HELSENORGE

Landau-Kleffner syndrom (ervervet afasi med epilepsi)

Landau-Kleffner syndrom er en sjelden nevrologisk sykdom som kjennetegnes av tap av språkforståelse og nedsatt evne til å uttrykke seg verbalt. Mange får også epileptiske anfall. Ervervet afasi med epilepsi, er et annet navn på syndromet.

Gutt med høreklokker
Illustrasjonsfoto fra forsiden av diagnosebeskrivelse. Foto Shutterstock

Hva er Landau-Kleffner syndrom?

Dette finner du svar på i Teksten er levert av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

gutt som peker - forsidebilde diagnosefolder     Diagnosefolder om Landau-Kleffner syndrom (pdf)

Til kompetansesenterets forside

Fant du det du lette etter?