Illustrasjon av gen

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har kompetansesenteransvar for:
Nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom
Hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi

Scroll nedover for å lese om diagnosene, kurs, NevSoms nettverk, forskningsprosjekter og nytt om autisme, Tourettes syndrom og søvnsykdommene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom.

Aktuelt fra NevSom

 • Ledig stilling på NevSom

  NevSom søker en klinisk pedagog som kan utfylle vårt sterke fagmiljø. Er du kunnskapsorientert, en god lagspiller og vil jobbe med kompetanseutvikling for fagpersoner, pasienter og pårørende i hele landet?

 • E-læringskurs om narkolepsi

  NevSom har utviklet et e-læringskurs om narkolepsi. Kurset er rettet spesielt mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert i å vite mer om narkolepsi kan ta kurset.

 • Nordic Narcolepsy Symposium

  The 7th Nordic Narcolepsy Symposium took place in Oslo, February 6th and 7th. Here you can see the program and some of the presentations that were being held.

 • Bli abonnent på nyhetsbrev fra NevSom

  NevSom sender ut nyhetsbrev på e-post seks ganger i året. Bli abonnent og motta nyheter om kurs, utlysninger av midler og nytt om hypersomnier og nevroutviklingsforstyrrelser.

 • foto av hele utvalgetNy norsk utredning om autisme og Tourettes syndrom

  6. februar la Autisme- og touretteutvalget frem sin utredning «Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom». – Denne rapporten vil gi oss større forståelse og mer kunnskap om hva det innebære...

 • Forskning på tilleggsvansker ved autisme

  Et nytt forskningsprosjekt om hvordan psykiske tilleggsvansker ved autisme kan avdekkes hadde oppstart i slutten av januar. Forskningsprosjektet blir utført på Universitetet i Nord-Norge (UNN) i samarbeid med NevSom og andre.

 • European Narcolepsy Network: Samling i Sveits

  Tre av NevSoms ansatte deltok på denne internasjonale og tverrfaglige konferansen i Sveits, arrangert av European Narcolepsy Network (EU-NN)). Første dag var European Narcolepsy Masterclass som nå har vært holdt i 16 år, og deretter fulgte...

 • Autisme og psykiske lidelser

  Sissel Berge Helvershou fra NevSom forteller om gjenkjennelse og forekomst av psykiske lidelser ved autisme. 15 minutters filmforedrag.

 • Første doktorgrad i narkolepsiprosjektet hos NevSom

  Lege Hilde Therese Juvodden forsvarte sin doktorgradsavhandling om narkolepsi fredag 18. oktober. Hun har undersøkt 90 pasienter med narkolepsi, og sammenlignet dem med slektninger og en frisk kontrollgruppe. 

 • jenter i skogenInformasjons- og opplæringsopphold for unge (10 – 14 år) med Tourettes syndrom/kroniske tics med foreldre/pårørende

  NevSom arrangerer kurs for unge med Tourettes syndrom/kroniske tics med foreldre/pårørende. Kurset holdes utenfor Oslo i april.

 • Arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom

  I november arrangerte NAV og NevSom en konferanse om arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom.

 • Foto av Jan BuitelaarADHD forskningsnettverk: samling for 10. gang

  ADHD forskningsnettverk består av personer som har til felles at de forsker på og arbeider med temaer som handler om ADHD. NevSom drifter forskningsnettverket for ADHD, som nylig hadde sin tiende samling i høst.

 • cover av ett av numreneInnsikt – nå på digitalt bibliotek!

  NevSoms senterforgjenger ga ut Innsikt, et tidsskrift om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Siste nummer kom ut i 2014, av senteret som da het Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Nå har Nasjonalbibliote...

 • foto av Sissel og AnetteOm autisme: Skivekonferansen i Danmark

  Skivekonferansen ble arrangert for 30. gang i november 2019. Konferansen henvender seg til fagfolk i hele Europa som arbeider med mennesker med autismes, samt foreldre, pårørende og personer med autisme.

 • ADHD Forskningsnettverk – utlysning av prosjektmidler for 2020

  For 2020 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000 for forskning på ADHD.

 • Heidi E. Nag,Frambu, Jacob Roald Larsen, OUS, , og fra NevSom: Kristin A. Bakke og Sissel Berge HelvershouInternasjonalt forskningssymposium i Birmingham – SSBP

  The Society for the Study of Behavioural Phenotypes – SSBP er en internasjonal forskningsforening som har til formål å studere og forstå lærings- og atferdsproblemer hos personer med genetiske syndromer.

