HELSENORGE

Norsk senter for cystisk fibrose - Anbefalinger og retningslinjer

Våre retningslinjer og prosedyrer for behandling og oppfølging publiseres i eHåndboken for OUS og er tilgjengelige på OUS sine nettsider.

To personer ser ned på en laptop.  

Cystis​​​​​​​k fibrose

Internasjonale guidelines for diagn​ostikk og behandling

Primær ciliær dyskinesi

Shwachman-Diamond syndrom

Internasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling​

Fant du det du lette etter?