Forskning og fagutvikling

Forskning og kompetanse er gjensidig stimulerende, og forskning er en av grunnpilarene ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

illustrasjonsfoto

Forskning på sjeldne sykdommer er viktig

  • forskning og kompetanse går hånd i hånd
  • forskning øker kunnskap om den enkelte diagnose
  • forskning bidrar til økt fokus og bevissthet omkring sykdommen både hos helsepersonell og hos befolkningen
  • forskning bidrar til at kompetansemiljø og helsetjenester nasjonalt og internasjonalt knytter kontakter med fokus på sjeldne sykdommer

På Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser har forskningsaktiviteten vært stor de siste 5-6 årene. Flere studier og doktorgradsprosjekter har hatt utgangspunkt i pasientgrupper ved senteret, og disse har ført til mye ny kunnskap om flere av diagnosene. Prosjektene omfatter et bredt spekter av ulike typer forskning, inkludert klinisk og epidemiologisk kartlegging av ulike diagnoser i Norge, genetisk forskning på grunnleggende sykdomsmekanismer og forskning på pasienters kunnskap om egen sykdom.

Vi vil gjerne samarbeide

Forskningen ved kompetansesenteret er tverrfaglig. Samarbeidspartnere fra ulike fagfelt (habilitering, nevrologi, pediatri, psykologi, pedagogikk m.m.) som er tilknyttet sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviteres til idé-dugnad.

Send gjerne en mail til kompetansesenter-sse@ous-hf.no dersom du har gode ideer.