NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har kompetansesenteransvar for:

Nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom

Hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom og narkolepsi

Finner du ikke det du leter etter på sidene våre, ta kontakt med oss på e-post: post.nevsom@ous-hf.no 

Aktuelle saker fra NevSom

Nyheter fra NevSom

 • 06.02.2018
  Sjeldendagen 2018

  Å leve med en kronisk sykdom er krevende. Om diagnosen din i tillegg er sjelden, blir belastningen som regel større. Mellom 30.000 og 100.00 mennesker i Norge har en sjelden diagnose. 28. februar markeres den internasjonale Sjeldendagen for...

 • 25.01.2018
  Sammenheng mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autisme

  I en artikkel som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience har forskere undersøkt sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autismespekterforstyrrelser.

 • 23.01.2018
  Epilepsi kan føre til mer autismesymptomer

  Artikkelen beskriver en studie av personer med Angelmans syndrom hvor sammenhengen mellom epilepsi og autismesymptomer ble undersøkt. Hovedfunnet var at epilepsien i seg selv syntes å kunne føre til mer autismesymptomer enn det som kunne fo...

 • 03.01.2018
  Tourettes syndrom: Europeisk spørreundersøkelse

  For aller første gang er personer med Tourettes syndrom og deres familier over hele Europa (11 ulike språk) invitert til å hjelpe oss å fortelle forskere hva de ønsker at forskningen om Tourettes syndrom skal fokusere på. Dette spørreskjema...

 • 11.12.2017
  ADHD Forskningsnettverk

  NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeu...

 • 11.12.2017
  Samling om Kleine-Levins syndrom

  Den tredje samlingen i Norge med tema Kleine-Levins syndrom (KLS) for pasienter, pårørende og behandlere ble arrangert 14.-16. oktober. KLS omtales av og til som Tornerosesøvn, men for pasienter og pårørende er diagnosen absolutt ikke roman...

 • 11.12.2017
  ADHD: Om snapchat, dopamin og transdiagnostiske mekanismer

  ADHD forskningsnettverk ble startet i 2007 og har delt ut forsknings- og fagutviklingsmidler hvert år siden da. I tillegg har det blitt avholdt samlinger hvor prosjekter som har fått tildelt midler er blitt presentert. NevSom er ansvarlig f...

 • 07.12.2017
  Verdenskongress om søvn

  World Sleep Congress ble arrangert i oktober, i Praha.  Dette er en kongress som arrangeres annethvert år av World Sleep Society. Årets var den fjortendene i rekken, og NevSom deltok med to postere, hvorav den ene vant pris i klassen «ung forsker».

 • 29.11.2017
  Første samling for nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

  Første møte i Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger syndrom og psykisk lidelse – PSY-AS – ble holdt i november.

 • 17.11.2017
  Vellykket kurs om søvn og søvnforstyrrelser hos barn

  Fagpersoner fra hele Norge deltok nylig på et tredagers kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge. Dette var første gang det ble arrangert et pediatrisk søvnkurs i Norge.

 • 18.10.2017
  Europeisk konferanse om mental helse hos personer med utviklingshemning

  Den 11. europeiske konferansen om mental helse hos personer med utviklingshemning ble i år avholdt i september Luxemburg, og representanter fra NevSom og det norske nettverket for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse var til...

 • 08.09.2017
  Ny leder på NevSom med ønske om å gi sjelden-feltet et løft

  Cathrine Monrad Hagen startet 1. august som seksjonsleder på NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

 • 01.02.2017
  Fransk delegasjon til NevSom for å lære om inkludering av personer med autisme

  Midt i januar besøkte representanter fra Frankrike NevSom for å undersøke hvordan det jobbes i Norge med for å inkludere personer med autisme i barnehage, skole- og arbeidsliv. – Det er stor forskjell mellom de europeiske landene når det gj...

 • 24.10.2016
  NevSom inn i Hjernerådet

  Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ble før sommeren innlemmet som et av fem nye medlemmer i Hjernerådet

Nettverk og prosjekter ved NevSom

 • Barn med autisme. ASF: 2-14

  En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autisme og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering.

 • Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

  AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming

 • AUP-nettverket

  AUP-nettverket fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming

 • Tourettes syndrom og spesialisthelsetjenesten

  NevSom har sammen med Norsk Tourette Forening (NTF) gjennomført en kartleggingsundersøkelse om tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten til personer med Tourettes syndrom (TS) og foresatte.

 • ADHD Forskningsnettverk

  Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier drifter Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD. Forskningsnettverket deler ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangerer nettverkssamlinger.

 • ​Forskningsprosjekter på narkolepsi

  NevSom har ansvar for tre doktorgradsstipendiater, en klinisk pedagog, samt en barne- ungdomspsykiater som jobber med forskjellige prosjekter om narkolepsi. De fem prosjektene som pågår per desember 2017 er i ulike faser, og handler om fors...

 • NeuroDevelop

  BUPgen-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autisme. Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom.

 • BUPGEN

  BUPGEN-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autismespekterforstyrrelse

Diagnoseinformasjon

 • Vitenskapelige artikler

  NevSoms ansatte publiserer artikler om våre diagnsoer, ofte i samarbeid med andre fagmiljøer både fra Norge og utlandet. Her finner du en oversikt over artikler sortert på diagnoser som NevSoms ansatte har bidratt til i løpet av de siste årene.

 • ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse

  De sentrale kjennetegn ved hyperkinetisk forstyrrelse eller Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) er et vedvarende mønster med konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet som gir betydelig nedsatt fungering i hverdagen....

 • Kleine-Levins syndrom

  Kleine-Levins syndrom (KLS) er en sjelden søvnsykdom med forekomst på cirka ett tilfelle per million. Typisk for diagnosen er periodisk søvnighet i form av gjentatte episoder der pasienten får økt søvntrang og søvntid i opp mot 20 timer i d...

 • Narkolepsi

  Symptomer: Narkolepsi er en nevrologisk betinget søvnsykdom med ekstrem søvntrang på dagtid som hovedkjennetegn. Søvnigheten kan ikke forklares ut fra andre spesielle sykdommer, manglende søvn eller andre forhold. To tredjedeler av narkolep...

 • Tourettes syndrom

  Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd. Det er vanligst å debutere med tics i 5-7 års alder.

 • Autisme

  Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av kvalitative avvik i forhold til: (1) gjensidig sosial interaksjon, (2) kommunikasjon og språk, og (3) et begrenset og repeterende mønster av aktiviteter og interesser...

 • Idiopatisk hypersomni

  Idiopatisk hypersomni er en sjelden søvnsykdom som kjennetegnes ved økt søvnighet i form av uimotståelig søvntrang på dagtid (EDS; Excessive Daytime Sleepiness) samt ofte store vansker med å våkne etter søvn (sleep drunkeness).

 • Diagnoser

  Diagnoseinformasjon om NevSoms diagnoser ADHD, autisme og Tourettes syndrom, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.

Arrangementer for fagpersoner

 • E-læringskurs om narkolepsi - for lærere

  E-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.

Arrangementer for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.