Tjenester ved senteret

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr informasjon, rådgivning og kurs om de sjeldne diagnosene senteret har ansvar for.

​Tjenestene retter seg mot

  • barn, unge og voksne med en av diagnosene senteret har ansvar for
  • foreldre og søsken
  • helsepersonell
  • personale i barnehage, skole og bolig
  • lokalt hjelpeapparat
  •  andre tjenesteytere

Kompetansespredning er en av kjerneoppgavene.

Senteret skal være et supplement til lokalt hjelpeapparat og andre instanser som har ansvar for oppfølging og behandling.

Samarbeid med det medisinske fagmiljøet som har behandlingsansvar for personer med senterets diagnoser er et hovedmål.

Tilbud er landsdekkende og tjenestene er gratis. Vi trenger ingen henvisning.

Du kan lese mer om oss i brosjyren Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.