Kurs/undervisning for fagpersoner

Kompetansespredning er en av kjerneoppgavene ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Vi tilbyr kurs og undervisning for fagpersoner om de sjeldne diagnosene vi har ansvar for.

PLANLAGTE FAGKURS

Tuberøs sklerose og epilepsi

Tid: 25. oktober 2017 kl. 12.00 - 15.00
Sted: via videokonferanse. Åpent for deltagelse fra hele landet

Målgruppe: fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose og epilepsi

Kurset er gratis.

Her finner du mer informasjon om videokonferansen og påmelding

Dravet syndrom og epilepsi

Tid: 10. november 2017 kl. 12.00 - 15.00
Sted: via videokonferanse. Åpent for deltagelse fra hele landet

Målgruppe: fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har Dravet syndrom og epilepsi

Kurset er gratis.

Her finner du mer informasjon om videokonferansen og påmelding

Medisinsk ivaretakelse - epilepsi og smerter ved sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer

Dette kurset arrangeres i samarbeid med Frambu.

Tid: 22. november 2017
Sted: Frambu

Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med barn eller ungdom med en alvorlig fremadskridende tilstand. Pårørende kan også delta.

Kursavgift: Kurset koster kun kr 500,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te. Pårørende deltar gratis.

Direkteoverføring via videokonferanse
Har du ikke mulighet til å delta på Frambu?
Vi tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse. Slik overføring koster ingenting. Deltar du på videokonferanse, kan du stille spørsmål og få kursbevis (ved deltakelse på hele kurset). Det er studioansarlig som leverer ut kursbevis. Spørsmål om direkteoverføring kan rettes til Berit Hundal på e-post til video@frambu.no eller telefon 64 85 60 21

Her finner du mer informasjon om kurset og påmeldingsskjema

Kurs/undervisning etter forespørsel

Målgrupper: helsepersonell, personale i barnehage, skole, bolig, ansvarsgruppe i tillegg til lokalt hjelpeapparat.

Temaene kan være

  • diagnoserettet kunnskap
  • epilepsi
  • tilleggsvansker
  • lærevansker
  • tilrettelegging i barnehage, skole og arbeid

Temaene bestemmes i samarbeid med den som bestiller og tilpasses målgruppen.

Undervisningen er gratis.

Sted: undervisningen kan foregå lokalt eller på videokonferanse.

Alle NAV-kontor skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.

Spørsmål om kurs?

Ta kontakt på e-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no eller telefon 67 50 11 95/67 50 13 50.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.