Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Mangelsenteret

Søk i legemiddelmangel

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter. Legemiddelmangeloversikten som publiseres her gjelder pågående mangelsituasjoner i spesialisthelsetjenesten. Det enkelte helseforetak/sykehusapotek kan imidlertid ha egne lagre slik at mangelen ikke nødvendigvis gjelder alle helseforetak/sykehusapotek.

Viktigste mangler

19 uke 03 Ventoline (salbutamol) inh væske mangel viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 03 Ventoline (salbutamol) inh væske mangel viktig.pdf19 uke 03 Ventoline (salbutamol) inh væske mangel viktig.pdf
19 Uke 03 Fragmin (dalteparin) injeksjon mangel viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 03 Fragmin (dalteparin) injeksjon mangel viktig.pdf19 Uke 03 Fragmin (dalteparin) injeksjon mangel viktig.pdf
18 Uke 49 Nitropress (nitropussid) injeksjon mangel viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 49 Nitropress (nitropussid) injeksjon mangel viktig.pdf18 Uke 49 Nitropress (nitropussid) injeksjon mangel viktig.pdf

Oppdatert liste over legemiddelmangler og anbefalinger

19 Uke 07 Rivotril (klonazepam) injeksjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 07 Rivotril (klonazepam) injeksjonsvæske mangel.pdf19 Uke 07 Rivotril (klonazepam) injeksjonsvæske mangel.pdf
19 Uke 07 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 07 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdf19 Uke 07 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel.pdf
19 Uke 07 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 07 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdf19 Uke 07 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel.pdf
19 Uke 07 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 07 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske mangel.pdf19 Uke 07 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske mangel.pdf
19 Uke 07 Desferal (deferoksaminmesilat) infusjon-injeksjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 07 Desferal (deferoksaminmesilat) infusjon-injeksjonsvæske mangel.pdf19 Uke 07 Desferal (deferoksaminmesilat) infusjon-injeksjonsvæske mangel.pdf
19 Uke 06 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 06 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf19 Uke 06 Marzine (Syklizin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 06 Maglyphos (mangesium) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 06 Maglyphos (mangesium) mikstur mangel.pdf19 Uke 06 Maglyphos (mangesium) mikstur mangel.pdf
19 Uke 06 Carduran CR (doksazosin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 06 Carduran CR (doksazosin) tabletter mangel.pdf19 Uke 06 Carduran CR (doksazosin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 05 Toradol (ketorolak) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 05 Toradol (ketorolak) injeksjon mangel.pdf19 Uke 05 Toradol (ketorolak) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 05 Furix retard (Furosemid) depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 05 Furix retard (Furosemid) depottabletter mangel.pdf19 Uke 05 Furix retard (Furosemid) depottabletter mangel.pdf
19 Uke 04 Sobril (oksazepam) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 04 Sobril (oksazepam) tabletter mangel.pdf19 Uke 04 Sobril (oksazepam) tabletter mangel.pdf
19 Uke 04 Pabrinex IV (B- og C-vitamin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 04 Pabrinex IV (B- og C-vitamin) injeksjon mangel.pdf19 Uke 04 Pabrinex IV (B- og C-vitamin) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 04 Metoprolol Mylan (metoprolol) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 04 Metoprolol Mylan (metoprolol) tabletter mangel.pdf19 Uke 04 Metoprolol Mylan (metoprolol) tabletter mangel.pdf
19 Uke 04 Liothyronin (liotyronin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 04 Liothyronin (liotyronin) tabletter mangel.pdf19 Uke 04 Liothyronin (liotyronin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdf19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel.pdf
19 uke 03 Ventoline (salbutamol) inh væske mangel viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 03 Ventoline (salbutamol) inh væske mangel viktig.pdf19 uke 03 Ventoline (salbutamol) inh væske mangel viktig.pdf
19 Uke 03 Gem-pulver (glukose elektrolytt) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 03 Gem-pulver (glukose elektrolytt) mangel.pdf19 Uke 03 Gem-pulver (glukose elektrolytt) mangel.pdf
19 Uke 03 Fragmin (dalteparin) injeksjon mangel viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 03 Fragmin (dalteparin) injeksjon mangel viktig.pdf19 Uke 03 Fragmin (dalteparin) injeksjon mangel viktig.pdf
19 Uke 03 Dostinex (kabergolin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 03 Dostinex (kabergolin) tabletter mangel.pdf19 Uke 03 Dostinex (kabergolin) tabletter mangel.pdf
19 Uke 02 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 02 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdf19 Uke 02 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel.pdf
19 Uke 02 Krystallfiolett (metylrosalininium) liniment mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 02 Krystallfiolett (metylrosalininium) liniment mangel.pdf19 Uke 02 Krystallfiolett (metylrosalininium) liniment mangel.pdf
