NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har kompetansesenteransvar for:
Nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom og hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi

Scroll nedover for å lese om diagnosene, kurs, NevSoms nettverk, forskningsprosjekter og nytt om ADHD, autisme, Tourettes syndrom, narkolepsi og andre søvnsykdommer. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med oss på telefon 23 01 60 30.

Nyheter fra NevSom

 • 04.03.2019
  Personer med Tourettes syndrom og erfaringer med spesialisthelsetjenesten

  En brukerundersøkelse utført av NevSom og Norsk Tourette Forening viser at mange med Tourettes syndrom har tilleggsvansker som ADHD, tvang, angst og søvnproblemer. Undersøkelsen har hatt som mål å kartlegge brukernes erfaringer med spesiali...

 • 27.02.2019
  En ung mann med narkolepsi forteller

  Simen er 22 år, og bor sammen med sine foreldre i et tettsted utenfor Oslo. Han har (foreløpig) ikke førerkort, og på grunn av sin diagnose kan han ikke ta kollektiv trafikk, da han sovner på buss og tog, og sitter på for langt. Derfor tar...

 • 26.02.2019
  De første vanlige genvarianter som fører til autisme er funnet

  Vanlig variasjon i genene kan føre til autisme og andre tilstander. Den Norske BUPGEN-studien har deltatt i oppdagelse av genvarianter som henger sammen med autismespekterdiagnoser (ASD) og særlig Asperger syndrom. I en studie av 19 000 per...

 • 25.02.2019
  Narkolepsi: Nordisk samling

  Det 6. Nordiske symposium om narkolepsi ble arrangert i Uppsala i februar. Her var to dager til ende viet forskjellige aspekter om narkolepsi, med Nordens fremste eksperter på området.

 • 04.02.2019
  Sjeldent tilbud for unge med diabetes og ADHD i regi av OUS

  Familiekurs med fokus på ADHD og diabetes arrangeres av NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser, i samarbeid med Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes.

 • 04.12.2018
  Gruppetrening mot tics

  Hver torsdag formiddag møtes to damer og en mann i de ærverdige gamle lokalene til Gaustad på Rikshospitalet. De har til felles at de alle tre har Tourettes syndrom, en diagnose som blant annet fører til ufrivillige muskelrykninger og vokal...

 • 25.10.2018
  Wakix – ny medisin mot narkolepsi

  Det er ikke mange medikamenter å velge mellom for personer som har narkolepsi. Nå har det kommet et nytt medikament på markedet i Norge. NevSom har oppsummert litt nyttig informasjon om den nye medisinen Wakix.

 • 25.09.2018
  Hjelp til personer med ADHD for å komme inn i arbeidslivet

  Mange voksne med ADHD står utenfor arbeidslivet. Det trenger de ikke å gjøre. Mange med ADHD er en uutnyttet samfunnsressurs. NAV har, i samarbeid med NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved...

 • 25.06.2018
  Utvalg skal utrede autismefeltet

  Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

 • 05.06.2018
  Asperger syndrom og psykiske lidelser

  Mennesker med Asperger syndrom har en sårbarhet for å utvikle psykiske vansker, i tillegg til de utfordringene diagnosen i seg selv gir. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for denne gruppen. NevSom startet der...

 • 07.05.2018
  Håndbok til støtte for rusbehandling av personer med Asperger syndrom

  Pasienter med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter. En håndbok om behandling av personer med Asperger syndrom og rusproblemer ble lansert i 2018.

 • 25.01.2018
  Sammenheng mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autisme

  I en artikkel som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience har forskere undersøkt sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autismespekterforstyrrelser.

 • 23.01.2018
  Epilepsi kan føre til mer autismesymptomer

  Artikkelen beskriver en studie av personer med Angelmans syndrom hvor sammenhengen mellom epilepsi og autismesymptomer ble undersøkt. Hovedfunnet var at epilepsien i seg selv syntes å kunne føre til mer autismesymptomer enn det som kunne fo...

 • 11.12.2017
  Samling om Kleine-Levins syndrom

  Den tredje samlingen i Norge med tema Kleine-Levins syndrom (KLS) for pasienter, pårørende og behandlere ble arrangert 14.-16. oktober. KLS omtales av og til som Tornerosesøvn, men for pasienter og pårørende er diagnosen absolutt ikke roman...

