HELSENORGE

Tuberøs sklerose - anbefalt oppfølging og behandling

Målet med veilederen er å bidra til økt kunnskap om tuberøs sklerose både hos den som har diagnosen, pårørende, helsetjenesten og det øvrige hjelpe- og støtteapparatet.

Med veilederen ønsker vi

  • å bidra til god og nødvendig samhandling mellom pasient, pårørende og tjenesteytere på ulike nivåer
  • at grunndiagnosen ses i sammenheng med annen behandling
  • at den skal være retningsgivende for oppfølging og behandling av personer med tuberøs sklerose
  • at den skal kunne være et utgangspunkt for utarbeidelse av individuell plan


Veilederen ble første gang utgitt i 2013 og ble sist revidert august 2017.


 

For å lese veilederen, klikk på bildet.

Fra innholdsfortegnelsen kan du klikke direkte på emnet du ønsker å lese.

Forsidebilde av veileder for tuberøs sklerose
 


 

Fant du det du lette etter?