Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Mangelsenteret

Søk i legemiddelmangel

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter. Legemiddelmangeloversikten som publiseres her gjelder pågående mangelsituasjoner i spesialisthelsetjenesten. Det enkelte helseforetak/sykehusapotek kan imidlertid ha egne lagre slik at mangelen ikke nødvendigvis gjelder alle helseforetak/sykehusapotek.

Viktigste mangler

18 uke 26 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 26 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdf18 uke 26 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdf
18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdf18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdf
17 Uke 43 PiperacillinTazobactam Stragen (piperacillin tazobaktam) infusjonssubstans viktig mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 43 PiperacillinTazobactam Stragen (piperacillin tazobaktam) infusjonssubstans viktig mangel.pdf17 Uke 43 PiperacillinTazobactam Stragen (piperacillin tazobaktam) infusjonssubstans viktig mangel.pdf

Oppdatert liste over legemiddelmangler og anbefalinger

18 Uke 32 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 32 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf18 Uke 32 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf
18 Uke 32 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 32 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf18 Uke 32 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf
18 Uke 29 Ventoline (salbutamol) inhalasjonsvæske 1 og 2 mg mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 29 Ventoline (salbutamol) inhalasjonsvæske 1 og 2 mg mangel.pdf18 Uke 29 Ventoline (salbutamol) inhalasjonsvæske 1 og 2 mg mangel.pdf
18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdf18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdf
18 Uke 28 Relistor (metylnaltreksonbromid) injeksjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 28 Relistor (metylnaltreksonbromid) injeksjonsvæske mangel.pdf18 Uke 28 Relistor (metylnaltreksonbromid) injeksjonsvæske mangel.pdf
18 Uke 28 Marcain spinal (bupivakain) injeksjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 28 Marcain spinal (bupivakain) injeksjonsvæske mangel.pdf18 Uke 28 Marcain spinal (bupivakain) injeksjonsvæske mangel.pdf
18 Uke 27 Diural (Furosemid) dråper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 27 Diural (Furosemid) dråper mangel.pdf18 Uke 27 Diural (Furosemid) dråper mangel.pdf
18 Uke 26 Marcain adrenalin (bupivakain adrenalin) injeksjonsvæske (5 mg, 5 mcg) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 26 Marcain adrenalin (bupivakain adrenalin) injeksjonsvæske (5 mg, 5 mcg) mangel.pdf18 Uke 26 Marcain adrenalin (bupivakain adrenalin) injeksjonsvæske (5 mg, 5 mcg) mangel.pdf
18 Uke 26 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 26 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdf18 Uke 26 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 26 Bicalutamide Teva (Bikalutamid) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 26 Bicalutamide Teva (Bikalutamid) tabletter mangel.pdf18 Uke 26 Bicalutamide Teva (Bikalutamid) tabletter mangel.pdf
18 Uke 25 Daivobet (kalsipotriol, betametason) salve mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 25 Daivobet (kalsipotriol, betametason) salve mangel.pdf18 Uke 25 Daivobet (kalsipotriol, betametason) salve mangel.pdf
18 Uke 24 Selexid (mecillinam) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 24 Selexid (mecillinam) injeksjon mangel.pdf18 Uke 24 Selexid (mecillinam) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 23 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 23 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf18 Uke 23 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf
18 Uke 22 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 22 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf18 Uke 22 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf
18 Uke 20 Detrusitol SR (tolterodin) depotkapsler mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 20 Detrusitol SR (tolterodin) depotkapsler mangel.pdf18 Uke 20 Detrusitol SR (tolterodin) depotkapsler mangel.pdf
18 Uke 19 Xylocain uten konservering (lidokain) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 19 Xylocain uten konservering (lidokain) injeksjon mangel.pdf18 Uke 19 Xylocain uten konservering (lidokain) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 19 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 19 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf18 Uke 19 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf
18 uke 15 Nesacain-MPF (Nesacain) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 15 Nesacain-MPF (Nesacain) injeksjon mangel.pdf18 uke 15 Nesacain-MPF (Nesacain) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 11 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 11 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf18 Uke 11 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf
18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdf18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdf
18 Uke 06 Tetavax (tetanus toksoid) vaksine mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 06 Tetavax (tetanus toksoid) vaksine mangel.pdf18 Uke 06 Tetavax (tetanus toksoid) vaksine mangel.pdf
18 Uke 06 Instanyl (fentanyl) endosepakninger, nesespray mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 06 Instanyl (fentanyl) endosepakninger, nesespray mangel.pdf18 Uke 06 Instanyl (fentanyl) endosepakninger, nesespray mangel.pdf
18 Uke 01 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 01 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf18 Uke 01 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf
17 Uke 48 Klotrimazol (Klotrimazol) krem mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 48 Klotrimazol (Klotrimazol) krem mangel.pdf17 Uke 48 Klotrimazol (Klotrimazol) krem mangel.pdf
17 Uke 47 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 47 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdf17 Uke 47 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdf
17 Uke 46 Spektramox (amoksicillin og enzymhemmer) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 46 Spektramox (amoksicillin og enzymhemmer) mikstur mangel.pdf17 Uke 46 Spektramox (amoksicillin og enzymhemmer) mikstur mangel.pdf
17 Uke 46 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 46 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdf17 Uke 46 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel.pdf
17 Uke 43 Streptokinase (streptokinase) infusjonssubstans mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 43 Streptokinase (streptokinase) infusjonssubstans mangel.pdf17 Uke 43 Streptokinase (streptokinase) infusjonssubstans mangel.pdf
17 Uke 43 PiperacillinTazobactam Stragen (piperacillin tazobaktam) infusjonssubstans viktig mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 43 PiperacillinTazobactam Stragen (piperacillin tazobaktam) infusjonssubstans viktig mangel.pdf17 Uke 43 PiperacillinTazobactam Stragen (piperacillin tazobaktam) infusjonssubstans viktig mangel.pdf
17 Uke 42 Methylthionin (metyltionin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 42 Methylthionin (metyltionin) injeksjon mangel.pdf17 Uke 42 Methylthionin (metyltionin) injeksjon mangel.pdf
17 Uke 42 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 42 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdf17 Uke 42 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdf
17 Uke 40 Ibux (ibuprofen), mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Ibux (ibuprofen), mikstur mangel.pdf17 Uke 40 Ibux (ibuprofen), mikstur mangel.pdf
17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdf17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdf

Avregistrerte preparater siste 12 mnd

18 uke 26 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 26 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdf18 uke 26 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig.pdf
18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdf18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdf
18 Uke 10 Flurablastin (Fluorouracil) injeksjonsvæske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 10 Flurablastin (Fluorouracil) injeksjonsvæske avregistrert.pdf18 Uke 10 Flurablastin (Fluorouracil) injeksjonsvæske avregistrert.pdf
18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdf18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig.pdf
18 Uke 09 Desferal (Deferoksaminmesialt) 2 g inf - inj subst avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 09 Desferal (Deferoksaminmesialt) 2 g inf - inj subst avregistrert.pdf18 Uke 09 Desferal (Deferoksaminmesialt) 2 g inf - inj subst avregistrert.pdf
18 Uke 03 Zoloft (Sertralin) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 03 Zoloft (Sertralin) mikstur avregistrert.pdf18 Uke 03 Zoloft (Sertralin) mikstur avregistrert.pdf
18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdf18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdf
17 Uke 50 Moduretic mite (Hydroklortiazid-amilorid) tabletter avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 50 Moduretic mite (Hydroklortiazid-amilorid) tabletter avregistreres.pdf17 Uke 50 Moduretic mite (Hydroklortiazid-amilorid) tabletter avregistreres.pdf
17 Uke 47 Prioderm (malathion) liniment avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 47 Prioderm (malathion) liniment avregistreres.pdf17 Uke 47 Prioderm (malathion) liniment avregistreres.pdf
17 Uke 43 Diural (furosemid) tabletter 250 mg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 43 Diural (furosemid) tabletter 250 mg avregistrert.pdf17 Uke 43 Diural (furosemid) tabletter 250 mg avregistrert.pdf
17 Uke 42 Roceron (interferon alfa-2a) injeksjon avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 42 Roceron (interferon alfa-2a) injeksjon avregistreres.pdf17 Uke 42 Roceron (interferon alfa-2a) injeksjon avregistreres.pdf
17 Uke 40 Sinequan (doksepin) kapsler Avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Sinequan (doksepin) kapsler Avregistrert.pdf17 Uke 40 Sinequan (doksepin) kapsler Avregistrert.pdf
17 uke 40 Sarotex retard (amitriptylin) depotkapsler Avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 uke 40 Sarotex retard (amitriptylin) depotkapsler Avregistrert.pdf17 uke 40 Sarotex retard (amitriptylin) depotkapsler Avregistrert.pdf
17 Uke 40 Retacrit (rekombinant humant erytropoietin), flere styrker, injeksjon Avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Retacrit (rekombinant humant erytropoietin), flere styrker, injeksjon Avregistrert.pdf17 Uke 40 Retacrit (rekombinant humant erytropoietin), flere styrker, injeksjon Avregistrert.pdf
17 Uke 40 Pegintron (peginterferon alfa-2b) penner injeksjonsvæske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Pegintron (peginterferon alfa-2b) penner injeksjonsvæske avregistrert.pdf17 Uke 40 Pegintron (peginterferon alfa-2b) penner injeksjonsvæske avregistrert.pdf

