Helsenorge
Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge

​Forskningsprosjekter på narkolepsi

NevSom har ansvar for fire doktorgradsstipendiater, samt en barne- ungdomspsykiater som jobber med forskjellige prosjekter om narkolepsi. De fem prosjektene som pågår er i ulike faser, og handler om forskjellige aspekter rundt narkolepsidiagnosen, blant annet hjernestruktur, søvnfenomener, følgesykdommer, psykososiale og innlæringsmessige problemer samt risikofaktorer. Her er en oppdatering av prosjektene slik de ser ut i oktober 2020. ”Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge” er et forskningsprosjekt om narkolepsi som drives av NevSom i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

hypersomnigruppa utenfor NevSoms kontorer
Forskningsgruppen høsten -21: F.v. Rannveig Viste, Hilde T. Juvodden, Kristin Langdalen, Therese Nordling,  Janita Vevelstad, Ragnhild Berling Grande, Stine Knudsen-Heier og Berit Hjelde Hansen. Louise Frøstrup var ikke tilstede. Foto: Marit Skram

Patogenese og fenotype – en forklaring

Patogenese handler om de sykelige prosessene som sykdomsårsakene (de etiologiske faktorene) setter i gang i organismen, og som utvikler tilstanden frem til dens endelige form.

Fenotype betyr fremtoningspreg, i genetikken betegnelse på det man faktisk kan observere av egenskaper hos det enkelte individ. Fremtoningspreget kan representere samspillet mellom arvelige egenskaper og miljøfaktorer (hentet fra Store norske leksikon).

Om narkolepsi

Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom som vanligvis rammer 0.02-0.05 % av befolkningen. De viktigste symptomene på narkolepsi er ekstrem søvnighet på dagtid, katapleksi (forbigående tap av muskelkraft), forstyrret nattesøvn og hallusinasjoner og lammelser ved innsovning/oppvåkning. Etter svineinfluensa-pandemien, samt vaksinasjonen mot svineinfluensa (H1N1) med vaksinen Pandemrix høsten 2009, økte antallet av narkolepsi-tilfeller markant. Dette gjaldt spesielt blant Pandemrix-vaksinerte både i Norge og andre land.

Narkolepsiprosjektet ”Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge” inkluderer både barn og voksne med narkolepsi som har fått narkolepsi etter høsten 2009. Pasientens nærmeste familie tilbys også deltakelse i prosjektet. Her er en kort presentasjon av de fem prosjektene som drives av NevSoms egne ansatte, som inngår i prosjektet.

En immunogenetisk tilnærming for å forstå sykdomsrisiko i vaksinert individer

 

foto av Rannveig Viste
Rannveig Viste

Rannveig Viste ser på ulike immunogenetiske faktorer som kanskje kan synliggjøre hva som øker/minsker risikoen for å utvikle narkolepsi. Hvis man kan identifisere personer med økt risiko, kan man kanskje behandle disse på et tidlig tidspunkt slik at utviklingen av narkolepsi kan forebygges eller bremses. I denne fasen av arbeidet holder Rannveig på å analysere og skrive omdata, som består av blant annet søvnundersøkelser, spørreskjema og blodprøver fra pasienter og deres nærmeste slektninger.

Rannveig Vistes e-post: ravist@ous-hf.no

Publiserte artikler fra Rannveig Vistes prosjekt:

Narcolepsy type 1 patients have lower levels of effector memory CD4 + T cells compared to their siblings when controlling for H1N1-(Pandemrix™)-vaccination and HLA DQB1∗06:02 status

Rannveig Viste, Benedicte A Lie, Marte K Viken, Terje Rootwelt, Stine Knudsen-Heier, Birgitte R Kornum. Sleep med 2021 Sep;85:271-27.  

High nocturnal sleep fragmentation is associated with low T lymphocyte P2Y11 protein levels in narcolepsy type 1

Rannveig Viste, Marte K Viken, Benedicte A Lie, Hilde T Juvodden, Sebjørg E H Nordstrand, Per M Thorsby, Terje Rootwelt, Birgitte R Kornum, Stine Knudsen-Heier. Sleep 2021, March. 

Long-term improvement after combined immunomodulation in early post-H1N1 vaccination narcolepsy.

Viste R, Soosai J, Vikin T, Thorsby PM, Nilsen KB, Knudsen S. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2017 Aug.  Les norsk sammendrag av artikkelen her; Tidlig behandling av to gutter med narkolepsi 

 

Patogenesen til narkolepsi etter H1N1-vaksinasjonen – en studie med fokus på MR og immungenetikk

Foto av Hilde Juvodden

Hilde Therese  Juvodden

Hilde Therese Juvodden disputerte for sin doktorgrad høsten 2019. I sin forskning ser hun på ulike typer bildediagnostikk både hos narkolepsipasienter og deres nærmeste slektninger. Noen av bildeundersøkelsene ser på strukturen i hjernen mens andre ser på hvilke deler av hjernen som er aktiv ved ulike oppgaver, og om dette kan være forskjellig hvis man sammenligner pasienter og friske.  Hilde har analysert resultater som har blitt publisert i internasjonale tidsskrifter i sin PhD. 

