HELSENORGE

Tjenester til flere diagnoser

Vi gir nå tilbud til en rekke tilstander innenfor gruppen epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.

Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

​Epileptiske encefalopatier av genetisk årsak er tilstander med vanskelig epilepsi og utviklingshemming/nevroutviklingsforstyrrelser.

Det avdekkes stadig flere sykdomsgivende mutasjoner tilhørende gruppen og vi på Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inkluderer fortløpende nye epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.

Senteret skal:

  • bygge opp kunnskap om epileptiske encefalopatier av genetisk årsak
  • gi kurs og informasjon til fagpersoner som møter personer med epileptiske encefalopatier av genetisk årsak
  • gi kurs, informasjon og tilrettelegge for å møte andre pasienter/pårørende med samme genfunn/tilstand

Ta kontakt med oss dersom du lurer på hva som inkluderes i epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.

Les mer om epileptiske encefalopatier av genetisk årsak

Se vårt kurs om epileptiske encefalopatier av genetisk årsak