Sturge-Weber syndrom

Sturge-Weber syndrom er en medfødt sykdom hvor misdannelser i blodkar fører til funn og symptomer som fødselsmerke (også kalt portvinsflekk på grunn av den dype rød fargen) ofte lokalisert over panne og øye og som oftest ensidig, epilepsi, grønn stær og hos enkelte også andre nevrologiske forstyrrelser.

Diagnosefolder

Siden er under utvikling. Mer tekst kommer.