Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Mangelsenteret

Søk i legemiddelmangel

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter. Legemiddelmangeloversikten som publiseres her gjelder pågående mangelsituasjoner i spesialisthelsetjenesten. Det enkelte helseforetak/sykehusapotek kan imidlertid ha egne lagre slik at mangelen ikke nødvendigvis gjelder alle helseforetak/sykehusapotek.

Viktigste mangler

Oppdatert liste over legemiddelmangler og anbefalinger

19 Uke 34 Paracet (paracetamol) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 34 Paracet (paracetamol) mikstur mangel.pdf19 Uke 34 Paracet (paracetamol) mikstur mangel.pdf
19 Uke 34 Miochol-E (acetylkolin) pulver til intraokulær bruk mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 34 Miochol-E (acetylkolin) pulver til intraokulær bruk mangel.pdf19 Uke 34 Miochol-E (acetylkolin) pulver til intraokulær bruk mangel.pdf
19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf
19 Uke 34 Anatera (fluorescein) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 34 Anatera (fluorescein) injeksjon mangel.pdf19 Uke 34 Anatera (fluorescein) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 32 Orfiril (Valproat) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 32 Orfiril (Valproat) mikstur mangel.pdf19 Uke 32 Orfiril (Valproat) mikstur mangel.pdf
19 uke 32 Kajos (kaliumsitrat) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 32 Kajos (kaliumsitrat) mikstur mangel.pdf19 uke 32 Kajos (kaliumsitrat) mikstur mangel.pdf
19 Uke 32 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 32 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdf19 Uke 32 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdf
19 Uke 31 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 31 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdf19 Uke 31 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdf
19 Uke 31 Polaramin (deksklorfeniramin) inj mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 31 Polaramin (deksklorfeniramin) inj mangel.pdf19 Uke 31 Polaramin (deksklorfeniramin) inj mangel.pdf
19 Uke 31 Metformin (metformin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 31 Metformin (metformin) tabletter mangel.pdf19 Uke 31 Metformin (metformin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 31 Fibclot (fibrinogen) pulver til inj mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 31 Fibclot (fibrinogen) pulver til inj mangel.pdf19 Uke 31 Fibclot (fibrinogen) pulver til inj mangel.pdf
19 Uke 30 Solu-pred (prednisolon) brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 30 Solu-pred (prednisolon) brusetabletter mangel.pdf19 Uke 30 Solu-pred (prednisolon) brusetabletter mangel.pdf
19 Uke 30 Pip Taz Fresenius (piperacillin og tazobaktam) inj mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 30 Pip Taz Fresenius (piperacillin og tazobaktam) inj mangel.pdf19 Uke 30 Pip Taz Fresenius (piperacillin og tazobaktam) inj mangel.pdf
19 Uke 30 Megace (megestrol) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 30 Megace (megestrol) tabletter mangel.pdf19 Uke 30 Megace (megestrol) tabletter mangel.pdf
19 Uke 30 Dibensyran (fenoksybenzamin) kapsler mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 30 Dibensyran (fenoksybenzamin) kapsler mangel.pdf19 Uke 30 Dibensyran (fenoksybenzamin) kapsler mangel.pdf
19 Uke 30 Caspofungin LOR (kaspofungin) pulver til inj mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 30 Caspofungin LOR (kaspofungin) pulver til inj mangel.pdf19 Uke 30 Caspofungin LOR (kaspofungin) pulver til inj mangel.pdf
19 uke 28 Triesence (triamcinolonacetonid) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 28 Triesence (triamcinolonacetonid) injeksjon mangel.pdf19 uke 28 Triesence (triamcinolonacetonid) injeksjon mangel.pdf
19 uke 28 Cefazolin (cefazolin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 28 Cefazolin (cefazolin) injeksjon mangel.pdf19 uke 28 Cefazolin (cefazolin) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 27 Cefalotin inj (cefalotin) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 27 Cefalotin inj (cefalotin) mangel.pdf19 Uke 27 Cefalotin inj (cefalotin) mangel.pdf
19 Uke 26 Sulfadiazin-Heyl (Sulfadiazin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 26 Sulfadiazin-Heyl (Sulfadiazin) tabletter mangel.pdf19 Uke 26 Sulfadiazin-Heyl (Sulfadiazin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 26 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 26 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdf19 Uke 26 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 26 Carduran CR (doksazosin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 26 Carduran CR (doksazosin) tabletter mangel.pdf19 Uke 26 Carduran CR (doksazosin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 23 Questran (kolestyramin) pulver til mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 23 Questran (kolestyramin) pulver til mikstur mangel.pdf19 Uke 23 Questran (kolestyramin) pulver til mikstur mangel.pdf
19 Uke 23 Gelfoam (Steril gelatin) dental tampong mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 23 Gelfoam (Steril gelatin) dental tampong mangel.pdf19 Uke 23 Gelfoam (Steril gelatin) dental tampong mangel.pdf
19 Uke 21 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 21 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf19 Uke 21 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf
19 uke 20 Hydrokon (hydrokon) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 20 Hydrokon (hydrokon) tabletter mangel.pdf19 uke 20 Hydrokon (hydrokon) tabletter mangel.pdf
19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf
19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf
19 Uke 14 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 14 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdf19 Uke 14 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 06 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 06 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf19 Uke 06 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdf19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdf
19 Uke 02 Krystallfiolett (metylrosalininium) liniment mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 02 Krystallfiolett (metylrosalininium) liniment mangel.pdf19 Uke 02 Krystallfiolett (metylrosalininium) liniment mangel.pdf
19 Uke 01 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 01 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdf19 Uke 01 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdf
18 Uke 46 Vaselin vitt salve mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 46 Vaselin vitt salve mangel.pdf18 Uke 46 Vaselin vitt salve mangel.pdf
18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdf18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdf18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdf

Avregistrerte preparater eller preparater midlertidig utgått siste 12 mnd

19 Uke 32 Nozinan (levomepromazin) tabletter 5 og 25 mg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 32 Nozinan (levomepromazin) tabletter 5 og 25 mg avregistrert.pdf19 Uke 32 Nozinan (levomepromazin) tabletter 5 og 25 mg avregistrert.pdf
19 uke 30 Promiten (dekstran) injeksjon avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 30 Promiten (dekstran) injeksjon avregistrert.pdf19 uke 30 Promiten (dekstran) injeksjon avregistrert.pdf
19 Uke 26 Corvert (ibutilid) infusjon avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 26 Corvert (ibutilid) infusjon avregistrert.pdf19 Uke 26 Corvert (ibutilid) infusjon avregistrert.pdf
19 Uke 23 Persantin retard (dipyridamol) depotkapsel avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 23 Persantin retard (dipyridamol) depotkapsel avregistrert.pdf19 Uke 23 Persantin retard (dipyridamol) depotkapsel avregistrert.pdf
19 Uke 23 Asasantin retard (dipyridamol, acetylsalicylsyre) depotkapsel avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 23 Asasantin retard (dipyridamol, acetylsalicylsyre) depotkapsel avregistreres.pdf19 Uke 23 Asasantin retard (dipyridamol, acetylsalicylsyre) depotkapsel avregistreres.pdf
19 Uke 21 Vumon (tenoposid) injeksjon avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 21 Vumon (tenoposid) injeksjon avregistrert.pdf19 Uke 21 Vumon (tenoposid) injeksjon avregistrert.pdf
19 Uke 19 Etalpha (alfakalsidol) dråper avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 19 Etalpha (alfakalsidol) dråper avregistrert.pdf19 Uke 19 Etalpha (alfakalsidol) dråper avregistrert.pdf
19 Uke 17 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 17 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter avregistrert.pdf19 Uke 17 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter avregistrert.pdf
19 Uke 14 Nuelin (teofyllin) tabletter 350 mg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 14 Nuelin (teofyllin) tabletter 350 mg avregistrert.pdf19 Uke 14 Nuelin (teofyllin) tabletter 350 mg avregistrert.pdf
19 Uke 12 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 12 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske avregistrert.pdf19 Uke 12 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske avregistrert.pdf
19 Uke 10 Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) tabletter avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 10 Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) tabletter avregistrert.pdf19 Uke 10 Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) tabletter avregistrert.pdf
19 Uke 04 Metoprolol Mylan (metoprolol) tabletter avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 04 Metoprolol Mylan (metoprolol) tabletter avregistrert.pdf19 Uke 04 Metoprolol Mylan (metoprolol) tabletter avregistrert.pdf
19 Uke 01 Ventoline (salbutamol) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 01 Ventoline (salbutamol) mikstur avregistrert.pdf19 Uke 01 Ventoline (salbutamol) mikstur avregistrert.pdf
19 Uke 01 Fucidin (natriumfusidat) kompresser avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 01 Fucidin (natriumfusidat) kompresser avregistrert.pdf19 Uke 01 Fucidin (natriumfusidat) kompresser avregistrert.pdf
18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdf18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdf
18 Uke 46 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 46 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske avregistrert.pdf18 Uke 46 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske avregistrert.pdf
18 Uke 46 Diclocil (dikloksacillin) inj avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 46 Diclocil (dikloksacillin) inj avregistrert.pdf18 Uke 46 Diclocil (dikloksacillin) inj avregistrert.pdf
18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdf18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdf
18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdf18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdf

Mer om vårt arbeid

Legemiddelmangler er et økende problem. De fleste land opplever å bli rammet av dette, og i løpet av de siste årene har det oppstått flere kritiske og mer langvarige mangelsituasjoner som har vært utfordrende å håndtere. Norge kan være spesielt utsatt i en større krisesituasjon da vi har liten egenproduksjon av virkestoffer i tillegg til at vi utgjør et lite marked. Mangelsenteret ble etablert 1.1.2016. Formålet med opprettelsen av senteret var å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til mangelsituasjoner. Arbeidet omfatter å overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter.

I tillegg til å håndtere mangelsituasjoner skal senteret også delta i planlegging og oppbygging av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Ansvaret for beredskap for legemidler som benyttes i primærhelsetjenesten ligger hos helsedirektoratet.

Mangelsenteret skal også ha en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeidet med legemiddelmangler og -beredskap i helseforetakene. 

Organisering

Mangelsenteret er organisert under Oslo universitetssykehus HF og er bemannet med 2 x 50 % farmasøytstillinger og 2 x 50 % legestillinger.

Årsaker til legemiddelmangler

Det er mange grunner til at mangler på legemidler oppstår. Ofte kjenner vi ikke grunnen. Årsaken til mangelen kan si oss noe om hvor langvarig mangelen blir. Produsentene opplyser ofte hvor lenge de forventer at preparatet ikke kan leveres.

Skader i produksjonslokalene:

  • Brannskader
  • Vannskader
  • Oppvekst av mikrober

Mangler som skyldes dette er ofte langvarige fordi man må validere produksjonslokalene på nytt etter at skadene er utbedret.

Kvalitetsavvik

Inspeksjon fra myndighetenes side som avdekker kvalitetsavvik som fører til at fabrikken må stenge
Underkjennelse av batcher – kan være forhold under produksjonen som ikke har vært etter prosedyrene, avvik i sluttkontrollen på det ferdige produktet.

Økt salg

Produsenten klarer ikke å produsere nok i tråd med behovet. Økt salg kan skyldes at alternativ vare har blitt borte fra markedet uten at leverandøren har fått beskjed i tide om å øke sin produksjon (dominoeffekt) eller endring av terapi uten at produsenten har fått informasjon om dette.

Produsenten flytter produksjonssted

Vi ser at når en produsent velger å flytte produksjonssted så oppstår det mangelsituasjoner i kortere eller lengre tid. Hvis produsenten har spredt produksjonen av et preparat på flere fabrikker vil ikke alle pakninger/styrker av et preparat bli omfattet av mangelen.

Oppkjøp av firmaer

Vi ser at ved sammenslåing/oppkjøp av firmaer så kan det oppstå mangler. To organisasjoner skal samkjøre både logistikk og portefølje og dette kan medføre at en eller flere preparater ikke blir levert som forventet.

Andre årsaker

Forsinket batchfrigjøring grunnet mangel på kvalifisert personell (QP).

Transportproblemer

  • Varer blir sendt til feil lokasjon og leverandører bruker tid på å spore hvor varen er sendt.
  • Varer kan være utsatt for temperaturavvik under transport.

Nyttige lenker

https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel

Legemiddelverket i Sveriges mangelside

https://fhi.no/sv/vaksine/

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000588.jsp&mid=WC0b01ac05807477a5

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugShortages/default.htm

 


Kontakt oss

Følg oss på twitter for umiddelbar varsling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.