Hilde jobber nå videre som postdoc i Narkolepsiprosjektet med forskning som er en videreførelse av doktorgraden. Det blir forsket videre med ulike typer bildediagnostikk på narkolepsipasienter og deres familier, men også andre søvnsykdommer som Kleine-Levin syndrom, idiopatisk hypersomni og insomni.

Hilde Therese Juvoddens e-post: hiljuv@ous-hf.no

Film om forskningen

Hilde Juvodden forteller om sin forskning på narkolepsi og hvordan humor påvirker personer med søvnforstyrrelsen narkolepsi annerledes enn friske. (7 minutter.) Se den her.

Publiserte artikler fra Hilde Juvoddens doktorgad:

HLA and sleep parameter associations in post-H1N1 narcolepsy type 1 patients and first-degree relatives 

Hilde T Juvodden, Marte K Viken, Sebjørg E H Nordstrand, Rannveig Viste,Lars T Westlye, Per M Thorsby, Benedicte A Lie, Stine Knudsen-Heier. Sleep, October 2019 . Les norsk sammendrag her Genetiske risikofaktorer for narkolepsipasienter etter svineinfluensa-vaksineringen

Hypocretin-deficient narcolepsy patients have abnormal brain activation during humor processing.

Juvodden HT, Alnæs D, Lund MJ,4, Dietrichs E, Thorsby PM, Westlye LT, Knudsen S. Sleep. 2019 Jul. Les norsk sammendrag her: Annerledes hjerneaktivering hos narkolepsipasienter i humor-eksperiment

Widespread white matter changes in post-H1N1 narcolepsy type 1 patients and 1st degree relatives.

Juvodden HT, Alnæs D, Lund MJ, Agartz I, Andreassen OA, Dietrichs E, Thorsby PM, Westlye LT, Knudsen S. Les artikkelen her Sleep 2018 Jul.  Les norsk sammendrag av artikkelen herUtbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos svineinfluensa-vaksinerte narkolepsipasienter

 

Fenotype, patogenese og livskvalitet ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon

Foto av Sebjørg Hesla Nordstrand

Sebjørg Hesla Nordstrand

Sebjørg Hesla Nordstrand disputerte for sin doktorgrad “Fenotype, patogenese og livskvalitet ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon»i oktober 2020. Les om disputasen her.


Sebjørg har sett på følgesykdommer, psykososiale problemstillinger og livskvalitet hos personer med narkolepsi. Hun har gitt en generell beskrivelse av sykdomsbildet. For å oppnå dette har hun brukt spørreskjema, intervjuer, søvnundersøkelser og medisinske undersøkelser. Noen av pasientene har blitt fulgt opp over tid. Hun ønsker med sitt arbeid å kartlegge om pasientene i prosjektet har et annerledes klinisk bilde fra det som er beskrevet tidligere ved narkolepsi.

Sebjørg Elisabeth Hesla Nordstrands e-post: sebnor@ous-hf.no 

Publiserte artikler fra Sebjørg Hesla Nordstrands doktorgad:

Psychiatric symptoms in patients with post-H1N1 narcolepsy type 1 in Norway

Hesla Nordstrand S.E, Hansen BH, Rootwelt, Karlsen T.I., Swanson D., Nilsen K.B., Knudsen S. Sleep.2019. Jan 12.  Les hele artikkelen her . Les norsk sammendrag av artikkelen her.

Changes in quality of life in individuals with narcolepsy type 1 after the H1N1-influenza epidemic and vaccination campaign in Norway: a two-year prospective cohort study

Nordstrand SH, Hansen BH, Kamaleri Y, Nilsen KB, Rootwelt T, Karlsen TI, Knudsen S. Les hele artikkelen her Sleep Medicine. 2018 Jun. Les norsk sammendrag her. Endring i livskvalitet hos pasienter med narkolepsi.

Obesity and other medical comorbidities among NT1 patients after the Norwegian H1N1 influenza epidemic and vaccination campaign

Sebjørg E H Nordstrand, Hilde T Juvodden, Rannveig Viste, Terje Rootwelt, Tor-Ivar Karlsen, Per M Thorsby, David Swanson, Kristian Bernhard Nilsen, Berit H Hansen, Stine Knudsen-Heier. Sleep, Volume 43, Issue 5, May 2020. Les norsk sammendrag av artikkelen her: Overvekt/fedme og andre følgetilstander hos personer med narkolepsi.

 

Overlappende fenomener mellom ADHD og narkolepsi

Berit Hjelde Hansen
Berit Hjelde Hansen

Berit Hjelde Hansen er barne- og ungdomspsykiater og overlege ved Nevsom. Hun ser på forekomst av ADHD-symptomer som oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og svekket impulskontroll hos pasienter med narkolepsi. I sitt prosjekt ønsker hun å undersøke omfanget av ADHD-symptomer, hvilke som er hyppigst forekommende og betydningen av alder og kjønn. Hun måler forekomst av symptomer i umedisinert tilstand, og se på samvariasjon mellom ADHD-symptomer og søvnkvalitetsmål og søvnighet på dagtid.