 • 11.12.2017
  ADHD: Om snapchat, dopamin og transdiagnostiske mekanismer

  ADHD forskningsnettverk ble startet i 2007 og har delt ut forsknings- og fagutviklingsmidler hvert år siden da. I tillegg har det blitt avholdt samlinger hvor prosjekter som har fått tildelt midler er blitt presentert. NevSom er ansvarlig f...

 • 07.12.2017
  Verdenskongress om søvn

  World Sleep Congress ble arrangert i Praha, oktober 2017. NevSom deltok med to postere, hvorav den ene vant pris i klassen «ung forsker».

 • 29.11.2017
  Første samling for nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

  Første møte i Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger syndrom og psykisk lidelse – PSY-AS – ble holdt i november 2017.

 • 17.11.2017
  Vellykket kurs om søvn og søvnforstyrrelser hos barn

  Fagpersoner fra hele Norge deltok på et tredagers kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge. Dette var første gang det ble arrangert et pediatrisk søvnkurs i Norge.

 • 18.10.2017
  Europeisk konferanse om mental helse hos personer med utviklingshemning

  Den 11. europeiske konferansen om mental helse hos personer med utviklingshemning ble i år avholdt i september Luxemburg, og representanter fra NevSom og det norske nettverket for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse var til...

Aktuelle saker fra NevSom

 • Identifisering av traumesymptomer hos personer med autisme og utviklingshemming

  Reaksjoner på traumer og overgrep, inkludert symptomer på post-traumatisk stresslidelse (PTSD), kan være vanskelige å oppdage og kjenne igjen hos personer som har både autisme og utviklingshemming. I forbindelse med et doktorgradsprosjekt t...

 • Verdens søvndag

  15. mars var det Verdens søvndag (World Sleep Day). Den internasjonale søvndagen arrangeres hvert år både for å feire søvnen og for å sette søkelys på de utfordringer og problemer søvnmangel og søvnproblemer kan ha. Både for samfunne...

 • Martin Aker er ny leder på NevSom

  Martin Aker er tilsatt som seksjonsleder på NevSom fra 1. februar 2019. Martin er utdannet psykolog, og har skrevet doktoravhandling ved Psykologisk institutt, UiO, om regulering av følelser hos personer som har vært deprimerte.

 • GAP-undersøkelse for ADHD retningslinje

  Det er utarbeidet en GAP-undersøkelse for ADHD retningslinjen. En GAP-undersøkelse er et viktig og nyttig lederverktøy i arbeidet med å forbedre kvalitet i tjenesten. Den kartlegger gapet mellom anbefalingen i ADHD retningslinjen og egen pr...

 • Ny utgave av bok om utviklingshemming

  Medarbeidere på NevSom har bidratt i ny utgave av boken «Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser». Ny forskning og DNA-diagnostiske metoder har gjort det nødvendig med en oppdatert utgave. Her presenteres sentrale årsaker til utviklingsh...

 • ADHD Forskningsnettverk – utlysning av prosjektmidler for 2019

  NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeu...

 • Familiekurs for barn og unge med ADHD og diabetes

  NevSom arrangerer opphold for barn og unge med ADHD og diabetes eller annen kronisk somatisk sykdom i april. Kurset holdes på Frambu utenfor Oslo i april.

 • Ny lærebok om nevroutviklingsforstyrrelser:

  Ny lærebok om forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander med eget kapittel om søvnforstyrrelser hos barn og unge.

 • Ny doktorgrad om autisme:

  Anne Lise Høyland forsvarte tidlig i desember sin doktoravhandling om ungdom med autisme. Høyland har utført en studie der hun og hennes kollegaer har testet nesten hundre ungdommer med nøytrale og emosjonelle bilder og lest av deres reaksjoner.

 • Om narkolepsi og Kleine-Levins syndrom på søvnkonferanse

  Den 24. europeiske søvnforskerkongress ble avholdt i Basel september 2018, med nesten 1800 deltagere fra 69 land. Norge var representert med en stor delegasjon med representanter fra alle helseregioner, deriblant 4 deltagere fra NevSom.

 • ADHD hos voksne

  63 ADHD-eksperter fra mange land har oppdatert et europeisk konsensusdokument for utredning, diagnostisering og behandling av ADHD hos voksne.

 • Autisme- og Tourettesutvalget

  Autisme- og Tourettesutvalget ble oppnevnt sommeren 2018. Nå er utvalgets nettside på plass. Her man blant annet kan lese om mandatet, utvalgets møter og tema, samt hvordan man kan komme med innspill.

 • Studie med fordypning om autisme

  NTNU i Trondheim tilbyr et studieemne som gir innsikt i og forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser.

