NevSoms senterråd

Senterrådet er et rådgivende organ, som møtes to ganger i året. I mandatet legges det vekt på at Senterrådet skal være et aktivt rådgivende og veiledende organ for ledelsen ved NevSom.

Foto av NevSoms senterråd
Deltakerne på NevSoms senterråd våren 2018. Fra venstre: Helene Ugelstad, Eva Unni Løvik, Anne Halmøy, Anne-Line Gausdal, Sissel Berge Helverschou, Gry Lunde, Anette Drangsholt, Tove Olsen, Marita Bjerke og Cathrine Monrad Hagen. Foto: Marit Skram.

Det legges vekt på at Senterrådet skal være et bindeledd mellom NevSom, brukere og hjelpeapparat. Senterrådet skal bidra til å fremme NevSoms vekst og utvikling, at ressursene utnyttes og prioriteres til det beste for målgruppen. Videre skal Senterrådet delta i planlegging, oppfølging og evaluering av senterets virksomhet og bidra til at resultatene holder et kvalitetsnivå i samsvar med intensjonene.

Senterrådet består av 13 medlemmer hvorav fire brukerrepresentanter med fast vara, fire fagpersoner som representerer habiliteringstjeneste og psykisk helse for barn/unge og voksne, en representant fra OUS, en fra NAV, en fra Statped og to ansattrepresentanter fra NevSom.

Senterrådets leder og nestleder er begge fra brukerorganisasjonene. NevSoms brukerforeninger er ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, Foreningen for Søvnsykdommer og Norsk Tourette Forening. Sekretær for Senterrådet er seksjonsleder ved NevSom. Alle medlemmer i Senterrådet har en virketid på 2 år med mulighet for å kunne bli gjenvalgt tre ganger.

Per mai 2018 består NevSoms senterråd av følgende personer.

Annette Drangsholt, leder av senterrådet (Autismeforeningen i Norge)
Gry Lunde (ADHD Norge) 
Anne-Line Gausdal og Liv-Irene Nøstvik (Norsk Tourette Forening)
Tove Olsen (Autismeforeningen i Norge)
Pål Stensås (Søvnforeningen)
Anne Halmøy (Kronstad DPS, Årstad allmennpoliklinikk, Bergen)
Terje Basasland (Seksjon Habilitering for voksne, Sykehuset Telemark) 
Helene Ugelstad (NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse)
Eva Unni Løkvik (Avdeling for habilitering av barn og unge, HF Møre og Romsdal)
Gunnar Jensen, (Barn- og ungdomspsykiatrisk, Nordlandssykehuset)
Kristin Ørstavik, (Nevrologisk avdeling, OUS)
Aud Mork Bredesen (Statped)
Hilde Norsted Andresen, Sissel Berge Helverschou og Cathrine Monrad Hagen (NevSom)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.