Hvordan gi Buccolam?

Her kan du lære hvordan du gir Buccolam for å stoppe lange eller gjentagende epileptiske anfall.

 

​Er du usikker på hvordan du skal takle et krampeanfall med bevissthetstap, tilstivning og rykninger (GTK anfall)? Og hvordan du skal gi den anfallsstoppende medisinen Buccolam?  Da er dette e-læringskurset og filmen nyttig for deg.

Målgruppen er alle som har ansvar for å gi anfallsstoppende medisin: ansatte i barnehage, skole, PPT, boliger, avlastning, pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten forøvrig og pårørende.

Du finner e-læringskurset med filmen på Sjelden. no. For å ta kurset må du logge inn med e-postadresse. Kurset er gratis.

Sjelden.no

Filmen finner du også på YouTube

E-læringskurset og filmen er laget av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Har du behov for ytterligere opplysninger, eller spørsmål om bruk av filmen, ta kontakt med oss på e-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no eller  tlf. 67 50 11 95.