HELSENORGE
illustrasjonsfoto

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for syke nyfødte barn i Norge.

Les mer om Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

Hva er Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister?

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for syke nyfødte barn i Norge. Registeret inneholder opplysninger om pasienter på nyfødtintensiv avdelinger, både syke barn født etter et fullgått svangerskap og barn som er født for tidlig.
NNK ble opprettet i 2004, og registeret er underlagt og får sine økonomiske midler fra Helse Sør-Øst.
NNK er basert på et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet og Norsk Barnelegeforening. Nasjonalt folkehelseinstitutt er databehandlingsansvarlig og OUS Rikshospitalet er databehandler.
NNK er etablert med hjemmel i Medisinsk fødselsregisterforskriften, Helseregisterloven og Personopplysningsloven.

Hensikten med NNK

Hensikten med NNK er kvalitetsovervåkning, kvalitetsforbedring og forskning innen nyfødtmedisin. Registerets kvalitetsarbeid skjer på grunnlag av innsamling og analyse av detaljerte og ensartede høykvalitetsdata vedrørende nyfødte barns helseforhold, behandling og utfall på kort og lang sikt.

Pasientgruppen som omfattes av NNK

Pasientgruppen som inngår i NNK består av alle pasienter som innlegges i landets nyfødtavdelinger. Årsaker til innleggelse omfatter prematuritet (barn som er født for tidlig), gulsott, infeksjon, respirasjonsproblemer, ulike former for organsvikt, cerebrale (hjernerelaterte) avvik og skader, medfødte misdannelser inklusiv medfødte hjertefeil, fødselsasfyksi (oksygenmangel ved fødsel som påvirker hjernens funksjon), metabolske sykdommer og sjeldne syndromer.
Pasientene representerer hele spekteret av sykelighetsgrad fra stabile nyfødte barn som trenger behandling og overvåkning på grunn av litt umodenhet, til høyintensive, kritisk syke nyfødte barn med svikt i ett eller flere organsystem.
I gjennomsnitt innlegges drøyt 10 % av alle levendefødte barn i Norge på en nyfødtavdeling. Det er noen flere gutter som legges inn på nyfødtavdelinger sammenlignet med jenter (1,2:1).

Leder

Arild Rønnestad, faglig leder
T 23 07 45 76

Kontakt oss

E-post: aronnest@ous-hf.no


Postadresse:
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo 

Vedtekter

Blir oppdatert ...

 

For forskere

Søknad om til gang til data fra NNK

Alle henvendelser vedrørende forespørsel om tilgang til data fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister må gjøres elektronisk til Medisinsk fødselsregister/Folkehelseinstituttet via Helsedata.no.

Gå til Helsedata.no, velg "Datakilder" og skroll nedover listen og velg "Medisinsk fødselsregister":

https://helsedata.no/datakilder/

Når du har valgt Medisinsk fødselsregister, klikk på "Opprett Søknad", og skriv i fritekst i søknaden at du ønsker tilgang til data fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister.

Publikasjoner

2022

Størdal, E.H., et al., Sepsis treatment options identified by 10-year study of microbial isolates and antibiotic susceptibility in a level-four neonatal intensive care unit. Acta Paediatrica, 2022. 111(3): p. 519-526. [46]

2021

Mundal, H.S., et al., Antibiotic Use in Term and Near-Term Newborns. Pediatrics, 2021. 148(6). [49]

Ohnstad, M.O., et al., Duration of Mechanical Ventilation and Extubation Success among Extremely Premature Infants. Neonatology, 2021. 118(1): p. 90-97. [47]

2020

Vatne A., Klingenberg C., Øymar K., Rønnestad A., Manzoni P., Rettedal S. Reduced antibiotic exposure by serial physical examinations in term neonates at risk of early-onset sepsis. Pediatric Infectious Disease Journal, 2020: p. 438-443.

2019

Goodman D., Little GA., Harrison WN., Moen A., Mowitz ME., Ganduglia-Cazaban C., Bronner KK., Doherty JR. The Dartmouth Atlas of Neonatal Intensive Care 2019, Lebanon: The Darthmore Institute of Health Policy & Clinical Practice. Geisel School of Medicine at Dartmouth.

2018

Mreihil K., Nakstad B., Stensvold H.J., Benth J.S., Hansen T.W.R., Scheck O., Nordin S., Prytz A., Hochnowski K., Reiering T., Kennelly S.S., Nygaard E.A., Spenning-Dahlback H.S., Bergqvist F., Skogen A., Versland L.B., Nordhaug K., Guthe H.J.T., Solberg R., Nervik M., Svinvik I.V. Uniform national guidelines do not prevent wide variations in the clinical application of phototherapy for neonatal jaundice. Acta Paediatrica, 2018. 107(4): p. 620-627.

Mreihil K., Benth J.S., Stensvold H.J., Nakstad B., Hansen T.W.R., Scheck O., Nordin S., Prytz A., Hochnowski K., Reiering T., Kennelly S.S., Nygaard E.A., Spenning-Dahlback H.S., Bergqvist F., Skogen A., Versland L.B., Nordhaug K., Guthe H.J.T., Saeed M., Tiarks A., Flagstad G., Haga A., Tveit L.M., Nakutyte D., Lukas L., Solberg R., Nervik M., Svinvik I.V. Phototherapy is commonly used for neonatal jaundice but greater control is needed to avoid toxicity in the most vulnerable infants. Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics, 2018. 107(4): p. 611-619.

Stensvold, H.J., Lang, A.M., Strømmen, K., Abrahamsen, T.G., Øglænd, B., Pripp, A.H., Rønnestad, A.E., Strictly controlled glucose infusion rates are associated with a reduced risk of hyperglycaemia in extremely low birth weight preterm infants. Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics, 2018. 107(3): p. 442-449.

2017

Ohnstad, M.O. and M.T. Solberg, Patient acuity and nurse staffing challenges in Norwegian neonatal intensive care units. 2017. 25(7): p. 569-576.

Stensvold, H.J., Klingenberg, C., Støen, R., Moster, D., Braekke, K., Guthe, H.J., Astrup, H., Rettedal, S., Gronn, M., Rønnestad, A.E. Neonatal Morbidity and 1-Year Survival of Extremely Preterm Infants. Pediatrics, 2017. 139(3).

2016

Burns, M.L., Stensvold, H.J., Risnes, K., Guthe, H.J., Astrup, H., Nordhov, S.M., Selberg, T.R., Rønnestad, A.E., Lang, A.M. Inotropic Therapy in Newborns, A Population-Based National Registry Study*. Pediatric Critical Care Medicine, 2016. 17(10): p. 948-956.

Fjalstad, J.W., Stensvold, H.J., Bergseng, H., Simonsen, G.S., Salvesen, B., Rønnestad, A.E., Klingenberg, C. Early-onset Sepsis and Antibiotic Exposure in Term Infants: A Nationwide Population-based Study in Norway. Pediatric Infectious Disease Journal, 2016. 35(1): p. 1-6.

Helseatlas, A. Moen, and Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Norsk nyfødtmedisinsk Helseatlas 2009-2014. 2016 

2015

Stensvold, H.J., Strømmen, K., Lang, A.M., Abrahamsen, T.G., Steen, E.K., Pripp, A.H., Rønnestad, A.E. Early Enhanced Parenteral Nutrition, Hyperglycemia, and death among Extremely Low-Birth-Weight Infants. JAMA Pediatr. 2015 Nov; 169 (11):1003-10.

Fant du det du lette etter?