E-post: berit.hjelde.hansen@ahus.no

Publiserte artikler fra Berit Hjelde Hansens prosjekt:

High prevalence of ADHD symptoms in unmedicated youths with post-H1N1 narcolepsy type 1

Berit Hjelde Hansen, Hilde T. Juvodden, Sebjørg Hesla Nordstrand, Rannveig Viste, Per M. Thorsby, David Swanson, Kristian B. Nilsen, Terje Nærland, Stine Knudsen-Heier
Publisert i Sleep Medicine juni 2020

 

Elektrofysiologiske søvndata

Louise Frøstrup 

Louise Frøstrup ser på elektrofysiologiske søvndata fra pasienter og deres nærmeste familiemedlemmer. Ved å bruke avansert datasignalbehandling og machine learning skal Louise lete etter spesifikke fenomener/signaler i søvndata (EOG, EEG og EMG). Dette kan potensielt gi informasjon om nye viktige sykdomsmarkører og risiko for å utvikle narkolepsi. Analyse av søvndata er tidkrevende for søvnteknikere, og derfor jobber prosjektet med utvikling av automatiske metoder for å optimalisere undersøkelsen av data.

E-post:lofroe@ous-hf.no

Doktorgrad i prosjektet "Fenotype og patogenese av narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge"

Foto av Kristin Langdalen

Kristin Langdalen

Kristin Langdalen er lege under spesialisering i pediatri. Hun er ansatt som stipendiat ved NevSom fra mai 2021 og vil ta sin doktorgrad i prosjektet «Fenotype og patogenese av narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge.

Innhenting av informasjon blant deltakerne i forskningsprosjektet

Det samles systematisk inn informasjon om narkolepsisymptomer, andre problemer/sykdommer, medisineffekt, livskvalitet, søvnundersøkelser samt MR-scanninger. Resultatene og prøvene blir analysert og lagret etter gjeldende regler. Bio-prøver (hovedsakelig blodprøver) blir oppbevart i prosjektets biobank. Prøvene brukes til analyser både i prosjektet hos NevSom og i nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Narkolepsi og Pandemrix

Årsaken til narkolepsi eller sammenhengen mellom Pandemrix-vaksinering og narkolepsi er ennå ikke kjent, men man mistenker sterkt at genetiske immunmarkører, blant annet såkalte vevstyper (HLA-typer) men også andre genetiske markører, er viktig. Videre er det mye som tyder på  at miljømessige årsaker også spiller inn. Man antar at særlig genetisk "følsomme"/"sårbare" personer utvikler narkolepsi, mens andre er "beskyttet".  Fordi så mange som tok vaksinen mot svineinfluensa utviklede narkolepsi, er man også usikker på om de Pandemrix-vaksinerte pasienter representerer en ny narkolepsitype sammenlignet med den sykdomstypen man kjente til før 2009. Man er derfor også usikker på om de Pandemrix-vaksinerte pasientene har samme symptomer, følgesykdommer, medisinbehov, hjelpebehov etc. som tidligere kjente behov ved narkolepsi.

Det økte antall narkolepsi-tilfeller etter Pandemrix-vaksinasjonen var høyst uventet. Norske myndigheter har i etterkant av dette derfor kategorisert narkolepsi som en prioritert sykdom å forske på, og en pasientgruppe å yte en spesiell innsats overfor.

NevSom har i den sammenheng fått i spesialoppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å holde overblikk over antallet nye narkolepsipasienter etter høsten 2009 i Norge, samt å følge opp personer  med identifisert narkolepsi som mulig følge av influensavaksinen Pandemrix. 

De narkolepsipasienter/familier som NevSom kjenner til og følger opp i forbindelse med dette spesialoppdrag, tilbys i tillegg å delta i forskningsprosjektet "Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge".

Deltakere så langt

Per 1. oktober 2020 er over 145 norske narkolepsipasienter med deres familier inkludert i prosjektet, og over 460 personer samtykket til deltakelse. Det er planlagt at pasientene kan følges opp flere ganger for å kunne kartlegge sykdomsutvikling og hjelpebehov over tid.
 

Prosjektleder Stine Knudsen Heier

Stine Knudsen
Stine Knudsen Heier
Overlege Stine Knudsen Heier ved NevSom er prosjektleder, samt hovedveileder for Rannveig Viste, Hilde T. Juvodden, Kristin Langdalen og Louise Frøstrup. 

Se Stine Knudsen Heiers publikasjoner på Cristin her.

Stine Knudsen Heier kan kontaktes på email stinkn@ous-hf.no.

 

Janita Vevelstad
Janita Vevelstad
Janita Vevelstad er søvntekniker og forskningsassistent for prosjektet, og kan kontaktes på janvev@ous-hf.no.

 

Les om narkolepsidiagnosen

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?