NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har kompetansesenteransvar for:

Nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom

Hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom og narkolepsi

NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. 

Om NevSom

Les om NevSom her.

Medarbeidere

Se oversikt over de ansatte her

Nettverk

Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD

Nytt nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

BupGen/Neuro Develop

Organisering og finansiering

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier er en del av Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). NevSom eies av Helse Sør-Øst og er plassert i Avdeling for sjeldne diagnoser ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus. NevSom finansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet.

Aktuelle saker fra NevSom

 • Ansatte på NevSom

  NevSom har 17 faste ansatte og tre doktorgradsstipendiater. Klikk på navnene for mer informasjon om den enkelte medarbeider.

 • Tidlig behandling av to gutter med narkolepsi

  To gutter, som begge fikk narkolepsi i seks-årsalderen, fikk tidlig immunmodulerende behandling. Den ene hadde tatt Pandemrix-vaksine, den andre ikke. En pasienthistorie.

 • ADHD Forskningsnettverk

  Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier drifter Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD. Forskningsnettverket deler ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangerer nettverkssamlinger.

 • Om NevSom

  NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom og narkolepsi.

 • Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

  Velkommen til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg juni 2018. Konferansen dekker hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

 • BUPgen/NeuroDevelop

  BUPgen-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autisme. Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom.

 • Nytt nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

  Nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk, med fokus på diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med Asperger syndrom. I regi av NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

 • Kurs i Nord-Norge for fagpersoner om hypersomnier

  Kurs i Nord-Norge for helsepersonell om barne- og ungdsomssøvn, med særlig vekt på hypersomnier i slutten av november.

 • Brukersamlinger i Nord-Norge for deg som har hypersomni

  Søvnforeningen og NevSom inviterer til brukersomlinger for deg som har hypersomnier. Samlingene holdes i Alta, Tromsø og Bodø i slutten av november.

Nyheter fra NevSom

Arrangementer for fagpersoner

 • E-læringskurs om narkolepsi - for lærere

  E-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.

Arrangementer for pasienter og pårørende