Informasjonsmateriell om autisme

Rapporter om autisme, utgitt av NevSom (tidligere Autismeenheten), eller av andre i samarbeid med NevSom.

foto av dokumenter
 
Rapporter om autisme, utgitt av NevSom (tidligere Autismeenheten)​

Alternativ kommunikasjon II

Sidsel Romhus, Elisabeth Grindheim,
Harald Martinsen, Sylvi Storvik

2003

Autisme og livsløp. Perspektiv på livskarrieren til 10 av de først diagnostiserte i Norge

 

Svein Solbakken

1997

 

Autisme:
Utvikling og livskvalitet
– en populasjonsstudie

Svein Solbakken

2008

Arbeidssøkere med Asperger syndrom. Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV

Heftet er rettet mot ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende. Heftet er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Nav, der også NevSom har deltatt

2017

 

ASWI - Asperger Syndrome Workplace Interview

En intervjuguide med 142 spørsmål som omhandler områder som kan være utfordrende i forhold til å mestre jobb når man har Asperger syndrom.

Norsk versjon av ASWI

Engelsk versjon av ASWI


Arne Svendsrud og Kari Steindal

2012

Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse

Kunnskapsstatus i forhold til likheter, komorbiditet og differensialdiagnostiske utfordringer

Gunn Stokke

2011

Barn og unge med Down syndrom og autisme
Behovet for spesielle tilbud og tiltak

Sylvi Storvik, Terje Nærland, Harald Martinsen

2011

Behandling av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom.
Erfaringer fra behandling av tvangslidelser ved hjelp av Kognitiv atferdsterapi

Sissel Berge Helverschou (red)

2012

Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose
– utredning, intervensjon og oppfølging.

En fagrapport til bruk for personer som arbeider innenfor helse- og den pedagogiske tjenesten.

Red: Merene Kristin Kleiven og Pernille Varre 

2012

Erfaringer fra samtalegrupper for personer med Asperger syndrom

Kari Steindal (red.)

2006

Habiliteringsplanlegging
Bruk av individuelle planer for å skape kontinuitet og stabilitet i tilbudet til mennesker med omfattende hjelpe- og habiliteringsbehov

Finn Hesselberg (red), 2002

Identification of anxiety and other psychiatric disorders in individuals with autism and intellectual disability

Sissel Berge Helverschou

2010

Individuelt & tilrettelagt
Arbeidsredskap for individuell plan i opplæringsplan


Jon Mange Tellevik, Terje Nærland og Harald Martinsen

Autismeenheten 2006

Kartlegging av familierettede lærings- og mestringstiltak for familier som har barn med diagnose innen autismespekteret

Anne Kristin Ingvaldsen

Autismeenheten 2008

Livskvalitet og levekår i den eldre delen av autismebefolkningen

Kolbein Lyng

Autismeenheten 2006

Mekling og konflikthåndtering i autismefeltet

Tage Lien og Ellen Munkhaugen

Autismeenheten 2006

Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

Kari Steindal

2012

Psykisk lidelse hos voksne med autisme og utviklingshemning
Erfaringer fra 19 kliniske samarbeidsprosjekter

Trine Lise Bakken, Sissel Berge Helverschou,
Gro Kalvenes,Nils Egil Foss, Harald Martinsen

2008

Refleksjoner fra samtalegruppe i Osloområdet for voksne personer med Asperger syndrom

Kari Steindal

Publisert i Autisme i dag nr. 1 1999

 

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD

Kari Steindal og Gunnar Michelsen 

2011

Sluttrapport Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med  Asperger syndrom eller ADHD

Prosjektrapport. NAV NONITE.

2011

Stress intervjuskjema
 

Kari Steindal

2009

Synsfunksjonsutredning av barn og unge med autisme

May Nyheim og Kari Tangvold
 

2004

Verktøykassen
Habiliteringsarbeid for barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser i Buskerud

Terje Nærland, Olav Wigaard, Anne Kirkebøen, Marit Tollefsen, Harald Martinsen og Sylvi Storvik

2003

Økologisk bistandsmodell i arbeidet med mennesker med autisme, utviklingshemming og utfordrende atferd

Leif Hugo Stubrud
Knutepunktet for autisme og utfordrende atferd

2005

 

Å undervise en elev med Asperger syndrom
Eksempler på en pedagogisk tilrettelegging og forebygging av psykiske vansker

Berit Hernar

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.