Hvordan gi Buccolam?

Her kan du lære hvordan du gir Buccolam for å stoppe lange eller gjentagende epileptiske anfall.

 

​Er du usikker på hvordan du skal takle et krampeanfall med bevissthetstap, tilstivning og rykninger (GTK anfall)? Og hvordan du skal gi den anfallsstoppende medisinen Buccolam?  Da er dette e-læringskurset og filmen nyttig for deg.

Målgruppen er alle som har ansvar for å gi anfallsstoppende medisin: ansatte i barnehage, skole, PPT, boliger, avlastning, pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten forøvrig og pårørende.

Du finner e-læringskurset med filmen på Sjelden. no. Kurset er gratis.

Sjelden.no

Filmen finner du også på YouTube

E-læringskurset og filmen er laget av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Har du behov for ytterligere opplysninger, eller spørsmål om bruk av filmen, ta kontakt med oss på e-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no eller  tlf. 67 50 11 95.

 

Viktig  informasjon fra produsenten av BUCCOLAM (januar 2018)

Den gjennomsiktige sprøytehetten på BUCCOLAM ferdigfylte sprøyter kan i noen tilfeller bli sittende igjen på tuppen av sprøyten etter at den røde sikkerhetshetten er tatt av. Pasienten kan få hetten i munnen, og det kan medføre kvelningsfare eller at barnet svelger den. Hvis den gjennomsiktige sprøytehetten fortsatt sitter på tuppen av sprøten, må den fjernes manuelt før legemidlet gis.

Les mer om hva man skal gjøre eller hvem man skal kontakte for mer informasjon i sikkerhetsinformasjonen legemiddelfirmaet har skrevet i samarbeid med Statens legemiddelverk