Mer om vårt arbeid

Legemiddelmangler er et økende problem. De fleste land opplever å bli rammet av dette, og i løpet av de siste årene har det oppstått flere kritiske og mer langvarige mangelsituasjoner som har vært utfordrende å håndtere. Norge kan være spesielt utsatt i en større krisesituasjon da vi har liten egenproduksjon av virkestoffer i tillegg til at vi utgjør et lite marked. Mangelsenteret ble etablert 1.1.2016. Formålet med opprettelsen av senteret var å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til mangelsituasjoner. Arbeidet omfatter å overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter.

I tillegg til å håndtere mangelsituasjoner skal senteret også delta i planlegging og oppbygging av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Ansvaret for beredskap for legemidler som benyttes i primærhelsetjenesten ligger hos helsedirektoratet.

Mangelsenteret skal også ha en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeidet med legemiddelmangler og -beredskap i helseforetakene. 

Organisering

Mangelsenteret er organisert under Oslo universitetssykehus HF og er bemannet med 2 x 50 % farmasøytstillinger og 2 x 50 % legestillinger.

Årsaker til legemiddelmangler

Det er mange grunner til at mangler på legemidler oppstår. Ofte kjenner vi ikke grunnen. Årsaken til mangelen kan si oss noe om hvor langvarig mangelen blir. Produsentene opplyser ofte hvor lenge de forventer at preparatet ikke kan leveres.

Skader i produksjonslokalene:

  • Brannskader
  • Vannskader
  • Oppvekst av mikrober

Mangler som skyldes dette er ofte langvarige fordi man må validere produksjonslokalene på nytt etter at skadene er utbedret.

Kvalitetsavvik

Inspeksjon fra myndighetenes side som avdekker kvalitetsavvik som fører til at fabrikken må stenge
Underkjennelse av batcher – kan være forhold under produksjonen som ikke har vært etter prosedyrene, avvik i sluttkontrollen på det ferdige produktet.

Økt salg

Produsenten klarer ikke å produsere nok i tråd med behovet. Økt salg kan skyldes at alternativ vare har blitt borte fra markedet uten at leverandøren har fått beskjed i tide om å øke sin produksjon (dominoeffekt) eller endring av terapi uten at produsenten har fått informasjon om dette.

Produsenten flytter produksjonssted

Vi ser at når en produsent velger å flytte produksjonssted så oppstår det mangelsituasjoner i kortere eller lengre tid. Hvis produsenten har spredt produksjonen av et preparat på flere fabrikker vil ikke alle pakninger/styrker av et preparat bli omfattet av mangelen.

Oppkjøp av firmaer

Vi ser at ved sammenslåing/oppkjøp av firmaer så kan det oppstå mangler. To organisasjoner skal samkjøre både logistikk og portefølje og dette kan medføre at en eller flere preparater ikke blir levert som forventet.

Andre årsaker

Forsinket batchfrigjøring grunnet mangel på kvalifisert personell (QP).

Transportproblemer

  • Varer blir sendt til feil lokasjon og leverandører bruker tid på å spore hvor varen er sendt.
  • Varer kan være utsatt for temperaturavvik under transport.

Nyttige lenker

https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel

Legemiddelverket i Sveriges mangelside

https://fhi.no/sv/vaksine/

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000588.jsp&mid=WC0b01ac05807477a5

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugShortages/default.htm

 


Kontakt oss

Følg oss på twitter for umiddelbar varsling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.