HELSENORGE

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte 10. august 2021 Norges første strategi for sjeldne diagnoser.

Illustrasjonsbilde hentet fra forsiden av sjeldenstrategien

Strategien beskriver målrettet og konkret arbeidet videre for å sikre tidlig diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter og brukere.

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

I Dagens medisin kan du lese hva Lilly Ann Elvestad i FFO og Stein Are Aksnes, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser mener om strategien.