HELSENORGE

For mange kan ha fått diagnosen ADHD

En intern kvalitetskontroll i Sykehuset Innlandet har avdekket at flere pasienter har fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum enn ved andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Innlandet.
​I kvalitetskontrollen har Sykehuset Innlandet gjennomgått alle tilfeller der det er stilt ADHD-diagnose fra 2012 til februar 2020. I denne perioden har 460 pasienter fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum. Gjennomgangen har avdekket mangler ved utredningene som kan ha ført til at flere av pasientene ved BUP Elverum har fått diagnosen uten at symptomene var alvorlige nok eller uten at andre symptomer og diagnoser var tilstrekkelig kartlagt og utredet.

Les mer på Sykehuset Innlandet sin hjemmeside.