Kurs/undervisning for fagpersoner

Kompetansespredning er en av kjerneoppgavene ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Vi tilbyr kurs og undervisning for fagpersoner om de sjeldne diagnosene vi har ansvar for.

Planlagte fagkurs

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp

Regionalt fagkurs for Helse Midt-Norge

Kurset arrangeres i samarbeid med Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn i Levanger, Lærings og mestringssenteret, Trondsletten, Statped Midt, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og Frambu.

Tid: 1. - 2. juni 2017
Sted: Scandic Hell, Hell

Målgruppe: fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner i Helse Midt-Norge som jobber med barn og unge (0-12 år) med diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp.

Kursavgift: kurset er gratis for deltakerne. Selvkost er eventuell overnatting og middag torsdag. Kurset arrangeres i region Midt-Norge.

Her finner du mer informasjon om kurset og påmeldingsskjema


Tuberøs sklerose og epilepsi

Tid: 25. oktober 2017 kl. 12.00 - 15.00
Sted: via videokonferanse. Åpent for deltagelse fra hele landet

Målgruppe: fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose og epilepsi

Kurset er gratis.

Her finner du mer informasjon om videokonferansen og påmelding


Dravet syndrom og epilepsi

Tid: 10. november 2017 kl. 12.00 - 15.00
Sted: via videokonferanse. Åpent for deltagelse fra hele landet

Målgruppe: fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har Dravet syndrom og epilepsi

Kurset er gratis.

Her finner du mer informasjon om videokonferansen og påmelding


Kurs/undervisning etter forespørsel

Målgrupper: helsepersonell, personale i barnehage, skole, bolig, ansvarsgruppe i tillegg til lokalt hjelpeapparat.

Temaene kan være

  • diagnoserettet kunnskap
  • epilepsi
  • tilleggsvansker
  • lærevansker
  • tilrettelegging i barnehage, skole og arbeid

Temaene bestemmes i samarbeid med den som bestiller og tilpasses målgruppen.

Undervisningen er gratis.

Sted: undervisningen kan foregå lokalt eller på videokonferanse.

Alle NAV-kontor skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.

Spørsmål om kurs?

Ta kontakt på e-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no eller telefon 67 50 11 95/67 50 13 50.