HELSENORGE

ADHD

Symptomer og tegn på ADHD deles i to hovedtyper. Den ene er uoppmerksomhet, som kan være at man ikke klarer å fokusere på detaljer, ikke ser ut til å høre etter, og ofte mister ting. Den andre er hyperaktiv atferd og impulsivitet, som kan være uro, at man ofte forlater pulten sin i timen, har vanskelig for å være stille, avbryter andre og har problemer med å vente på tur.

Shotterstock  

Ønsker du å lese mer om ADHD, gå inn på helsenorge.no eller på ADHD Norge.

Her vil du finne materiell og publikasjoner om​ narkolepsi​ som enten er skrevet/utarbeidet av Regional kompetansetjeneste eller som RKT har bidratt til.

Fant du det du lette etter?