 • Endret kompetanseansvar for ADHD

  Nasjonalt kompetansesenter for ADHD ble opprettet i 1994. 25 år senere, fra 1. august 2019, overføres ansvaret til regionale enheter.

 • Tamara Steinberg sammen med to israelske kollegerDen europeiske konferansen for tics og Tourettes syndrom

  De første resultatene fra den store europeiske multisenterstudien ble i år presentert. Kan tidlig utvikling hos barn si noe om tics og andre vansker senere i livet?

 • foto av senterrådetNevSoms senterråd

  Senterrådet er et rådgivende organ, som møtes to ganger i året. I mandatet legges det vekt på at Senterrådet skal være et aktivt rådgivende og veiledende organ for ledelsen ved NevSom.

 • Foto av Linn Beate Ludvigsen, Sissel Helverschou og Arvid N. KildahlInternasjonal konferanse om mental helse og utviklingshemming

  «The European Association for Mental Health in Intellectual Disability» (EAMHID) er en organisasjon for forskere, helsearbeidere og beslutningstakere. Hensikten er å bidra til internasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap og erfaringer...

 • Unge voksne med Tourettes syndrom på Frambu

  Våren 2019 arrangerte NevSom i samarbeid med Frambu et kurs for unge voksne med Tourettes syndrom (TS) og kroniske tics. En gjeng som klagde lite, men som tidlig i livet har fått erfare at det å leve med tics har kostet.

 • gutt m forstørelsesglass, fotoTildeling av midler fra ADHD Forskningsnettverk

  Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD har siden starten i 2007 delt ut midler til forskningsprosjekter om ADHD. NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drifte nettverket.

 • foto av mann med pillerBehandling av pasienter med autismespekterforstyrrelser og rusmisbruk

  Det har tidligere vært en oppfatning av at rusmisbruk opptrer sjeldent hos personer med autismespekterforstyrrelser (ASD). Det er gjennomført få studier, så det finnes ikke sikker kunnskap om hvor stort problemet med rus er blant personer m...

 • Identifisering av traumesymptomer hos personer med autisme og utviklingshemming

  Reaksjoner på traumer og overgrep, inkludert symptomer på post-traumatisk stresslidelse (PTSD), kan være vanskelige å oppdage og kjenne igjen hos personer som har både autisme og utviklingshemming. I forbindelse med et doktorgradsprosjekt t...

 • bilde av cover til bokenNy utgave av bok om utviklingshemming

  Medarbeidere på NevSom har bidratt i ny utgave av boken «Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser». Ny forskning og DNA-diagnostiske metoder har gjort det nødvendig med en oppdatert utgave. Her presenteres sentrale årsaker til utviklingsh...

 • bilde av cover til bokenNy lærebok om nevroutviklingsforstyrrelser:

  Ny lærebok om forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander med eget kapittel om søvnforstyrrelser hos barn og unge.

 • Foto av Høyland og veilederneNy doktorgrad om autisme:

  Anne Lise Høyland forsvarte tidlig i desember sin doktoravhandling om ungdom med autisme. Høyland har utført en studie der hun og hennes kollegaer har testet nesten hundre ungdommer med nøytrale og emosjonelle bilder og lest av deres reaksjoner.

 • bilde av nettsiden til konferansenOm narkolepsi og Kleine-Levins syndrom på søvnkonferanse

  Den 24. europeiske søvnforskerkongress ble avholdt i Basel september 2018, med nesten 1800 deltagere fra 69 land. Norge var representert med en stor delegasjon med representanter fra alle helseregioner, deriblant 4 deltagere fra NevSom.

 • Fra nettverkets nettsideADHD hos voksne

  63 ADHD-eksperter fra mange land har oppdatert et europeisk konsensusdokument for utredning, diagnostisering og behandling av ADHD hos voksne.

 • dame sover under en foss, fotoKleine-Levin syndrom: Internasjonal konferanse om den sjeldne søvnsykdommen

  For tredje gang arrangerte den amerikanske pasientforeningen for Kleine Levin syndrom en internasjonal konferanse om søvnsykdommen. Arrangementet ble holdt i juni i Burlingam utenfor San Fransisco. Lærerikt, inspirerende og nyttig, sier Ber...

 • Foto av Hilde Juvodden og Stine KnudsenUtbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos svineinfluensa-vaksinerte narkolepsipasienter

  I en ny norsk studie som nylig er publisert i SLEEP har forskere undersøkt hjernens hvite substans (hjernens ledningsnett) hos narkolepsipasienter ved hjelp av DTI (MR-metode brukt til avbildning av hjernen). Hilde Juvodden ved NevSom og he...

