NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har kompetansesenteransvar for:

Nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom

Hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom og narkolepsi

NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. 

​Forskning og prosjekterNettverk​

​Informasjonsmateriell

BupGen/Neuro DevelopADHD

Prosjekter om narkolepsi

​Narkolepsi forskningsprosjekt

Nasjonalt forskningsnettverk for ADHDRapporter om autisme
Tourettes syndrom og spesialisthelsetjenesten Nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse - PSY-ASTourettes syndrom
Fagnettverk for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse - AUP-nettverketHypersomniene
narkolepsi, Kleine-Levins syndrom og idiopatisk hypersomni
Nyhetsbrev

Om NevSom

Les om NevSoms mandat og organsiering her.

Medarbeidere

Se oversikt over NevSoms ansatte her

Vitenskapelige artikler om ADHD, autisme, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom, narkolepsi og Tourettes syndrom

Se oversikt over vitenskapelige artikler publisert av NevSoms ansatte om ADHD, autisme, Tourettes syndrom, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levins syndrom. Oversikten er sortert diagnosevis.

Aktuelle saker fra NevSom

Nyheter fra NevSom

 • 23.01.2018
  Epilepsi kan føre til mer autismesymptomer

  Artikkelen beskriver en studie av personer med Angelmans syndrom hvor sammenhengen mellom epilepsi og autismesymptomer ble undersøkt. Hovedfunnet var at epilepsien i seg selv syntes å kunne føre til mer autismesymptomer enn det som kunne fo...

 • 03.01.2018
  Tourettes syndrom: Europeisk spørreundersøkelse

  For aller første gang er personer med Tourettes syndrom og deres familier over hele Europa (11 ulike språk) invitert til å hjelpe oss å fortelle forskere hva de ønsker at forskningen om Tourettes syndrom skal fokusere på. Dette spørreskjema...

 • 11.12.2017
  ADHD Forskningsnettverk

  NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeu...

 • 11.12.2017
  Samling om Kleine-Levins syndrom

  Den tredje samlingen i Norge med tema Kleine-Levins syndrom (KLS) for pasienter, pårørende og behandlere ble arrangert 14.-16. oktober. KLS omtales av og til som Tornerosesøvn, men for pasienter og pårørende er diagnosen absolutt ikke roman...

 • 11.12.2017
  ADHD: Om snapchat, dopamin og transdiagnostiske mekanismer

  ADHD forskningsnettverk ble startet i 2007 og har delt ut forsknings- og fagutviklingsmidler hvert år siden da. I tillegg har det blitt avholdt samlinger hvor prosjekter som har fått tildelt midler er blitt presentert. NevSom er ansvarlig f...

 • 07.12.2017
  Verdenskongress om søvn

  World Sleep Congress ble arrangert i oktober, i Praha.  Dette er en kongress som arrangeres annethvert år av World Sleep Society. Årets var den fjortendene i rekken, og NevSom deltok med to postere, hvorav den ene vant pris i klassen «ung forsker».

 • 29.11.2017
  Første samling for nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

  Første møte i Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger syndrom og psykisk lidelse – PSY-AS – ble holdt i november.

 • 17.11.2017
  Vellykket kurs om søvn og søvnforstyrrelser hos barn

  Fagpersoner fra hele Norge deltok nylig på et tredagers kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge. Dette var første gang det ble arrangert et pediatrisk søvnkurs i Norge.

 • 18.10.2017
  Europeisk konferanse om mental helse hos personer med utviklingshemning

  Den 11. europeiske konferansen om mental helse hos personer med utviklingshemning ble i år avholdt i september Luxemburg, og representanter fra NevSom og det norske nettverket for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse var til...

 • 08.09.2017
  Ny leder på NevSom med ønske om å gi sjelden-feltet et løft

  Cathrine Monrad Hagen startet 1. august som seksjonsleder på NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

 • 01.02.2017
  Fransk delegasjon til NevSom for å lære om inkludering av personer med autisme

  Midt i januar besøkte representanter fra Frankrike NevSom for å undersøke hvordan det jobbes i Norge med for å inkludere personer med autisme i barnehage, skole- og arbeidsliv. – Det er stor forskjell mellom de europeiske landene når det gj...

 • 24.10.2016
  NevSom inn i Hjernerådet

  Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ble før sommeren innlemmet som et av fem nye medlemmer i Hjernerådet

Arrangementer for fagpersoner

 • E-læringskurs om narkolepsi - for lærere

  E-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.

Arrangementer for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.