Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Mangelsenteret
Søk i legemiddelmangel

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter. Legemiddelmangeloversikten som publiseres her gjelder pågående mangelsituasjoner i spesialisthelsetjenesten. Det enkelte helseforetak/sykehusapotek kan imidlertid ha egne lagre slik at mangelen ikke nødvendigvis gjelder alle helseforetak/sykehusapotek.

Viktigste mangler

Oppdatert liste over legemiddelmangler og anbefalinger

20 Uke 04 Rocaltrol (kalsitriol) kapsler mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 04 Rocaltrol (kalsitriol) kapsler mangel.pdf20 Uke 04 Rocaltrol (kalsitriol) kapsler mangel.pdf
20 Uke 04 Pyridoksin NAF (pyridoksin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 04 Pyridoksin NAF (pyridoksin) injeksjon mangel.pdf20 Uke 04 Pyridoksin NAF (pyridoksin) injeksjon mangel.pdf
20 Uke 02 Multibionta (vitaminer) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 02 Multibionta (vitaminer) mikstur mangel.pdf20 Uke 02 Multibionta (vitaminer) mikstur mangel.pdf
20 Uke 02 Fibclot (fibrinogen) pulver til inj mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/20 Uke 02 Fibclot (fibrinogen) pulver til inj mangel.pdf20 Uke 02 Fibclot (fibrinogen) pulver til inj mangel.pdf
19 Uke 51 Phenylephrine (fenylefrin) øyedråper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 51 Phenylephrine (fenylefrin) øyedråper mangel.pdf19 Uke 51 Phenylephrine (fenylefrin) øyedråper mangel.pdf
19 Uke 51 Petidin (petidin) stikkpiller mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 51 Petidin (petidin) stikkpiller mangel.pdf19 Uke 51 Petidin (petidin) stikkpiller mangel.pdf
19 Uke 51 Miochol-E (acetylkolin) pulver til intraokulær bruk mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 51 Miochol-E (acetylkolin) pulver til intraokulær bruk mangel.pdf19 Uke 51 Miochol-E (acetylkolin) pulver til intraokulær bruk mangel.pdf
19 Uke 51 Metaoxedrin (fenylefrin) øyedråper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 51 Metaoxedrin (fenylefrin) øyedråper mangel.pdf19 Uke 51 Metaoxedrin (fenylefrin) øyedråper mangel.pdf
19 uke 51 Cyclopentolat (cyclopentolat) øyedråper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 51 Cyclopentolat (cyclopentolat) øyedråper mangel.pdf19 uke 51 Cyclopentolat (cyclopentolat) øyedråper mangel.pdf
19 uke 50 Triesence (triamcinolonacetonid) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 50 Triesence (triamcinolonacetonid) injeksjon mangel.pdf19 uke 50 Triesence (triamcinolonacetonid) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 49 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 49 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdf19 Uke 49 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 49 Paracet (paracetamol) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 49 Paracet (paracetamol) mikstur mangel.pdf19 Uke 49 Paracet (paracetamol) mikstur mangel.pdf
19 Uke 49 OncoTICE (BCG-vaksine) intravesikal bruk mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 49 OncoTICE (BCG-vaksine) intravesikal bruk mangel.pdf19 Uke 49 OncoTICE (BCG-vaksine) intravesikal bruk mangel.pdf
19 uke 49 Fluoxetin Mylan (fluoksetin) kapsler mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 49 Fluoxetin Mylan (fluoksetin) kapsler mangel.pdf19 uke 49 Fluoxetin Mylan (fluoksetin) kapsler mangel.pdf
19 Uke 49 BCG Medac (BCG-vaksine) intravesikal bruk mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 49 BCG Medac (BCG-vaksine) intravesikal bruk mangel.pdf19 Uke 49 BCG Medac (BCG-vaksine) intravesikal bruk mangel.pdf
19 Uke 47 Cefotaxim (cefotaksim) inj. subst. mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 47 Cefotaxim (cefotaksim) inj. subst. mangel.pdf19 Uke 47 Cefotaxim (cefotaksim) inj. subst. mangel.pdf
19 Uke 47 Calcium-Sandoz forte (kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 47 Calcium-Sandoz forte (kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf19 Uke 47 Calcium-Sandoz forte (kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf
19 Uke 45 Ranitidin (ranitidin) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 45 Ranitidin (ranitidin) mikstur mangel.pdf19 Uke 45 Ranitidin (ranitidin) mikstur mangel.pdf
19 Uke 41 Zantac (ranitidin) tabletter injeksjon brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 41 Zantac (ranitidin) tabletter injeksjon brusetabletter mangel.pdf19 Uke 41 Zantac (ranitidin) tabletter injeksjon brusetabletter mangel.pdf
19 Uke 41 Ranitidin (ranitidin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 41 Ranitidin (ranitidin) tabletter mangel.pdf19 Uke 41 Ranitidin (ranitidin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 41 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 41 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdf19 Uke 41 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdf
19 Uke 41 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 41 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf19 Uke 41 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf
19 uke 38 Radiofarmaka mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 38 Radiofarmaka mangel.pdf19 uke 38 Radiofarmaka mangel.pdf
19 Uke 36 Pabrinex IV (B- og C-vitaminer) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 36 Pabrinex IV (B- og C-vitaminer) injeksjon mangel.pdf19 Uke 36 Pabrinex IV (B- og C-vitaminer) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 35 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 35 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf19 Uke 35 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel.pdf
19 Uke 31 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 31 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdf19 Uke 31 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdf
19 Uke 30 Solu-pred (prednisolon) brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 30 Solu-pred (prednisolon) brusetabletter mangel.pdf19 Uke 30 Solu-pred (prednisolon) brusetabletter mangel.pdf
19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf
19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf
19 Uke 14 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 14 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdf19 Uke 14 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdf19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdf
18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdf18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdf18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdf

Avregistrerte preparater eller preparater midlertidig utgått siste 12 mnd

19 Uke 46 Catapresan (klonidin) 25 mcg tabletter avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 46 Catapresan (klonidin) 25 mcg tabletter avregistreres.pdf19 Uke 46 Catapresan (klonidin) 25 mcg tabletter avregistreres.pdf
19 Uke 45 Fucidin (natriumfusidat) tabletter avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 45 Fucidin (natriumfusidat) tabletter avregistrert.pdf19 Uke 45 Fucidin (natriumfusidat) tabletter avregistrert.pdf
19 UKE 38 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol L (natriumhydrogenkarbonat) avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 UKE 38 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol L (natriumhydrogenkarbonat) avregistrert.pdf19 UKE 38 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol L (natriumhydrogenkarbonat) avregistrert.pdf
19 uke 38 Ferinject (jern (III)) injeksjon 2 ml avregistret.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 38 Ferinject (jern (III)) injeksjon 2 ml avregistret.pdf19 uke 38 Ferinject (jern (III)) injeksjon 2 ml avregistret.pdf
19 Uke 35 Sulfadiazin-Heyl (Sulfadiazin) tabletter avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 35 Sulfadiazin-Heyl (Sulfadiazin) tabletter avregistrert.pdf19 Uke 35 Sulfadiazin-Heyl (Sulfadiazin) tabletter avregistrert.pdf
19 Uke 32 Nozinan (levomepromazin) tabletter 5 og 25 mg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 32 Nozinan (levomepromazin) tabletter 5 og 25 mg avregistrert.pdf19 Uke 32 Nozinan (levomepromazin) tabletter 5 og 25 mg avregistrert.pdf
19 uke 30 Promiten (dekstran) injeksjon avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 30 Promiten (dekstran) injeksjon avregistrert.pdf19 uke 30 Promiten (dekstran) injeksjon avregistrert.pdf
19 Uke 26 Corvert (ibutilid) infusjon avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 26 Corvert (ibutilid) infusjon avregistrert.pdf19 Uke 26 Corvert (ibutilid) infusjon avregistrert.pdf
19 Uke 23 Persantin retard (dipyridamol) depotkapsel avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 23 Persantin retard (dipyridamol) depotkapsel avregistrert.pdf19 Uke 23 Persantin retard (dipyridamol) depotkapsel avregistrert.pdf
19 Uke 23 Asasantin retard (dipyridamol, acetylsalicylsyre) depotkapsel avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 23 Asasantin retard (dipyridamol, acetylsalicylsyre) depotkapsel avregistreres.pdf19 Uke 23 Asasantin retard (dipyridamol, acetylsalicylsyre) depotkapsel avregistreres.pdf
19 Uke 21 Vumon (tenoposid) injeksjon avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 21 Vumon (tenoposid) injeksjon avregistrert.pdf19 Uke 21 Vumon (tenoposid) injeksjon avregistrert.pdf
19 Uke 19 Etalpha (alfakalsidol) dråper avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 19 Etalpha (alfakalsidol) dråper avregistrert.pdf19 Uke 19 Etalpha (alfakalsidol) dråper avregistrert.pdf
19 Uke 17 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 17 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter avregistrert.pdf19 Uke 17 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter avregistrert.pdf
19 Uke 14 Nuelin (teofyllin) tabletter 350 mg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 14 Nuelin (teofyllin) tabletter 350 mg avregistrert.pdf19 Uke 14 Nuelin (teofyllin) tabletter 350 mg avregistrert.pdf
19 Uke 12 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 12 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske avregistrert.pdf19 Uke 12 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske avregistrert.pdf
19 Uke 10 Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) tabletter avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 10 Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) tabletter avregistrert.pdf19 Uke 10 Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) tabletter avregistrert.pdf
18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdf18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdf

Mer om vårt arbeid

Legemiddelmangler er et økende problem. De fleste land opplever å bli rammet av dette, og i løpet av de siste årene har det oppstått flere kritiske og mer langvarige mangelsituasjoner som har vært utfordrende å håndtere. Norge kan være spesielt utsatt i en større krisesituasjon da vi har liten egenproduksjon av virkestoffer i tillegg til at vi utgjør et lite marked. Mangelsenteret ble etablert 1.1.2016. Formålet med opprettelsen av senteret var å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til mangelsituasjoner. Arbeidet omfatter å overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter.

I tillegg til å håndtere mangelsituasjoner skal senteret også delta i planlegging og oppbygging av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Ansvaret for beredskap for legemidler som benyttes i primærhelsetjenesten ligger hos helsedirektoratet.

Mangelsenteret skal også ha en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeidet med legemiddelmangler og -beredskap i helseforetakene. 

Organisering

Mangelsenteret er organisert under Oslo universitetssykehus HF og er bemannet med 2 x 50 % farmasøytstillinger og 2 x 50 % legestillinger.

Årsaker til legemiddelmangler

Det er mange grunner til at mangler på legemidler oppstår. Ofte kjenner vi ikke grunnen. Årsaken til mangelen kan si oss noe om hvor langvarig mangelen blir. Produsentene opplyser ofte hvor lenge de forventer at preparatet ikke kan leveres.

Skader i produksjonslokalene:

  • Brannskader
  • Vannskader
  • Oppvekst av mikrober

Mangler som skyldes dette er ofte langvarige fordi man må validere produksjonslokalene på nytt etter at skadene er utbedret.

Kvalitetsavvik

Inspeksjon fra myndighetenes side som avdekker kvalitetsavvik som fører til at fabrikken må stenge
Underkjennelse av batcher – kan være forhold under produksjonen som ikke har vært etter prosedyrene, avvik i sluttkontrollen på det ferdige produktet.

Økt salg

Produsenten klarer ikke å produsere nok i tråd med behovet. Økt salg kan skyldes at alternativ vare har blitt borte fra markedet uten at leverandøren har fått beskjed i tide om å øke sin produksjon (dominoeffekt) eller endring av terapi uten at produsenten har fått informasjon om dette.

Produsenten flytter produksjonssted

Vi ser at når en produsent velger å flytte produksjonssted så oppstår det mangelsituasjoner i kortere eller lengre tid. Hvis produsenten har spredt produksjonen av et preparat på flere fabrikker vil ikke alle pakninger/styrker av et preparat bli omfattet av mangelen.

Oppkjøp av firmaer

Vi ser at ved sammenslåing/oppkjøp av firmaer så kan det oppstå mangler. To organisasjoner skal samkjøre både logistikk og portefølje og dette kan medføre at en eller flere preparater ikke blir levert som forventet.

Andre årsaker

Forsinket batchfrigjøring grunnet mangel på kvalifisert personell (QP).

Transportproblemer

  • Varer blir sendt til feil lokasjon og leverandører bruker tid på å spore hvor varen er sendt.
  • Varer kan være utsatt for temperaturavvik under transport.

Nyttige lenker

https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel

Legemiddelverket i Sveriges mangelside

https://fhi.no/sv/vaksine/

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000588.jsp&mid=WC0b01ac05807477a5

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugShortages/default.htm

 


Kontakt oss

Følg oss på twitter for umiddelbar varsling

Fant du det du lette etter?