 • Konferanse om Tourettes syndrom og ticsforstyrrelser

  Før sommeren ble den 11. Europeiske konferansen om «Tourette Syndrome and Tic Disorders» holdt i København. Arrangør var European Society for the Study of Tourette Syndrom (ESSTS)

 • Om NevSom

  NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.

Nyheter fra NevSom

 • foto av Terje Nærland
  13.02.2020
  Nytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

  Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på autismeforskning. Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus følger opp med betydelige midler til det nye senteret.

 • 30.10.2019
  Verdenskongress om søvn og søvnsykdommer

  World Sleep Congress, en begivenhet som hver gang samler søvneksperter fra hele verden til informasjon og diskusjon om det nyeste innen forskning, behandling og diagnostikk innen søvn.

 • Foto av behandlerne i prosjektet
  04.12.2018
  Gruppetrening mot tics

  Hver torsdag formiddag møtes to damer og en mann i de ærverdige gamle lokalene til Gaustad på Rikshospitalet. De har til felles at de alle tre har Tourettes syndrom, en diagnose som blant annet fører til ufrivillige muskelrykninger og vokal...

 • foto av ung mann som sover på pulten
  27.02.2019
  En ung mann med narkolepsi forteller

  Simen er 22 år, og bor sammen med sine foreldre i et tettsted utenfor Oslo. Han har (foreløpig) ikke førerkort, og på grunn av sin diagnose kan han ikke ta kollektiv trafikk, da han sovner på buss og tog, og sitter på for langt. Derfor tar...

 • 13.06.2019
  Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

  Det finnes ikke vanskelige pasienter, men ved å bruke tilpassede tilnærminger, kan personer som regnes som vanskelige-å-nå, få bedre utbytte av behandling av ruslidelse. Flere fagmiljøer ved OUS har laget fire filmer om behandling til pasie...

 • 02.09.2019
  Arbeidssøkere med Tourettes syndrom

  Heftet er laget av NAV og NevSom ved Oslo universitetssykehus og er det siste i en serie av tre. Heftene skal være en støtte for tilretteleggere, jobbspesialister og andre som møter arbeidsgivere med Tourettes syndrom, ADHD og Asperger syndrom.

 • 21.08.2019
  Film om brukermedvirkning i sjeldenfeltet

  Brukermedvirkning viktig innenfor utforming av politikk, tjenester og hvordan for eksempel kompetansesentre skal arbeide. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har laget en kortfattet film om hvordan brukermedvirkning har påvirk...

 • bilde av hender som skriver, piller, stetoskop og klokke
  25.10.2018
  Wakix – ny medisin mot narkolepsi

  Det er ikke mange medikamenter å velge mellom for personer som har narkolepsi. Nå har det kommet et nytt medikament på markedet i Norge. NevSom har oppsummert litt nyttig informasjon om den nye medisinen Wakix.

 • 18.07.2019
  Nordisk konferanse om søvn

  Behandling av søvnproblemer med eller uten medisiner? Hvordan behandle Kleine-Levin syndrom (KLS) og narkolepsi? Hva er circadian rytme, og hvordan skårer man søvn? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt da delegater fra 20 land møttes...

 • 09.08.2019
  Filmer om å være pårørende til noen med en sjelden diagnose

  En serie filmer med intervjuer og fortellinger fra søsken, barn og foreldre til personer som har en sjelden diagnose.

 • 20.05.2019
  Nye regler om narkolepsi-medisin

  Gode nyheter fra HELFO: Regelverk endret. Nå skal ALLE narkolepsipasienter få innvilget individuell søknad om refusjon av modafinil som førstevalg.

 • 07.05.2019
  Sjeldent tilbud for barn og unge som har både type 1 diabetes og ADHD

  Barn og unge med ADHD og type 1 diabetes kan fint lære seg å kontrollere blodsukker og sette insulin. Men kjenner de at blodsukkeret er høyt og husker de å ta insulin når de har falt for fristelsen til å ta en melkesjokolade?

 • foto av ungdommer som snakker sammen
  04.03.2019
  Personer med Tourettes syndrom og erfaringer med spesialisthelsetjenesten

  En brukerundersøkelse utført av NevSom og Norsk Tourette Forening viser at mange med Tourettes syndrom har tilleggsvansker som ADHD, tvang, angst og søvnproblemer. Undersøkelsen har hatt som mål å kartlegge brukernes erfaringer med spesiali...