 • Abonner på NevSoms nyhetsbrev

  NevSom sender ut nyhetsbrev på e-post fire ganger i året. Bli abonnent og motta nyheter om kurs, utlysninger av midler og nytt om hypersomnier og nevroutviklingsforstyrrelser.

 • Kleine-Levin syndrom: Internasjonal konferanse om den sjeldne søvnsykdommen

  For tredje gang arrangerte den amerikanske pasientforeningen for Kleine Levin syndrom en internasjonal konferanse om søvnsykdommen. Arrangementet ble holdt i juni i Burlingam utenfor San Fransisco. Lærerikt, inspirerende og nyttig, sier Ber...

 • Autisme i terapirommet

  Hvordan vekkes mistanke om autismespekterforstyrrelse i terapirommet? Og hvordan kan vi da legge til rette for god behandling? En ny artikkel i Psykologitidsskriftet tar opp temaet.

 • Utbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos svineinfluensa-vaksinerte narkolepsipasienter

  I en ny norsk studie som nylig er publisert i SLEEP har forskere undersøkt hjernens hvite substans (hjernens ledningsnett) hos narkolepsipasienter ved hjelp av DTI (MR-metode brukt til avbildning av hjernen). Hilde Juvodden ved NevSom og he...

 • Konferanse om Tourettes syndrom og ticsforstyrrelser

  Før sommeren ble den 11. Europeiske konferansen om «Tourette Syndrome and Tic Disorders» holdt i København. Arrangør var European Society for the Study of Tourette Syndrom (ESSTS)

 • Opphold for unge voksne med Tourettes syndrom i mars 2019

  NevSom arrangerer ukesopphold for unge voksne med Tourettes syndrom i mars 2019, på Frambu utenfor Oslo.

 • Endring i livskvalitet hos pasienter med narkolepsi

  Forskere ved NevSom har funnet ut at det etter to år var en bedring i livskvaliteten hos pasienter som fikk narkolepsi etter svineinfluensautbruddet og svineinfluensavaksinen i 2009. Bedringen i livskvalitet var sett i sammenheng med bruken...

 • Ny midlertidig leder på NevSom

  NevSoms leder Cathrine Monrad Hagen har gått over i ny stilling som leder av Sosialpediatrisk seksjon på OUS. Olve Moldestad er midlertidig leder av NevSom. Moldestad er leder av Avdeling for sjeldne diagnoser, som NevSom er en del av, og k...

 • Tourettes syndrom hos barn:

  NevSom har mottatt ny informasjon fra HELFO om stønad til legemiddel ved Tourettes Syndrom.

 • NevSoms senterråd

  Senterrådet er et rådgivende organ, som møtes to ganger i året. I mandatet legges det vekt på at Senterrådet skal være et aktivt rådgivende og veiledende organ for ledelsen ved NevSom.

 • En brobygger går videre - Knut Bronder går av med pensjon

  Etter ni år hos NevSom går spesialsykepleier Knut Bronder av med pensjon. Knut var en av de første som registrerte signalet om en økning av narkolepsi blant barn og unge i Norge som følge av massevaksineringen med Pandemrix på grunn av vaks...

 • Internasjonal forskerkonferanse om autisme i Rotterdam

  «Det blir stadig mer klart at autisme ikke er en tilstand, men et spekter av vansker som omfatter flere undergrupper». Dette fremhevet presidenten for den internasjonale forskningskonferansen om autisme, INSAR.

 • Forskningsmidler tildelt fra ADHD Forskningsnettverk

  Tildelingene for forskningsprosjekter om ADHD fra Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD er nå klare. Ni forskningsprosjekter fikk støtte. Her kan du se hvilke.

 • Autisme og psykiske lidelser

  Se Sissel Berge Helvershou fra NevSom fortelle om gjenkjennelse og forekomst av psykiske lidelser ved autisme. Filmen er utarbeidet i samarbeid med www.sjelden.no.

 • Informasjonsmateriell

  Lenker til NevSoms informasjonsmateriell

 • Oxytocin nesespray øker oppfattelsen av emosjoner hos personer med autisme

  En ny studie fra den norske BUPgen-prosjektet, som ligger under NevSom, har vist at intranasal oxytocin kan påvirke hvordan personer med autismespekterforstyrrelse (ASD) oppfatter emosjoner hos andre. Dette er et viktig første skritt mot en...

 • Tidlig behandling av to gutter med narkolepsi

  To gutter, som begge fikk narkolepsi i seks-årsalderen, fikk tidlig immunmodulerende behandling. Den ene hadde tatt Pandemrix-vaksine, den andre ikke. En pasienthistorie.

