Om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ble opprettet i 2006 og driver forskning, kompetansebygging og kunnskapsformidling om kvinners helse i et livsløpsperspektiv.

Fra 1.1 2020 har vi endret navn til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Vi har særlig fokus på reproduktiv helse, svangerskapsomsorg, hjerte- og karsykdommer hos kvinner, belastningssykdommer og kreftformer som særlig rammer kvinner.

Her finner du vår strategiplan:
Strategi for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning 2021- 2025

Vi arrangerer jevnlig kurs og veiledning for helsepersonell over hele landet, og formidler forskningen vår gjennom artikler og egen blogg på forskning.no.

Vi har etablert nasjonale og internasjonale fagnettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen områdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse.

Vi har også etablert et nasjonalt register som understøtter implementering av kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen.

Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Fant du det du lette etter?