 • illustrasjon av gen
  26.02.2019
  De første vanlige genvarianter som fører til autisme er funnet

  Vanlig variasjon i genene kan føre til autisme og andre tilstander. Den Norske BUPGEN-studien har deltatt i oppdagelse av genvarianter som henger sammen med autismespekterdiagnoser (ASD) og særlig Asperger syndrom. I en studie av 19 000 per...

 • Foto aSissel Berge Helverschou,, Joachim Svendsen, Espen Ajo Arnevik og Anette Ræder Brunvolc
  07.05.2018
  Håndbok til støtte for rusbehandling av personer med Asperger syndrom

  Pasienter med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter. En håndbok om behandling av personer med Asperger syndrom og rusproblemer ble lansert i 2018.

 • 25.02.2019
  Narkolepsi: Nordisk samling

  Det 6. Nordiske symposium om narkolepsi ble arrangert i Uppsala i februar. Her var to dager til ende viet forskjellige aspekter om narkolepsi, med Nordens fremste eksperter på området.

 • dame utenfor bygning, foto
  25.09.2018
  Hjelp til personer med ADHD for å komme inn i arbeidslivet

  Mange voksne med ADHD står utenfor arbeidslivet. Det trenger de ikke å gjøre. Mange med ADHD er en uutnyttet samfunnsressurs. NAV har, i samarbeid med NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved...

 • Sissel Berge Helverschou og Egil Midtlyng, foran nettverksdeltakerne
  05.06.2018
  Asperger syndrom og psykiske lidelser

  Mennesker med Asperger syndrom har en sårbarhet for å utvikle psykiske vansker, i tillegg til de utfordringene diagnosen i seg selv gir. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for denne gruppen. NevSom startet der...

 • Psykolog og barn med skriveutstyr
  25.01.2018
  Sammenheng mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autisme

  I en artikkel som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience har forskere undersøkt sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autismespekterforstyrrelser.

 • Anne-Marie Landtblom, Stine Knudsen og Isabel Arnulf sammen med NevSoms leder Cathrine Monrad Hagen. Foto: NevSom
  11.12.2017
  Samling om Kleine-Levins syndrom

  Den tredje samlingen i Norge med tema Kleine-Levins syndrom (KLS) for pasienter, pårørende og behandlere ble arrangert 14.-16. oktober. KLS omtales av og til som Tornerosesøvn, men for pasienter og pårørende er diagnosen absolutt ikke roman...

 • Foto av Hilde og Stine foran posterene
  07.12.2017
  Verdenskongress om søvn

  World Sleep Congress ble arrangert i Praha, oktober 2017. NevSom deltok med to postere, hvorav den ene vant pris i klassen «ung forsker».

 • 29.11.2017
  Første samling for nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

  Første møte i Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger syndrom og psykisk lidelse – PSY-AS – ble holdt i november 2017.

 • foto av jente som sover med telefon
  17.11.2017
  Vellykket kurs om søvn og søvnforstyrrelser hos barn

  Fagpersoner fra hele Norge deltok på et tredagers kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge. Dette var første gang det ble arrangert et pediatrisk søvnkurs i Norge.

 • Foto av Rosemary Tannock
  11.12.2017
  ADHD: Om snapchat, dopamin og transdiagnostiske mekanismer

  ADHD forskningsnettverk ble startet i 2007 og har delt ut forsknings- og fagutviklingsmidler hvert år siden da. I tillegg har det blitt avholdt samlinger hvor prosjekter som har fått tildelt midler er blitt presentert. NevSom er ansvarlig f...

 • Luxemburg
  18.10.2017
  Europeisk konferanse om mental helse hos personer med utviklingshemning

  Den 11. europeiske konferansen om mental helse hos personer med utviklingshemning ble i 2017 avholdt i Luxemburg, og representanter fra NevSom og det norske nettverket for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse var til...

Nettverk og prosjekter ved NevSom

 • NevSoms Faglig Forum for CNS-hypersomnier

  Norges eneste fagnettverk for narkolepsi/ CNS-hypersomnier – nyttig for nevrologer og barneleger. Møt nettverket på Ullevål sykehus, eller delta fra videostudio der du er. Møtene holdes to ganger i året. 

 • ​Forskningsprosjekter på narkolepsi

  NevSom har ansvar for fire forskningsprojekter om narkolepsi. De handler om forskjellige aspekter rundt narkolepsidiagnosen, blant annet hjernestruktur, følgesykdommer, psykososiale og innlæringsmessige problemer.

 • foto av barnBUPGEN

  BUP-GEN er et forskningsregister, en biobank og flere forskningsprosjekter om autismespekterdiagnoser.BUPGEN-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autismespekterforstyrrelse.

