Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Mangelsenteret
Søk i legemiddelmangel

Om Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret):

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter. Legemiddelmangeloversikten som publiseres her gjelder pågående mangelsituasjoner i spesialisthelsetjenesten. Det enkelte helseforetak/sykehusapotek kan imidlertid ha egne lagre slik at mangelen ikke nødvendigvis gjelder alle helseforetak/sykehusapotek.

Viktigste mangler

Informasjon om Covid-19

Vi har fått informasjon om at enkelte HF i forbindelse med korona-pandemien endrer sine prosedyrer og med det velger å endre hvilke preparat som benyttes. Dersom man planlegger et slikt skifte av terapi, er det viktig at man sjekker med leverandøren at de har mulighet til å levere mer enn normalt forbruk i hele den perioden man planlegger et skifte. Hvis ikke dette gjøres, risikerer man at lageret av aktuell vare tømmes, og andre fagmiljøer kan dermed stå uten viktig behandling til sine pasientgrupper.

Budskap:  

  • Unngå vesentlige terapiendringer i den situasjonen vi er nå
  • Unngå terapiendringer til uregistrerte preparater slik markedet er i dag
  • Hvis man må endre, er det viktig at man sjekker leveringssituasjonen med leverandøren for å unngå tomgang ved at lageret av ønsket vare tømmes
  • Ta kontakt med lokalt sykehusapotek for å få hjelp ved behov

**************************************************************************************************

Litt om Mangelsenterets arbeid i forbindelse med Covid-19:

Mangelsenteret samarbeider med Legemiddelverket og Helsedirektoratet om beredskapen på legemidler i forbindelse med utbrudd av Covid-19 i Norge. Vi er også jevnlig i kontakt med kliniske fagmiljøer fra sykehusene for å kunne vurdere behovene best mulig, og med Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler.

 

Legemiddelverket har fått i oppdrag av HOD å overvåke legemiddeltilgangen i forbindelse med Covid-19. Dette omfatter både legemidler som er viktig for behandling av alvorlig syke ved Covid-19-sykdom, samt andre legemidler som indirekte kan rammes av en mangel som følge av epidemien. Grossistene skal rapportere lagerstatus ukentlig til Legemiddelverket.

 

For å sikre best mulig tilgang av legemidler i Norge har Legemiddelverket fått noen fullmakter som kan hjelpe til med at de legemidlene som er på norsk jord forblir i Norge, og kommer befolkningen best mulig til nytte. Legemiddelverket har fullmakt til å innføre eksportforbud, eksportbegrensning og rasjonering av legemidler. Informasjon om hvilke legemidler som er omfattet av de ulike ordningene oppdateres på Legemiddelverkets hjemmesider. 

 Legemiddelverket - tiltak for å sikre tilgangen til nødvendige legemidler

 

Oversikt over legemidler som er viktig for behandling av Covid-19-pasienter (Covid-19-listen):

Denne oversikten er utarbeidet i samarbeid med klinikere og den er delt i 2 hoveddeler, hva er viktig for primærhelsetjenesten og hva er viktig for spesialisthelsetjenesten. Listen er dynamisk og vil oppdateres etter hvert som man får mer kunnskap om og erfaring med hvilke legemidler man faktisk trenger til å behandle Covid-19-pasientene. Det er Legemiddelverket som har ansvar for å holde listen oppdatert. Denne listen inneholder substanser man tror vil få et økt forbruk som følge av pandemien. Legemidler man ikke forventer et økt forbruk av (også i intensivbehandling) vil ikke være med på listen.

 

Oversikt over kritiske legemidler for spesialisthelsetjenesten:

Samtidig med at man forventer et økt forbruk av enkelte legemidler til Covid-19-pasientene, frykter man også en generell mangel på legemidler på lengre sikt som en følge av Covid-19-pandemien. Mye av legemiddelproduksjonen foregår i land som Kina og India. Flere faktorer, som f. eks. fabrikker som er stengt i perioder, redusert transport og eksportforbud fra ulike land vil bidra til at vi om 4-8 måneder kan se en redusert tilgang på noen legemidler. Mangelsenteret jobber derfor med å lage en liste over kritiske legemidler som er viktige for å opprettholde normal drift av sykehusene i Norge, slik at innkjøp av disse kan sikres best mulig. Vi innhenter råd fra klinikere her også. Dette blir en mer omfattende liste, og når den er klar vil vi jobbe med å se på hvilke substanser vi kjenner til eller tror det kan bli problemer med leveransene av etter hvert.

