GLUT1-mangelsykdom - anbefalt oppfølging og behandling

Målet med veilederen er å bidra til økt kunnskap om GLUT1-mangelsykdom både hos den som har diagnosen, pårørende, helsetjenesten og det øvrige hjelpe- og støtteapparatet.

Oppfølgings- og behandlingsveilederen er utarbeidet i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Med veilederen ønsker vi

  • å bidra til god og nødvendig samhandling mellom pasient, pårørende og tjenesteytere på ulike nivåer
  • at grunndiagnosen ses i sammenheng med annen behandling
  • at den kan være retningsgivende for oppfølging og behandling av personer med GLUT1-mangelsykdom
  • at den skal kunne være et utgangspunkt for utarbeidelse av individuell plan

På side 7 kan du lese historien til en voksen dame som har GLUT1-mangelsykdom. Hennes historie sier noe om hvor viktig det er å få riktig diagnose og behandling så tidlig som mulig.

For å lese veilederen, klikk på bildet. Fra innholdsfortegnelsen klikker du direkte på emnet du ønsker å lese.

bilde av forsiden på veilederen om GLUT1-mangelsykdom

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.