19 Uke 02 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 02 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf19 Uke 02 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel.pdf
19 Uke 02 Betnovat (betametason) krem mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 02 Betnovat (betametason) krem mangel.pdf19 Uke 02 Betnovat (betametason) krem mangel.pdf
19 Uke 01 Zofran (ondansetron) mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 01 Zofran (ondansetron) mikstur mangel.pdf19 Uke 01 Zofran (ondansetron) mikstur mangel.pdf
19 Uke 01 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 01 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter mangel.pdf19 Uke 01 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter mangel.pdf
19 Uke 01 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 01 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdf19 Uke 01 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel.pdf
19 uke 01 Creon 40 000 (pankreatin) enterokapsler mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 uke 01 Creon 40 000 (pankreatin) enterokapsler mangel.pdf19 uke 01 Creon 40 000 (pankreatin) enterokapsler mangel.pdf
18 Uke 49 Nitropress (nitropussid) injeksjon mangel viktig.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 49 Nitropress (nitropussid) injeksjon mangel viktig.pdf18 Uke 49 Nitropress (nitropussid) injeksjon mangel viktig.pdf
18 Uke 49 Nimotop (nimodipin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 49 Nimotop (nimodipin) tabletter mangel.pdf18 Uke 49 Nimotop (nimodipin) tabletter mangel.pdf
18 Uke 48 Spersadex med kloramfenikol (deksametason og kloramfenikol) øyedråper mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 48 Spersadex med kloramfenikol (deksametason og kloramfenikol) øyedråper mangel.pdf18 Uke 48 Spersadex med kloramfenikol (deksametason og kloramfenikol) øyedråper mangel.pdf
18 Uke 48 Cyklokapron (traneksamsyre) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 48 Cyklokapron (traneksamsyre) tabletter mangel.pdf18 Uke 48 Cyklokapron (traneksamsyre) tabletter mangel.pdf
18 Uke 48 Aspirin (acetylsalisylsyre) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 48 Aspirin (acetylsalisylsyre) injeksjon mangel.pdf18 Uke 48 Aspirin (acetylsalisylsyre) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 47 Cefalotin inj (cefalotin) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 47 Cefalotin inj (cefalotin) mangel.pdf18 Uke 47 Cefalotin inj (cefalotin) mangel.pdf
18 Uke 46 Vaselin vitt salve mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 46 Vaselin vitt salve mangel.pdf18 Uke 46 Vaselin vitt salve mangel.pdf
18 Uke 46 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 46 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdf18 Uke 46 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel.pdf
18 Uke 46 Kloralhydrat råstoff mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 46 Kloralhydrat råstoff mangel.pdf18 Uke 46 Kloralhydrat råstoff mangel.pdf
18 Uke 45 Sinemet (levodopa - karbidopa) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 45 Sinemet (levodopa - karbidopa) tabletter mangel.pdf18 Uke 45 Sinemet (levodopa - karbidopa) tabletter mangel.pdf
18 uke 44 Promiten (dekstran) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 44 Promiten (dekstran) injeksjon mangel.pdf18 uke 44 Promiten (dekstran) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 44 Ozurdex intraviteralt implantat (deksametason) mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 44 Ozurdex intraviteralt implantat (deksametason) mangel.pdf18 Uke 44 Ozurdex intraviteralt implantat (deksametason) mangel.pdf
18 Uke 44 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 44 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdf18 Uke 44 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel.pdf
18 Uke 41 Colrefuz (kolkisin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 41 Colrefuz (kolkisin) tabletter mangel.pdf18 Uke 41 Colrefuz (kolkisin) tabletter mangel.pdf
18 Uke 39 Kaliumklorid Orifarm (kaliumklorid) depottabl mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 39 Kaliumklorid Orifarm (kaliumklorid) depottabl mangel.pdf18 Uke 39 Kaliumklorid Orifarm (kaliumklorid) depottabl mangel.pdf
18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdf18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel.pdf
18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel.pdf
18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel.pdf
18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdf18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel.pdf
18 Uke 36 Syntocinon (oksytocin) nesespray mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 36 Syntocinon (oksytocin) nesespray mangel.pdf18 Uke 36 Syntocinon (oksytocin) nesespray mangel.pdf
18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdf18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel.pdf
18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdf18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel.pdf
17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdf17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel.pdf

