Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Mangelsenteret

Søk i legemiddelmangel

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter. Legemiddelmangeloversikten som publiseres her gjelder pågående mangelsituasjoner i spesialisthelsetjenesten. Det enkelte helseforetak/sykehusapotek kan imidlertid ha egne lagre slik at mangelen ikke nødvendigvis gjelder alle helseforetak/sykehusapotek.

Viktigste mangler

18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdf18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdf
18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdf18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdf

Oppdatert liste over legemiddelmangler og anbefalinger

18 Uke 42 Nevanac 3 mg (nepafenak) øyedråper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 42 Nevanac 3 mg (nepafenak) øyedråper mangel.pdf18 Uke 42 Nevanac 3 mg (nepafenak) øyedråper mangel.pdf
18 Uke 41 Ventoline (salbutamol) inhalasjonsvæske 0,5 og 1 og 2 mg mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 41 Ventoline (salbutamol) inhalasjonsvæske 0,5 og 1 og 2 mg mangel.pdf18 Uke 41 Ventoline (salbutamol) inhalasjonsvæske 0,5 og 1 og 2 mg mangel.pdf
18 Uke 41 Sinemet 25mg - 100mg tablett (levodopa og karbidopa) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 41 Sinemet 25mg - 100mg tablett (levodopa og karbidopa) mangel.pdf18 Uke 41 Sinemet 25mg - 100mg tablett (levodopa og karbidopa) mangel.pdf
18 Uke 41 Ozurdex intraviteralt implantat (deksametason) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 41 Ozurdex intraviteralt implantat (deksametason) mangel.pdf18 Uke 41 Ozurdex intraviteralt implantat (deksametason) mangel.pdf
18 Uke 41 Marcain adrenalin (bupivakain adrenalin) injeksjonsvæske (2,5 mg, 5 mcg) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 41 Marcain adrenalin (bupivakain adrenalin) injeksjonsvæske (2,5 mg, 5 mcg) mangel.pdf18 Uke 41 Marcain adrenalin (bupivakain adrenalin) injeksjonsvæske (2,5 mg, 5 mcg) mangel.pdf
18 Uke 41 Colrefuz (kolkisin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 41 Colrefuz (kolkisin) tabletter mangel.pdf18 Uke 41 Colrefuz (kolkisin) tabletter mangel.pdf
18 Uke 41 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 41 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf18 Uke 41 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf
18 Uke 39 Nycoplus Magnesium 120 mg (magnesium) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 39 Nycoplus Magnesium 120 mg (magnesium) tabletter mangel.pdf18 Uke 39 Nycoplus Magnesium 120 mg (magnesium) tabletter mangel.pdf
18 Uke 39 Kaliumklorid Orifarm (kaliumklorid) depottabl mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 39 Kaliumklorid Orifarm (kaliumklorid) depottabl mangel.pdf18 Uke 39 Kaliumklorid Orifarm (kaliumklorid) depottabl mangel.pdf
18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdf18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 38 Daivobet (kalsipotriol, betametason) salve og krem mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 38 Daivobet (kalsipotriol, betametason) salve og krem mangel.pdf18 Uke 38 Daivobet (kalsipotriol, betametason) salve og krem mangel.pdf
18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf
18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf
18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdf18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdf
18 Uke 37 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 37 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf18 Uke 37 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf
18 Uke 37 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 37 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdf18 Uke 37 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 36 Ventoline (salbutamol) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 36 Ventoline (salbutamol) mikstur mangel.pdf18 Uke 36 Ventoline (salbutamol) mikstur mangel.pdf
18 Uke 36 Vaselin vitt salve mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 36 Vaselin vitt salve mangel.pdf18 Uke 36 Vaselin vitt salve mangel.pdf
18 Uke 36 Syntocinon (oksytocin) nesespray mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 36 Syntocinon (oksytocin) nesespray mangel.pdf18 Uke 36 Syntocinon (oksytocin) nesespray mangel.pdf
18 Uke 36 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 36 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdf18 Uke 36 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdf
18 Uke 35 Selexid (mecillinam) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 35 Selexid (mecillinam) injeksjon mangel.pdf18 Uke 35 Selexid (mecillinam) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdf18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdf
18 Uke 19 Xylocain uten konservering (lidokain) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 19 Xylocain uten konservering (lidokain) injeksjon mangel.pdf18 Uke 19 Xylocain uten konservering (lidokain) injeksjon mangel.pdf
18 uke 15 Nesacain-MPF (Nesacain) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 15 Nesacain-MPF (Nesacain) injeksjon mangel.pdf18 uke 15 Nesacain-MPF (Nesacain) injeksjon mangel.pdf
18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdf18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdf
18 Uke 06 Tetavax (tetanus toksoid) vaksine mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 06 Tetavax (tetanus toksoid) vaksine mangel.pdf18 Uke 06 Tetavax (tetanus toksoid) vaksine mangel.pdf
18 Uke 01 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 01 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf18 Uke 01 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf
17 Uke 47 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 47 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdf17 Uke 47 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdf
17 Uke 46 Spektramox (amoksicillin og enzymhemmer) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 46 Spektramox (amoksicillin og enzymhemmer) mikstur mangel.pdf17 Uke 46 Spektramox (amoksicillin og enzymhemmer) mikstur mangel.pdf
17 Uke 43 Streptokinase (streptokinase) infusjonssubstans mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 43 Streptokinase (streptokinase) infusjonssubstans mangel.pdf17 Uke 43 Streptokinase (streptokinase) infusjonssubstans mangel.pdf
17 Uke 42 Methylthionin (metyltionin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 42 Methylthionin (metyltionin) injeksjon mangel.pdf17 Uke 42 Methylthionin (metyltionin) injeksjon mangel.pdf
17 Uke 42 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 42 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdf17 Uke 42 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdf
17 Uke 40 Ibux (ibuprofen), mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Ibux (ibuprofen), mikstur mangel.pdf17 Uke 40 Ibux (ibuprofen), mikstur mangel.pdf
17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdf17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdf

Avregistrerte preparater siste 12 mnd

18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdf18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdf
18 Uke 38 Nycoplus Neo-fer (Jern(II)fumarat) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 38 Nycoplus Neo-fer (Jern(II)fumarat) mikstur avregistrert.pdf18 Uke 38 Nycoplus Neo-fer (Jern(II)fumarat) mikstur avregistrert.pdf
18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdf18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdf
18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdf18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdf
18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdf18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdf
18 Uke 10 Flurablastin (Fluorouracil) injeksjonsvæske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 10 Flurablastin (Fluorouracil) injeksjonsvæske avregistrert.pdf18 Uke 10 Flurablastin (Fluorouracil) injeksjonsvæske avregistrert.pdf
18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdf18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdf
18 Uke 09 Desferal (Deferoksaminmesialt) 2 g inf - inj subst avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 09 Desferal (Deferoksaminmesialt) 2 g inf - inj subst avregistrert.pdf18 Uke 09 Desferal (Deferoksaminmesialt) 2 g inf - inj subst avregistrert.pdf
18 Uke 03 Zoloft (Sertralin) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 03 Zoloft (Sertralin) mikstur avregistrert.pdf18 Uke 03 Zoloft (Sertralin) mikstur avregistrert.pdf
18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdf18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdf
17 Uke 50 Moduretic mite (Hydroklortiazid-amilorid) tabletter avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 50 Moduretic mite (Hydroklortiazid-amilorid) tabletter avregistreres.pdf17 Uke 50 Moduretic mite (Hydroklortiazid-amilorid) tabletter avregistreres.pdf
17 Uke 47 Prioderm (malathion) liniment avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 47 Prioderm (malathion) liniment avregistreres.pdf17 Uke 47 Prioderm (malathion) liniment avregistreres.pdf
17 Uke 40 Retacrit (rekombinant humant erytropoietin), flere styrker, injeksjon Avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Retacrit (rekombinant humant erytropoietin), flere styrker, injeksjon Avregistrert.pdf17 Uke 40 Retacrit (rekombinant humant erytropoietin), flere styrker, injeksjon Avregistrert.pdf
17 Uke 40 Pegintron (peginterferon alfa-2b) penner injeksjonsvæske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Pegintron (peginterferon alfa-2b) penner injeksjonsvæske avregistrert.pdf17 Uke 40 Pegintron (peginterferon alfa-2b) penner injeksjonsvæske avregistrert.pdf