 • bilde av Norments inngangspartiNeuroDevelop

  Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom. Nettverket har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

 • Foto av Sissel Berge Helverschou og Egil Midtlyng på nettverkssamling.Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse

  En arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling. Forankret i klinisk praksis er nettverket for helsepersonell som behandler psykiske vansker hos personer med Asperger syndrom.

 • ADHD Forskningsnettverk

  NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, har ansvar for å drive Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeu...

 • Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

  AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming

 • AUP-nettverket

  AUP-nettverket fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming.

 • foto av jente Autisme og Down syndrom

  Et internasjonalt prosjekt som samler informasjon om barn og unge med dobbeltdiagnosen autisme og Down syndrom. Prosjektet ble startet av NevSoms ansatte i 2004, og pågår nå som en internasjonal studie i fire land. Målet er å finne tiltak o...

 • Tourettes syndrom og spesialisthelsetjenesten

  NevSom har sammen med Norsk Tourette Forening (NTF) gjennomført en kartleggingsundersøkelse om tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten til personer med Tourettes syndrom (TS) og foresatte.

 • Autisme og kriminalitet

  Undersøkelse av alle rettspsykiatriske rapporter fra 2000 til 2010 der den undersøkte har Autismespekterforstyrrelse, viser at det er behov for mer kunnskap om ASD i alle ledd av hjelpeapparatet og blant de sakkyndige. Intervju av et mindre...

 • Barn med autisme. ASF: 2-14

  En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autisme og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering.

Diagnoseinformasjon

 • Jente sover med telefonNarkolepsi

  Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom. Hovedsymptomet er stor og uimotståelig søvntrang på dagtid med «søvnanfall». I monotone situasjoner kan man plutselig sovne på upassende steder og tidspunkt, f.eks. på skolen/jobben, spiser eller snakker med noen.

 • Foto av dame og mannTourettes syndrom

  Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd. Det er vanligst å debutere med tics i 5-7 års alder.

 • Autisme

  Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av kvalitative avvik i forhold til: (1) gjensidig sosial interaksjon, (2) kommunikasjon og språk, og (3) et begrenset og repeterende mønster av aktiviteter og interesser.

 • Kleine-Levin syndrom

  Kleine-Levin syndrom (KLS) er en sjelden søvnsykdom med forekomst på cirka ett tilfelle per million. Typisk for diagnosen er periodisk søvnighet i form av gjentatte episoder der man får økt søvntrang/søvntid i opp mot 20 timer i døgnet.

 • Idiopatisk hypersomni

  Idiopatisk hypersomni er en sjelden søvnsykdom som kjennetegnes ved økt søvnighet i form av uimotståelig søvntrang på dagtid (EDS; Excessive Daytime Sleepiness) samt ofte store vansker med å våkne etter søvn (sleep drunkeness).

 • foto av dokumenterInformasjonsmateriell om autisme

  Rapporter og håndbøker om blant annet tilrettelegging i skole og arbeidsliv, samtalegrupper og behandling av psykiske lidelser/tvang for for personer med autisme og Asperger syndrom.

 • Vitenskapelige artikler

  NevSoms ansatte publiserer artikler om våre diagnoser, ofte i samarbeid med andre fagmiljøer både fra Norge og utlandet. Her finner du en oversikt over artikler sortert på diagnoser som NevSoms ansatte har bidratt til i løpet av de siste årene.

 • Materiell om hypersomnier, narkolepsi, Kleine-Levin syndrom

  Her finner du e-læringskurs og materiell om hypersomniene narkolepsi og Kleine-Levin syndrom.

 • Materiell om Tourettes syndrom

  Her kan du bestille bøker om tics-kontrollerende trening, og finne annet materiell om Tourettes syndrom.

Vitenskapelige artikler på norsk

Arrangementer for fagpersoner

 • Onsdag 03.06.
  Nasjonal autismekonferanse - Den 7ende Tønsbergkonferansen

  Konferansen vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

 • Mandag 26.10.
  Barnesøvnkurs

  Dette todagers kurset om søvn vil dekke mange aspekter ved søvnforstyrrelser hos barn. Målgruppe er spesialister og leger i utdanning samt andre faggrupper som arbeider med barn/unge og søvn.

Arrangementer for pasienter og pårørende

Redaktøransvar:

Redaktør for NevSoms nettside: Marit Skram, e-post: Marit.Skram@ous-hf.no
Ansvarlig redaktør: Martin Aker, seksjonsleder ved NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Fant du det du lette etter?