HELSENORGE

Nytt nettverk for ansatte som jobber med GLUT1-mangelsykdom i tilrettelagt botilbud

Ansatte i tilrettelagte botilbud inviteres til å delta på nettverksmøter for å dele erfaringer og få innspill til oppfølging av ketogen diett.

unge voksne drikker kaffe og prater
Første nettverksmøte blir mandag 9. mai. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser treffer vi stadig flere pasienter med GLUT1-mangelsykdom som bor i en tilrettelagt bolig. Siden denne pasientgruppen behandles med ketogen diett, kan oppfølging være utfordrende og vi får mange henvendelser om hvordan boligen bør tilrettelegge. Vi ser også mange gode løsninger i boliger over det ganske land. Vi ønsker derfor å tilby en mulighet for ansatte i tilrettelagte botilbud til å dele erfaringer og diskutere gode løsninger på nettverksmøter.

Nettverksmøtene vil bli arrangert hvert halvår.

Dere er like velkommen til nettverksmøtene om dere har jobbet lenge med ketogen diett eller nettopp har begynt. Deltakelse er gratis.

Første nettverksmøte:

Det første nettverksmøtet blir et nettmøte mandag 9. mai kl 14-15.30.

Meld boligen på til nettverksmøtene på nettskjema her.

 

Til Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser