HELSENORGE

Skolealder

​Legemiddelhåndtering i skole og skolefritidsordning

Hvis barnet har behov for behandling og legemidler mens det er i skolen eller skolefritidsordningen er det viktig å etablere gode rutiner for hvordan det skal gjøres i praksis. Det bør planlegges i god tid før skolestart og avklares hva foreldrene, skolen, skolefritidsordningen og helsepersonell har ansvar for.   

Les mer om nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i skole og skolefritidsordning

Skole start. Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har utarbeidet en brosjyre i 2018. Her får du en oversikt over aktuelle rettigheter knyttet til skolestart og skolegang i grunnskolen.

Her kan du laste ned brosjyren eller lese den digitalt på nettsiden til FFO.

Elevens rett til helsehjelp i skolen

På nettsiden til Helsenorge.no kan du lese mer om rett til helsehjelp i skolen


Fant du det du lette etter?