HELSENORGE
Tema: Hypersomni og førerkort

Faglig forum for CNS-hypersomnier: Fagnettverksmøte juni 2020

NevSom holdt det første av årets to møter i Fagnettverk for CNS-hypersomnier 11. juni 2020, som et to-timers ettermiddags-videomøte. Leger fra fra flere helseforetak, både nevrologer, barneleger og nevrofysiologer deltok på dette møtet, som er et forum for fagfolk. Nettverket tilbyr faglig oppdatering, diskusjon og erfaringsutveksling.

Ragnhild Berling Grande fra NevSom ledet møtet om bilkjøring og hypersomnier. Foto: Marit Skram.

Ragnhild Berling Grande og Marit Skram, NevSom.

Bilkjøring​ og førerkort for personer med søvnsykdommer-hypersomnier

Nevrolog Geir Slapø holdt foredrag om hvilke lover, regler og helsekrav som gjelder for bilkjøring og førerkort for mennesker med søvnsykdommer. Det kom ny forskrift om førerkort og en tilhørende førerkortveileder i oktober 2016.

Foto av Geir Slapø

Nevrolog Geir Slapø holdt foredrag om bilkjøring og hypersomnier. Foto: Marit Skram.

Slapø minnet om den viktige hovedregelen som alltid gjelder for bilkjøring, nemlig førers eget ansvar og plikt til kun å kjøre bil når man føler seg helsemessig skikket til det. Slik lyder den i regelverket: «Førers ansvar: Dersom en fører av motorvogn er i tvil om kjøring kan skje på trafikksikker måte, plikter føreren å avstå fra videre kjøring og kontakte lege for legeundersøkelse før videre kjøring finner sted.» 

I førerkortforskriftens kapittel 10 står det om generelle helsekrav til førerkort for alle søvnsykdommer: «Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn.»

 I tillegg gjelder egne bestemmelser for spesifikke søvnsykdommer. For narkolepsi gjelder følgende for førerkortgruppe 1 (vanlig personbil, moped, motorsykkel o.l): «Helsekrav oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon.»

Det står også at: «Behandling av narkolepsi med og uten katapleksi skal startes opp hos relevant spesialist og følges opp inntil tilfredsstillende effekt er oppnådd.»

Videre står det: «Som regel oppnås tilfredsstillende effekt av behandling ved de ulike narkolepsiformene etter 3-6 mnd».

Diagnosen idiopatisk hypersomni (IH) er ikke spesifikt nevnt i førerkortforskriften, så da gjelder de generelle reglene for søvnsykdommer. 

Norsk nar​​​kolepsiregister

Norsk narkolepsiregister er et medisinsk kvalitetsregister som i første omgang vil omfatte de som fikk narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen (Pandemrix)  i 2009/10.  NevSom  jobber med å fornye narkolepsiregisterets tekniske løsning og samler fortløpende inn samtykker og data til registeret. Vi kan foreløpig ikke presentere data fra narkolepsiregisteret, men viser vi til data som ble presentert under Nordic Narcolepsy Symposium i februar 2021.

Disk​usjoner

Deltakerne i fagnettverket er leger og fagfolk som utreder og behandler narkolepsi/hypersomnipasienter, fra sykehus og helseforetak fra hele landet. Vi diskuterte hvordan vi best kan finner ut om pasienten fyller helsekravene til førerkort eller ei. Hva betyr egentlig «stabil fase og god funksjon» og «behandling med tilfredsstillende effekt»?

Vi diskuterte også hvordan man i en legetime kan snakke om førerkort og bilkjøring og at dette er et viktig tema å ta opp. Noen fortalte om pasienter som alltid tar en powernap/sovepause før bilkjøring og om noen som alltid tar narkolepsimedisiner før bilkjøring og dermed unngår søvnighet og søvnanfall under bilkjøring.

Nes​​te m​øte

Fagnettverket har møter to ganger i året. 


Ragnhild Berling Grande ved NevSom er kontaktperson for fagnettverket og Norsk narkolepisregister.

Til NevSoms forside


Fant du det du lette etter?