Mer om vårt arbeid

Legemiddelmangler er et økende problem. De fleste land opplever å bli rammet av dette, og i løpet av de siste årene har det oppstått flere kritiske og mer langvarige mangelsituasjoner som har vært utfordrende å håndtere. Norge kan være spesielt utsatt i en større krisesituasjon da vi har liten egenproduksjon av virkestoffer i tillegg til at vi utgjør et lite marked. Mangelsenteret ble etablert 1.1.2016. Formålet med opprettelsen av senteret var å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til mangelsituasjoner. Arbeidet omfatter å overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter.

I tillegg til å håndtere mangelsituasjoner skal senteret også delta i planlegging og oppbygging av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Ansvaret for beredskap for legemidler som benyttes i primærhelsetjenesten ligger hos helsedirektoratet.

Mangelsenteret skal også ha en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeidet med legemiddelmangler og -beredskap i helseforetakene. 

Organisering

Mangelsenteret er organisert under Oslo universitetssykehus HF og er bemannet med 2 x 50 % farmasøytstillinger og 2 x 50 % legestillinger.

Årsaker til legemiddelmangler

Det er mange grunner til at mangler på legemidler oppstår. Ofte kjenner vi ikke grunnen. Årsaken til mangelen kan si oss noe om hvor langvarig mangelen blir. Produsentene opplyser ofte hvor lenge de forventer at preparatet ikke kan leveres.

Skader i produksjonslokalene:

  • Brannskader
  • Vannskader
  • Oppvekst av mikrober

Mangler som skyldes dette er ofte langvarige fordi man må validere produksjonslokalene på nytt etter at skadene er utbedret.

Kvalitetsavvik

Inspeksjon fra myndighetenes side som avdekker kvalitetsavvik som fører til at fabrikken må stenge
Underkjennelse av batcher – kan være forhold under produksjonen som ikke har vært etter prosedyrene, avvik i sluttkontrollen på det ferdige produktet.

Økt salg

Produsenten klarer ikke å produsere nok i tråd med behovet. Økt salg kan skyldes at alternativ vare har blitt borte fra markedet uten at leverandøren har fått beskjed i tide om å øke sin produksjon (dominoeffekt) eller endring av terapi uten at produsenten har fått informasjon om dette.

Produsenten flytter produksjonssted

Vi ser at når en produsent velger å flytte produksjonssted så oppstår det mangelsituasjoner i kortere eller lengre tid. Hvis produsenten har spredt produksjonen av et preparat på flere fabrikker vil ikke alle pakninger/styrker av et preparat bli omfattet av mangelen.

Oppkjøp av firmaer

Vi ser at ved sammenslåing/oppkjøp av firmaer så kan det oppstå mangler. To organisasjoner skal samkjøre både logistikk og portefølje og dette kan medføre at en eller flere preparater ikke blir levert som forventet.

Andre årsaker

Forsinket batchfrigjøring grunnet mangel på kvalifisert personell (QP).

Transportproblemer

  • Varer blir sendt til feil lokasjon og leverandører bruker tid på å spore hvor varen er sendt.
  • Varer kan være utsatt for temperaturavvik under transport.

Nyttige lenker

https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel

Legemiddelverket i Sveriges mangelside

https://fhi.no/sv/vaksine/

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000588.jsp&mid=WC0b01ac05807477a5

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugShortages/default.htm

 


Kontakt oss

Følg oss på twitter for umiddelbar varsling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.