Ohtahara syndrom

Ohtahara syndrom er en alvorlig, sjelden tilstand som utvikler seg i løpet av de tre første månedene av livet, vanligvis innen de ti første levedøgn. Sykdommen kjennetegnes av en vanskelig epilepsi og stagnert psykomotorisk utvikling.

Illustrasjonsfoto fra forsiden av diagnosebeskrivelse. Foto Shutterstock

Fagartikler

Lennox-Gastauts syndrom - forløp og behandling
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:24 - 7

Anfallstyper ved epilepsi

Anfallsklassifisering i kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Fant du det du lette etter?