Avregistrerte preparater siste 12 mnd

19 Uke 01 Ventoline (salbutamol) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 01 Ventoline (salbutamol) mikstur avregistrert.pdf19 Uke 01 Ventoline (salbutamol) mikstur avregistrert.pdf
19 Uke 01 Fucidin (natriumfusidat) kompresser avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/19 Uke 01 Fucidin (natriumfusidat) kompresser avregistrert.pdf19 Uke 01 Fucidin (natriumfusidat) kompresser avregistrert.pdf
18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdf18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert.pdf
18 Uke 46 Diclocil (dikloksacillin) inj avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 46 Diclocil (dikloksacillin) inj avregistrert.pdf18 Uke 46 Diclocil (dikloksacillin) inj avregistrert.pdf
18 Uke 45 Nycoplus Neo-fer (Jern(II)fumarat) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 45 Nycoplus Neo-fer (Jern(II)fumarat) mikstur avregistrert.pdf18 Uke 45 Nycoplus Neo-fer (Jern(II)fumarat) mikstur avregistrert.pdf
18 Uke 44 Targocid (teikoplanin) pulver til inj og mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 44 Targocid (teikoplanin) pulver til inj og mikstur avregistrert.pdf18 Uke 44 Targocid (teikoplanin) pulver til inj og mikstur avregistrert.pdf
18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdf18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert.pdf
18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert.pdf18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert.pdf
18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdf18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert.pdf
18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdf18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert.pdf
18 Uke 09 Pentrexyl (Ampicillin) inj avregistreres.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 09 Pentrexyl (Ampicillin) inj avregistreres.pdf18 Uke 09 Pentrexyl (Ampicillin) inj avregistreres.pdf
18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Legemiddelmangel/Documents/18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdf18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert.pdf

Mer om vårt arbeid

Legemiddelmangler er et økende problem. De fleste land opplever å bli rammet av dette, og i løpet av de siste årene har det oppstått flere kritiske og mer langvarige mangelsituasjoner som har vært utfordrende å håndtere. Norge kan være spesielt utsatt i en større krisesituasjon da vi har liten egenproduksjon av virkestoffer i tillegg til at vi utgjør et lite marked. Mangelsenteret ble etablert 1.1.2016. Formålet med opprettelsen av senteret var å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til mangelsituasjoner. Arbeidet omfatter å overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter.

I tillegg til å håndtere mangelsituasjoner skal senteret også delta i planlegging og oppbygging av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Ansvaret for beredskap for legemidler som benyttes i primærhelsetjenesten ligger hos helsedirektoratet.

Mangelsenteret skal også ha en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeidet med legemiddelmangler og -beredskap i helseforetakene. 

Organisering

Mangelsenteret er organisert under Oslo universitetssykehus HF og er bemannet med 2 x 50 % farmasøytstillinger og 2 x 50 % legestillinger.

Årsaker til legemiddelmangler

Det er mange grunner til at mangler på legemidler oppstår. Ofte kjenner vi ikke grunnen. Årsaken til mangelen kan si oss noe om hvor langvarig mangelen blir. Produsentene opplyser ofte hvor lenge de forventer at preparatet ikke kan leveres.

Skader i produksjonslokalene:

  • Brannskader
  • Vannskader
  • Oppvekst av mikrober

Mangler som skyldes dette er ofte langvarige fordi man må validere produksjonslokalene på nytt etter at skadene er utbedret.

Kvalitetsavvik

Inspeksjon fra myndighetenes side som avdekker kvalitetsavvik som fører til at fabrikken må stenge
Underkjennelse av batcher – kan være forhold under produksjonen som ikke har vært etter prosedyrene, avvik i sluttkontrollen på det ferdige produktet.

Økt salg

Produsenten klarer ikke å produsere nok i tråd med behovet. Økt salg kan skyldes at alternativ vare har blitt borte fra markedet uten at leverandøren har fått beskjed i tide om å øke sin produksjon (dominoeffekt) eller endring av terapi uten at produsenten har fått informasjon om dette.

Produsenten flytter produksjonssted

Vi ser at når en produsent velger å flytte produksjonssted så oppstår det mangelsituasjoner i kortere eller lengre tid. Hvis produsenten har spredt produksjonen av et preparat på flere fabrikker vil ikke alle pakninger/styrker av et preparat bli omfattet av mangelen.

Oppkjøp av firmaer

Vi ser at ved sammenslåing/oppkjøp av firmaer så kan det oppstå mangler. To organisasjoner skal samkjøre både logistikk og portefølje og dette kan medføre at en eller flere preparater ikke blir levert som forventet.

Andre årsaker

Forsinket batchfrigjøring grunnet mangel på kvalifisert personell (QP).

Transportproblemer

  • Varer blir sendt til feil lokasjon og leverandører bruker tid på å spore hvor varen er sendt.
  • Varer kan være utsatt for temperaturavvik under transport.

Nyttige lenker

https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel

Legemiddelverket i Sveriges mangelside

https://fhi.no/sv/vaksine/

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000588.jsp&mid=WC0b01ac05807477a5

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugShortages/default.htm

 


Kontakt oss

Følg oss på twitter for umiddelbar varsling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.