HELSENORGE

Sammenheng mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autisme

I en artikkel som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience har forskere undersøkt sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autismespekterforstyrrelser.

barn som tegner
Barn som har vansker med eksekutive funksjoner har større vansker med sosiale funksjoner i hverdagen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Terje Nærland og Marit Skram, NevSom

Artikkelen er basert på en studie, der det ble vist at barn med autismespekterforstyrrelser, som har vansker med eksekutive funksjoner har større vansker med sosiale funksjoner i hverdagen. Eksekutive funksjoner er knyttet til en persons evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferd.

Spesielt viste det seg at metakognitive eksekutive vansker (f.eks. vansker med igangsetting, arbeidshukommelse og organisering) var nært knyttet til vansker med sosial funksjon.

Funnene bidrar til å forstå de kognitive komponentene i de sosiale vanskene som karakteriserer barn med autisme. Funnene kan ha betydning for tiltak, og det er mulig at tiltak rettet mot å bedre de metakognitive eksekutive vanskene også vil føre til bedring av sosial funksjon hos disse barna.

Det ble brukt spørreskjemaet BRIEF, og måleskjemaet SRS for kartleggingen. Tonje Torske er førsteforfatter av artikkelen, og arbeidet inngår i BUPgen-studien

Referans​​er

Artikkelen Metacognitive Aspects of Executive Function Are Highly Associated with Social Functioning on Parent-Rated Measures in Children with Autism Spectrum Disorder ble publisert i Frontiers in Behavioral Neuroscience januar 2018. Artikkelen kan lastes ned på doi.org.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med kollegaer fra Vestre Viken, Oslo universitetssykehus (NevSom), KG Jebsen, UiO : Tonje Torske, Terje Nærland, Merete G. Øie, Nina Stenberg og Ole A. Andreassen

Fant du det du lette etter?