Oppdatert liste over legemiddelmangler og anbefalinger

19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdfpdf348861
19 uke 38 Radiofarmaka mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 38 Radiofarmaka mangel.pdf19 uke 38 Radiofarmaka mangel.pdfpdf360924
20 Uke 26 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 26 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdf20 Uke 26 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdfpdf353991
20 uke 32 Zoloft (sertralin) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 uke 32 Zoloft (sertralin) mikstur mangel.pdf20 uke 32 Zoloft (sertralin) mikstur mangel.pdfpdf530878
20 Uke 35 Zofran (ondansetron) stikkpiller mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 35 Zofran (ondansetron) stikkpiller mangel.pdf20 Uke 35 Zofran (ondansetron) stikkpiller mangel.pdfpdf530892
20 Uke 36 Ameluz (aminolevulinsyre) gel mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 36 Ameluz (aminolevulinsyre) gel mangel.pdf20 Uke 36 Ameluz (aminolevulinsyre) gel mangel.pdfpdf541583
20 Uke 47 Petidin (petidin) stikkpiller mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 47 Petidin (petidin) stikkpiller mangel.pdf20 Uke 47 Petidin (petidin) stikkpiller mangel.pdfpdf540630
20 Uke 49 Calciumklorid (calciumklorid) 1 mmol injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 49 Calciumklorid (calciumklorid) 1 mmol injeksjon mangel.pdf20 Uke 49 Calciumklorid (calciumklorid) 1 mmol injeksjon mangel.pdfpdf540226
21 Uke 02 Sivextro (tedizolid) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 02 Sivextro (tedizolid) tabletter mangel.pdf21 Uke 02 Sivextro (tedizolid) tabletter mangel.pdfpdf537891
21 Uke 03 Zofran (ondansetron) smeltetablett 4 mg mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 03 Zofran (ondansetron) smeltetablett 4 mg mangel.pdf21 Uke 03 Zofran (ondansetron) smeltetablett 4 mg mangel.pdfpdf534358
21 Uke 05 Lyrica (pregabalin) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 05 Lyrica (pregabalin) mikstur mangel.pdf21 Uke 05 Lyrica (pregabalin) mikstur mangel.pdfpdf539103
21 Uke 06 Onco TICE (BCG-vaksine) intravesikal mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 06 Onco TICE (BCG-vaksine) intravesikal mangel.pdf21 Uke 06 Onco TICE (BCG-vaksine) intravesikal mangel.pdfpdf366588
21 uke 06 Regiocit (natriumsitrat natriumklorid) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 uke 06 Regiocit (natriumsitrat natriumklorid) mangel.pdf21 uke 06 Regiocit (natriumsitrat natriumklorid) mangel.pdfpdf364878
21 Uke 04 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 04 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdf21 Uke 04 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdfpdf353938
21 Uke 03 BCG Medac (BCG-vaksine) intravesikal mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 03 BCG Medac (BCG-vaksine) intravesikal mangel.pdf21 Uke 03 BCG Medac (BCG-vaksine) intravesikal mangel.pdfpdf365960
21 Uke 07 Lipiodol (joderte fettsyrer) infusjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 07 Lipiodol (joderte fettsyrer) infusjon mangel.pdf21 Uke 07 Lipiodol (joderte fettsyrer) infusjon mangel.pdfpdf535581
21 Uke 07 Methergin (metylergometrin) inj mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 07 Methergin (metylergometrin) inj mangel.pdf21 Uke 07 Methergin (metylergometrin) inj mangel.pdfpdf534782
21 Uke 08 Nycoplus magnesium 120 mg (magnesium) tyggetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 08 Nycoplus magnesium 120 mg (magnesium) tyggetabletter mangel.pdf21 Uke 08 Nycoplus magnesium 120 mg (magnesium) tyggetabletter mangel.pdfpdf532588
21 Uke 08 Zerbaxa (ceftolazan, tazobaktam) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 08 Zerbaxa (ceftolazan, tazobaktam) injeksjon mangel.pdf21 Uke 08 Zerbaxa (ceftolazan, tazobaktam) injeksjon mangel.pdfpdf541050
21 Uke 08 Metalyse (tenekteplase) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/21 Uke 08 Metalyse (tenekteplase) injeksjon mangel.pdf21 Uke 08 Metalyse (tenekteplase) injeksjon mangel.pdfpdf454814

