Unverricht-Lundborg sykdom

Unverricht-Lundborg sykdom er en sjelden genetisk sykdom og tilhører en gruppe sjeldne tilstander som kalles progressive myoklonusepilepsier (PME). Unverricht-Lundborg sykdom er den vanligste og mildeste av disse sykdommene.

Diagnosefolder

Siden er under utvikling. Mer tekst kommer.