HELSENORGE

Forskning og fagutvikling

Forskning og kompetanse er gjensidig stimulerende, og nettopp derfor er forskning en av grunnpilarene ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

illustrasjonsfoto for å illustrere forskning. en kvinne ser i mikroskop, en i en kolbe og en med et prøveglass

Forskning på sjeldne sykdommer er viktig

  • forskning øker kunnskap og kompetanse om den enkelte diagnose
  • forskning bidrar til økt fokus og bevissthet omkring sykdommen både hos helsepersonell og hos befolkningen
  • forskning bidrar til et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk med kompetanse på sjeldne sykdommer

På Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser har forskningsaktiviteten vært stor de siste årene. Flere studier og doktorgradsprosjekter har hatt utgangspunkt i pasientgrupper ved senteret, og disse har ført til mye ny kunnskap om flere av diagnosene.

Prosjektene omfatter et bredt spekter av ulike typer forskning

  • klinisk og epidemiologisk kartlegging av ulike diagnoser i Norge
  • genetisk forskning på grunnleggende sykdomsmekanismer
  • grunnforskning på behandlingsmekanismer ved diettbehandling
  • forskning på pasienters kunnskap om egen sykdom

     

Vi vil gjerne samarbeide - både med fagfolk og brukere

Forskningen ved kompetansesenteret er tverrfaglig og brukerorientert. Samarbeidspartnere fra ulike fagfelt (habilitering, nevrologi, pediatri, psykologi, pedagogikk m.m.) og brukere (pasienter, pårørende og omsorgs- og pleiepersoner) som er tilknyttet sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviteres til idé-dugnad.

Send gjerne en mail til kompetansesenter-sse@ous-hf.no dersom du har gode ideer.

Her kan du lese om pågående og avsluttede prosjekter ved kompetansesenteret


 

Nyttig informasjon

Om brukermedvirkning i forskning. Hvorfor brukermedvirkning i forskning, og hvordan kan brukere bidra? Oslo universitetssykehus

Forskning knyttet til sjeldne diagnoser Helsenorge.no


 

Fant du det du lette etter?