NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

NevSom har kompetansesenteransvar for følgende diagnoser:

 • Nevroutviklingsforstyrrelsene
  • ADHD
  • Autismespekterdiagnoser (ASD)
  • Tourettes syndrom
 • Hypersomniene
  • Idiopatisk hypersomni
  • Kleine-Levin syndrom
  • Narkolepsi

NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. 

Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester på et høyt faglig nivå for brukere i alle aldre, over hele landet. Dette gjøres gjennom å bidra til kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten, lokalt hjelpeapparat og andre relevante tjenester. Arbeidet utføres gjennom prosjekter, nettverk, rådgivning, brukerkurs og fagkonferanser.

Spesielt ansvar

NevSom legger særskilt vekt på de spesielt kompetansekrevende undergruppene innenfor de diagnoser senteret har et kompetansesenteransvar for og med fokus på sammensatt problematikk der det trengs kompetanse fra flere ulike fagområder for å forstå brukerens væremåte, utvikling og behov for tjenester. Videre arbeider senteret for en forståelse i hjelpeapparatet generelt om interaksjonseffekter av ulike tilstander og særtrekk.

Hvem kan henvende seg?

Fagpersoner innen helsevesenet og kommunalt hjelpeapparat som skoleverket, NAV, barnevernet, personer som selv har en av diagnosene og deres pårørende.

NevSoms hjemmeside (klikk på bilde):

www.nevsom.no

Kurs og konferanser (klikk på bilde):

kurskalender

Medarbeidere

Senteret har til sammen 17 ansatte, herunder leger, psykologer, og rådgivere med ulik fagbakgrunn.

Organisering og finansiering

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier er en del av Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). NevSom eies av Helse Sør-Øst og er plassert i Avdeling for sjeldne diagnoser ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus. NevSom finansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet.

Arrangementer

 • E-læringskurs om narkolepsi - for lærere

  E-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.