HELSENORGE

Referansegruppen for senter for kvinnehelseforskning

Følgende representanter er oppnevnt til den faglige referansegruppen for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Heidi Tiller, Leder av referansegruppen, representant for Helse Nord.
Cand. med fra UiT 1998, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 2011, PhD i 2012.
Overlege ved kvinneklinikken, UNN Tromsø.
1.amanuensis i Immunologisk forskningsgruppe ved IMB, UiT.

Eva Gerdts, representant for Helse Vest.
Cand. med 1981, spesialist indremedisin 1991 og kardiologi 1994, dr. med Bergen 1999.
Professor kardiologi 2006, Universitetet i Bergen.
Seksjonoverlege for Enhet for noninvasiv billeddiagnostikk ved Hjerteavdelingen; Helse Bergen.

Bettina Sandgathe Husebø, representant for Helse Vest.
Cand. med 1988, spesialist anestesi 1995, dr. med Bergen 2008.
Forsker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen.

Marianne Wallenius, representant for Helse Midt-Norge.
Cand. med 1986, spesialist i indremedisin 1996, spesialist i revmatologi 1998, PhD 2011.
Medisinskfaglig ansvarlig overlege v/Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR) St. Olavs hospital.
Postdok og førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin, NTNU.

Memona Majida, representant for Helse Sør-Øst.

Elisabeth T. Swärd, Brukerrepresentant.
Sykepleier 1983, sykepleievitenskap UiO 1989, Medisinsk fakultet UiB 1992-94.
Fagforfatter i tema legemiddelhåndtering for helsetjenesten.
Forskningsansvarlig i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fant du det du lette etter?