

Sjelden - men ikke alene. 12 korte filmer om å være pårørende til en person med en sjelden diagnose

Relatert informasjon

Kommunikasjonsteam. Informasjonsbrosjyre fra Nevrohabilitering barn, Oslo universitetssykehus

Statlig spesialpedagogisk tjeneste - Statped. Fagområde: sammensatte lærevansker

ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Aktuelle saker

 • 21.04.2020
  Epilepsi og koronaviruset (Covid-19)

  Lurer du på om du må ta spesielle forholdsregler under koronaviruspandemien fordi du har epilepsi?

 • Illustrasjonsfoto. Foto: Caroline Lund
  26.06.2018
  Stor kognitiv variasjon ved Aicardi syndrom

  En norsk undersøkelse der fem jenter med Aicardi syndrom er kognitivt undersøkt, viser at funksjonsnivået varierer. Studien viste at de av jentene som hadde en mindre alvorlig form for epilepsi, også var de som var best fungerende.

 • 30.05.2018
  Hvordan gi Buccolam?

  Her kan du lære hvordan du gir Buccolam for å stoppe lange eller gjentagende epileptiske anfall.

Fant du det du lette etter?