Progressiv myoklonusepilepsi Nordsjøvarianten (North Sea)

Progressiv myoklonusepilepsi Nordsjøvarianten (North Sea) er en meget sjelden genetisk sykdom. Sykdommen tilhører en gruppe sjeldne tilstander som kalles progressive myoklonusepilepsier (PME).

Diagnosefolder

Siden er under utvikling. Mer tekst kommer.