Retningslinjer for medisinsk oppfølging og behandling av pasienter med tuberøs sklerose

Retningslinjene er basert på internasjonale anbefalinger, nyere forskning og samarbeid med behandlingsmiljøet i Norge.

illustrasjonsbilde lege og pasient
 

Tuberøs sklerose (TS) er en sykdom hvor det ofte er behov for koordinert oppfølging fra ulike spesialister gjennom livet. ​To sjekklister gir oversikt over hva som er viktig å følge opp innenfor de ulike organene:  

anbefalt medisinsk oppfølging og behandling av pasienter med tuberøs skleroseanbefalt medisinsk sjekkliste - nydiagnostiserte pasienter med tuberøs sklerose (eller mistanke om TS)

Begge er basert på internasjonale anbefalinger, nyere forskning og samarbeid med behandlingsmiljøet i Norge.

Vi håper sjekklistene kan være retningsgivende for oppfølging og behandling av personer med tuberøs sklerose, og nyttige huskelister for leger.

Vi anbefaler at du tar med deg sjekklistene til legen når du skal til undersøkelse.

I veilederen for tuberøs sklerose finnes også

skjema for bruk til egne notater om oppfølging/undersøkelser

Veileder for tuberøs sklerose