Informasjonsmateriell om autisme

Rapporter om autisme

Rapporter om autisme, utgitt av NevSom (tidligere Autismeenheten), eller av andre i samarbeid med NevSom. Rapportene kan fås tilsendt i pdf-versjon på e-post ved henvendelse til post.nevsom@ous-hf.no.

foto av dokumenter
Her finner du rapporter og annet materiell om autisme. Materiellet kan lastes ned eller mailes/sendes fra NevSom. Se mailadresse nederst på siden. Foto: NevSom.

Håndbok Asperger syndrom og rus                        

Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente når det gjelder behandling av rusproblemer hos personer med Asperger syndom. Håndboken kan lastes ned her. 


Håndbok om Asperger syndrom og rus kan lastes ned her.


Arbeidssøkere med Asperger syndrom. Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV

Heftet er rettet mot ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende. Heftet er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Nav, der også NevSom har deltatt. 2017.


Heftet "Arbeidssøkere med Asperger syndrom" kan lastes ned her.


Rapporter om autisme, utgitt av NevSom (tidligere Autismeenheten)​


Alternativ kommunikasjon II

Sidsel Romhus, Elisabeth Grindheim,
Harald Martinsen, Sylvi Storvik, 2003

Autisme og livsløp. Perspektiv på livskarrieren til 10 av de først diagnostiserte i Norge

Svein Solbakken, 1997

Autisme: Utvikling og livskvalitet – en populasjonsstudie

Svein Solbakken,  2008

ASWI - Asperger Syndrome Workplace Interview

En intervjuguide med 142 spørsmål som omhandler områder som kan være utfordrende i forhold til å mestre jobb når man har Asperger syndrom. Fås i norsk og engelsk versjon.

Arne Svendsrud og Kari Steindal, 2012

Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse

Kunnskapsstatus i forhold til likheter, komorbiditet og differensialdiagnostiske utfordringer

Gunn Stokke, 2011

Barn og unge med Down syndrom og autisme

Behovet for spesielle tilbud og tiltak

Sylvi Storvik, Terje Nærland, Harald Martinsen, 2011

Behandling av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom.

Erfaringer fra behandling av tvangslidelser ved hjelp av Kognitiv atferdsterapi

Sissel Berge Helverschou (red), 2012

Erfaringer fra samtalegrupper for personer med Asperger syndrom

Kari Steindal (red.) 2006

Habiliteringsplanlegging. Bruk av individuelle planer for å skape kontinuitet og stabilitet i tilbudet til mennesker med omfattende hjelpe- og habiliteringsbehov

Finn Hesselberg (red), 2002

Identification of anxiety and other psychiatric disorders in individuals with autism and intellectual disability

Sissel Berge Helverschou,  2010

Individuelt & tilrettelagt . Arbeidsredskap for individuell plan i opplæringsplan


Jon Mange Tellevik, Terje Nærland og Harald Martinsen.  Autismeenheten 2006

Kartlegging av familierettede lærings- og mestringstiltak for familier som har barn med diagnose innen autismespekteret

Anne Kristin Ingvaldsen. Autismeenheten 2008

Livskvalitet og levekår i den eldre delen av autismebefolkningen

Kolbein Lyng. Autismeenheten 2006

Mekling og konflikthåndtering i autismefeltet

Tage Lien og Ellen Munkhaugen. Autismeenheten 2006

Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

Kari Steindal, Autismeenheten 2012

Psykisk lidelse hos voksne med autisme og utviklingshemning. Erfaringer fra 19 kliniske samarbeidsprosjekter

Trine Lise Bakken, Sissel Berge Helverschou, Gro Kalvenes,Nils Egil Foss, Harald Martinsen, 2008

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD

Kari Steindal og Gunnar Michelsen, 2011

Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med  Asperger syndrom eller ADHD. Sluttrapport

Prosjektrapport. NAV NONITE. 2011

Stress intervjuskjema 

Kari Steindal, 2009

Synsfunksjonsutredning av barn og unge med autisme

May Nyheim og Kari Tangvold, 2004

Verktøykassen. Habiliteringsarbeid for barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser i Buskerud

Terje Nærland, Olav Wigaard, Anne Kirkebøen, Marit Tollefsen, Harald Martinsen og Sylvi Storvik. 2003

Økologisk bistandsmodell i arbeidet med mennesker med autisme, utviklingshemming og utfordrende atferd

Leif Hugo Stubrud,  Knutepunktet for autisme og utfordrende atferd. 2005

Å undervise en elev med Asperger syndrom

Eksempler på en pedagogisk tilrettelegging og forebygging av psykiske vansker

Berit Hernar, 2005

Få tilsendt rapportene på e-post

Rapportene kan fås tilsendt i pdf-versjon på e-post ved henvendelse til post.nevsom@ous-hf.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.