Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall

Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall er en alvorlig, sjelden epileptisk encefalopati. Tidligere ble tilstanden kalt Malign migrerende partiell epilepsi (MPSI/MPEI).

Diagnosefolder

bilde av forside på brosjyre om diagnosen

Siden er under utvikling. Mer tekst kommer.