HELSENORGE

Lafora sykdom

Lafora sykdom er en alvorlig, genetisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige muskelrykninger (myoklonier) og økende kognitiv svikt. Sykdommen oppstår hos en tidligere frisk ungdom og forverres gradvis.

Illustrasjonsfoto fra forsiden av diagnosefolderen. Foto: Shutterstock

​Hva er Lafora sykdom?

Dette finner du svar på i

diagnosebeskrivelsen på helsenorge.no

Teksten er levert av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.


 

gutt - forsidebilde fra diagnosefolder   Lafora sykdom - diagnosebeskrivelse (pdf)


 

Fant du det du lette etter?