Kurs/undervisning for fagpersoner

Kompetansespredning er en av kjerneoppgavene ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Vi tilbyr kurs og undervisning for fagpersoner om de sjeldne diagnosene vi har ansvar for.

PLANLAGTE FAGKURS

Tuberøs sklerose og epilepsi

Tid: 18. oktober 2018 kl. 12.00 - 15.00
Sted: via videokonferanse. Åpent for deltagelse fra hele landet

Målgruppe: fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose og epilepsi

Kurset er gratis.

Program og mer informasjon om fagkurset

Dravet syndrom og epilepsi

Tid: 7. desember 2018 kl. 12.00 - 15.00
Sted: via videokonferanse. Åpent for deltagelse fra hele landet

Målgruppe: fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har Dravet syndrom og epilepsi

Kurset er gratis.

Mer informasjon kommer.

Kurs/undervisning etter forespørsel

Målgrupper: helsepersonell, personale i barnehage, skole, bolig, ansvarsgruppe i tillegg til lokalt hjelpeapparat.

Temaene kan være

  • diagnoserettet kunnskap
  • epilepsi
  • tilleggsvansker
  • lærevansker
  • tilrettelegging i barnehage, skole og arbeid

Temaene bestemmes i samarbeid med den som bestiller og tilpasses målgruppen.

Undervisningen er gratis.

Sted: undervisningen kan foregå lokalt eller på videokonferanse.

Alle NAV-kontor skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.

Spørsmål om kurs?

Ta kontakt på e-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no eller telefon 67 50 11 95/67 50 13 50.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.