HELSENORGE

Kurs/undervisning for fagpersoner

Kompetansespredning er en av kjerneoppgavene våre. Vi tilbyr kurs og undervisning for fagpersoner om de sjeldne diagnosene vi har ansvar for.

Planlagte fagku​​​rs

For informasjon om neste aktuelle kurs, se vår forside​.​

Kurs/undervisnin​g etter forespørsel

Målgrupper: helsepersonell, personale i barnehage, skole, bolig, ansvarsgruppe i tillegg til lokalt hjelpeapparat.

Temaene kan være​​

  • diagnoserettet kunnskap
  • epilepsi
  • tilleggsvansker
  • lærevansker
  • tilrettelegging i barnehage, skole og arbeid

Temaene bestemmes i samarbeid med den som bestiller og tilpasses målgruppen.

Undervisningen er gratis.

Sted: undervisningen kan foregå lokalt eller på videokonferanse.

Alle NAV-kontor skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.​

Spørsm​​ål om kurs?

Ta kontakt på e-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no eller telefon 67 50 11 95 og 67 50 13 50.

Fant du det du lette etter?