 • Ansatte på NevSom

  NevSom har 15 faste ansatte og to doktorgradsstipendiater.

Nettverk og prosjekter ved NevSom

 • NeuroDevelop

  Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom. Nettverket har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

 • Autisme og kriminalitet

  Undersøkelse av alle rettspsykiatriske rapporter fra 2000 til 2010 der den undersøkte har Autismespekterforstyrrelse, viser at det er behov for mer kunnskap om ASD i alle ledd av hjelpeapparatet og blant de sakkyndige. Intervju av et mindre...

 • ADHD Forskningsnettverk

  NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, har ansvar for å drive Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeu...

 • Tourettes syndrom og spesialisthelsetjenesten

  NevSom har sammen med Norsk Tourette Forening (NTF) gjennomført en kartleggingsundersøkelse om tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten til personer med Tourettes syndrom (TS) og foresatte.

 • ​Forskningsprosjekter på narkolepsi

  NevSom har ansvar for tre doktorgradsstipendiater, en klinisk pedagog, samt en barne- ungdomspsykiater som jobber med forskjellige prosjekter om narkolepsi. De fem prosjektene som pågår per desember 2017 er i ulike faser, og handler om fors...

 • Barn med autisme. ASF: 2-14

  En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autisme og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering.

 • BUPGEN

  BUPGEN-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autismespekterforstyrrelse

 • Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse

  En arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling. Forankret i klinisk praksis er nettverket for helsepersonell som behandler psykiske vansker hos personer med Asperger syndrom.

 • AUP-nettverket

  AUP-nettverket fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming.

 • Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

  AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming

Diagnoseinformasjon

 • Vitenskapelige artikler

  NevSoms ansatte publiserer artikler om våre diagnoser, ofte i samarbeid med andre fagmiljøer både fra Norge og utlandet. Her finner du en oversikt over artikler sortert på diagnoser som NevSoms ansatte har bidratt til i løpet av de siste årene.

 • ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse

  De sentrale kjennetegn ved hyperkinetisk forstyrrelse eller Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) er et vedvarende mønster med konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet som gir betydelig nedsatt fungering i hverdagen....

 • Narkolepsi

  Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom. Hovedsymptomet er stor og uimotståelig søvntrang på dagtid med «søvnanfall». I monotone situasjoner kan man plutselig sovne på upassende steder og tidspunkt, f.eks. på skolen/jobben eller mens man st...

 • Tourettes syndrom

  Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd. Det er vanligst å debutere med tics i 5-7 års alder.

 • Autisme

  Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av kvalitative avvik i forhold til: (1) gjensidig sosial interaksjon, (2) kommunikasjon og språk, og (3) et begrenset og repeterende mønster av aktiviteter og interesser...

 • Kleine-Levin syndrom

  Kleine-Levin syndrom (KLS) er en sjelden søvnsykdom med forekomst på cirka ett tilfelle per million. Typisk for diagnosen er periodisk søvnighet i form av gjentatte episoder der pasienten får økt søvntrang og søvntid i opp mot 20 timer i d...

 • Materiell om ADHD

  Her finner du aktuelt informasjonsmateriell om ADHD. Klikk på lenkene og last ned. Noe av materialet fås kun som pdf.

 • Materiell om hypersomnier, narkolepsi, Kleine-Levin syndrom

  Her finner du retningslinjer, e-læringskurs og materiell om hypersomniene narkolepsi og Kleine-Levin syndrom.

 • Materiell om Tourettes syndrom

  Her kan du bestille bøker om tics-kontrollerende trening, og finne annet materiell om Tourettes syndrom.

 • Idiopatisk hypersomni

  Idiopatisk hypersomni er en sjelden søvnsykdom som kjennetegnes ved økt søvnighet i form av uimotståelig søvntrang på dagtid (EDS; Excessive Daytime Sleepiness) samt ofte store vansker med å våkne etter søvn (sleep drunkeness).

 • Informasjonsmateriell om autisme

  Rapporter og håndbøker om blant annet tilrettelegging i skole og arbeidsliv, samtalegrupper og behandling av psykiske lidelser/tvang for for personer med autisme og Asperger syndrom.

Vitenskapelige artikler på norsk

Arrangementer for fagpersoner

 • Torsdag 23.05.
  Nordic Sleep Conference

  Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til den 18. Nordic Sleep Conference, som blir holdt i Oslo mai 2019.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.