HELSENORGE

Tjenester til flere diagnoser

Vi gir nå tilbud til en rekke tilstander innenfor gruppen epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.

Mange mennesker som står på en rekke og smiler og holder tomler opp.
Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

​Epileptiske encefalopatier av genetisk årsak er tilstander med vanskelig epilepsi og utviklingshemming/nevroutviklingsforstyrrelser.

Det avdekkes stadig flere sykdomsgivende mutasjoner tilhørende gruppen og vi på Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inkluderer fortløpende nye epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.

Sente​​ret skal

  • bygge opp kunnskap om epileptiske encefalopatier av genetisk årsak
  • gi kurs og informasjon til fagpersoner som møter personer med epileptiske encefalopatier av genetisk årsak
  • gi kurs, informasjon og tilrettelegge for å møte andre pasienter/pårørende med samme genfunn/tilstand

Ta kontakt med oss dersom du lurer på hva som inkluderes i epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.