HELSENORGE
TAND-sjekkliste

Sjekkliste for nevropsykiatriske vansker ved tuberøs sklerose

Mange med tuberøs sklerose (TS) har nevropsykiatriske vansker, på engelsk referert til som TAND (TSC-Associated-Neuropsychiatric-Disorders). En sjekkliste for å kartlegge disse vanskene, TAND-sjekklisten, er nå oversatt til norsk.

Utsnitt av TAND-sjekklisten

​Nevropsykiatriske vansker hos personer med TS kan arte seg på forskjellige måter. Noen har ADHD, autismespekterforstyrrelser eller psykiske vansker, andre har vansker med læring eller atferd. Ofte kan de nevropsykiatriske vanskene gi større belastning i livet enn det de andre symptomene gjør.

En masteroppgave i spesialpedagogikk slår fast at vanskene ofte ikke fanges opp og ikke tas hensyn til i tilretteleggingen.

Hensikten med sjekklisten er å hjelpe fagpersoner, personer med TS og deres familier til å fange opp nevropsykiatriske vansker og prioritere hva som skal gjøres videre. Vi anbefaler at TAND-sjekklisten fylles ut en gang i året. Utfyllingen kan gjøres sammen med fagperson, eller tas med utfylt til samtalen.

TAND-sjekklisten (oversatt til norsk av Norsk forening for tuberøs sklerose compleks i samarbeid med kompetansesenteret)

Se kort informasjonsfilm om TAND-sjekklisten og hvordan den kan brukes

Artikler

TSC-associated neuropsychiatric disorders (TAND): findings from the TOSCA natural history study

Tuberous Sclerosis Associated Neuropsychiatric Disorders (TAND) and the TAND Checklist

Pilot Validation of the Tuberous Sclerosis-Associated Neuropsychiatric Disorders (TAND) Checklist

Fant du det du lette etter?