Avregistrerte preparater eller preparater midlertidig utgått siste 12 mnd

20 uke 06 ReoPro (abciximab) inj-inf væske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 uke 06 ReoPro (abciximab) inj-inf væske avregistrert.pdf20 uke 06 ReoPro (abciximab) inj-inf væske avregistrert.pdfpdf361516
20 Uke 20 Zovirax (aciklovir) øyesalve avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 20 Zovirax (aciklovir) øyesalve avregistrert.pdf20 Uke 20 Zovirax (aciklovir) øyesalve avregistrert.pdfpdf533508
20 Uke 26 Zantac (ranitidin) injeksjon og tabletter avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 26 Zantac (ranitidin) injeksjon og tabletter avregistrert.pdf20 Uke 26 Zantac (ranitidin) injeksjon og tabletter avregistrert.pdfpdf550801
20 Uke 32 Ranitidin (ranitidin) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 32 Ranitidin (ranitidin) mikstur avregistrert.pdf20 Uke 32 Ranitidin (ranitidin) mikstur avregistrert.pdfpdf364962
20 Uke 33 Salidex (glukose, natriumklorid) infusjonsvæske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 33 Salidex (glukose, natriumklorid) infusjonsvæske avregistrert.pdf20 Uke 33 Salidex (glukose, natriumklorid) infusjonsvæske avregistrert.pdfpdf534956
20 Uke 39 Heracillin (flukloxacillin) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 39 Heracillin (flukloxacillin) mikstur avregistrert.pdf20 Uke 39 Heracillin (flukloxacillin) mikstur avregistrert.pdfpdf403133
20 Uke 44 Petidin (petidin) injeksjon avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 44 Petidin (petidin) injeksjon avregistrert.pdf20 Uke 44 Petidin (petidin) injeksjon avregistrert.pdfpdf532657
20 Uke 49 Dolcontin (morfin) dosegranulat avregistrerert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 49 Dolcontin (morfin) dosegranulat avregistrerert.pdf20 Uke 49 Dolcontin (morfin) dosegranulat avregistrerert.pdfpdf533795

Mer om vårt arbeid

Legemiddelmangler er et økende problem. De fleste land opplever å bli rammet av dette, og i løpet av de siste årene har det oppstått flere kritiske og mer langvarige mangelsituasjoner som har vært utfordrende å håndtere. Norge kan være spesielt utsatt i en større krisesituasjon da vi har liten egenproduksjon av virkestoffer i tillegg til at vi utgjør et lite marked. Mangelsenteret ble etablert 1.1.2016. Formålet med opprettelsen av senteret var å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til mangelsituasjoner. Arbeidet omfatter å overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter.

I tillegg til å håndtere mangelsituasjoner skal senteret også delta i planlegging og oppbygging av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Ansvaret for beredskap for legemidler som benyttes i primærhelsetjenesten ligger hos helsedirektoratet.

Mangelsenteret skal også ha en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeidet med legemiddelmangler og -beredskap i helseforetakene. 

Organisering

Mangelsenteret er organisert under Oslo universitetssykehus HF og er bemannet med 2 x 50 % farmasøytstillinger og 2 x 50 % legestillinger.

Årsaker til legemiddelmangler

Det er mange grunner til at mangler på legemidler oppstår. Ofte kjenner vi ikke grunnen. Årsaken til mangelen kan si oss noe om hvor langvarig mangelen blir. Produsentene opplyser ofte hvor lenge de forventer at preparatet ikke kan leveres.

Skader i produksjonslokalene:

  • Brannskader
  • Vannskader
  • Oppvekst av mikrober

Mangler som skyldes dette er ofte langvarige fordi man må validere produksjonslokalene på nytt etter at skadene er utbedret.

Kvalitetsavvik

Inspeksjon fra myndighetenes side som avdekker kvalitetsavvik som fører til at fabrikken må stenge
Underkjennelse av batcher – kan være forhold under produksjonen som ikke har vært etter prosedyrene, avvik i sluttkontrollen på det ferdige produktet.

Økt salg

Produsenten klarer ikke å produsere nok i tråd med behovet. Økt salg kan skyldes at alternativ vare har blitt borte fra markedet uten at leverandøren har fått beskjed i tide om å øke sin produksjon (dominoeffekt) eller endring av terapi uten at produsenten har fått informasjon om dette.

Produsenten flytter produksjonssted

Vi ser at når en produsent velger å flytte produksjonssted så oppstår det mangelsituasjoner i kortere eller lengre tid. Hvis produsenten har spredt produksjonen av et preparat på flere fabrikker vil ikke alle pakninger/styrker av et preparat bli omfattet av mangelen.

Oppkjøp av firmaer

Vi ser at ved sammenslåing/oppkjøp av firmaer så kan det oppstå mangler. To organisasjoner skal samkjøre både logistikk og portefølje og dette kan medføre at en eller flere preparater ikke blir levert som forventet.

Andre årsaker

Forsinket batchfrigjøring grunnet mangel på kvalifisert personell (QP).

Transportproblemer

  • Varer blir sendt til feil lokasjon og leverandører bruker tid på å spore hvor varen er sendt.
  • Varer kan være utsatt for temperaturavvik under transport.

Nyttige lenker

https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel

Legemiddelverket i Sveriges mangelside

https://fhi.no/sv/vaksine/

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000588.jsp&mid=WC0b01ac05807477a5

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugShortages/default.htm

 


Kontakt oss

Følg oss på twitter for umiddelbar varsling

Fant du det du lette etter?