HELSENORGE

Leve Nå - ny enhet for barn med livstruende sykdom

Stiftelsen Frambu har fått midler fra Helsedirektoratet til å etablere en lindrende enhet for barn og ungdom med livstruende og livsbegrensende tilstander og deres familier og tjenesteapparat. Enheten har fått navnet Leve Nå.

Illustrasjonsfoto Frambu

​Tilbudet tilpasses hver enkelt families behov og gjennomføres i nært samarbeid med lokale instanser. Enheten vil også arrangere fagseminarer om barnepalliasjon.

Du kan lese mer om tilbudet på Leve Nå