HELSENORGE

Konferanse om ADHD hos personer med utviklingshemming

I samarbeid med de regionale kompetansemiljøene for ADHD arrangerte NevSom medio april en nasjonal hybrid konferanse om utredning, diagnostisering og behandling av ADHD hos personer med utviklingshemming.

Konferansenarrangører og innledere
Noen av arrangørene og foredragsholderne på konferansen, f.v: Martin Aker, Raman Dhawan, Bhathika Perera, Mats Fredriksen, Elisabeth Wigaard og Heike Eichele.

I forbindelse med konferansen ble også den norske versjonen av DIVA-5-ID som er et verktøy for utredning av ADHD hos voksne med psykisk utviklingshemning presentert. 

På bildet over ser vi noen av arrangører og foredragsholdere: Seksjonsleder Martin Aker (NevSom), overlege Raman Dhawan (foredragsholder, Helse Vest), professor Bhathika Perera (foredragsholder, UK), overlege Mats Fredriksen, psykologspesialist Elisabeth Wigaard (foredragsholder, Helse Sør-Øst), og lege Heike Eichele.

​Programmet var:

  • ​ADHD in individuals with ID, diagnostics and treatment v/Professor Bhatika Perera
  • ADHD in individuals with ID, diagnostics and treatment v/Professor Bhatika Perera
  • Om prosjektet «Bedre diagnostikk og behandling av samsykelighet, psykisk utviklingshemming og ADHD» v/overlege Raman Dhawan
  • Presentasjon og gjennomgang av DIVA-5-ID med kliniske eksempler v/seniorrådgiver/PhD Michael B. Lensing
  • Kjennetegn på ADHD hos personer med ulik grad av utviklingshemming v/psykologspesialist Elisabeth Wigaard
  • ADHD ved sjeldne genetiske syndromer v/psykologspesialist Egil Midtlyng/ seniorrådgiver/PhD Michael B. Lensing

Programkomiteen for konferansen bestod av Michael B. Lensing, Sissel Berge Helverschou (begge NevSom), Mats Fredriksen (RKT Sør-Øst) og Heike Eichele (RFM Helse Vest). ​

Frambu Media hadde det tekniske ansvaret for streaming av konferansen. Oppdatert informasjon om bestilling og bruk av DIVA-5-ID finner du her


Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?