HELSENORGE

Ohtahara syndrom

Ohtahara syndrom er en alvorlig, sjelden tilstand som utvikler seg i løpet av de tre første månedene av livet, vanligvis innen de ti første levedøgn. Sykdommen kjennetegnes av en vanskelig epilepsi og stagnert psykomotorisk utvikling.

Illustrasjonsfoto fra forsiden av diagnosebeskrivelse. Foto Shutterstock

Å vite om genfeil gir mulighet for skreddersydd behandling

Blogginnlegg fra Ekspertsykehuset – Oslo universitetssykehus for fag, innovasjon og forskning. Her kan du også lese historien om Sebastiana som fikk diagnosen Ohtahara syndrom. Sebastianas historie illustrerer at genomsekvensering av kritisk syke nyfødte har potensiale i seg til å redde liv.

Fagartikler

Lennox-Gastauts syndrom - forløp og behandling
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:24 - 7

Fant du det du lette etter?