HELSENORGE

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd. Det er vanligst å debutere med tics i 5-7 års alder.

Shutterstock 

Ønsker du å lese mer om tourettes syndrom, gå inn på helsenorge.no eller på Norsk Tourette Forening 

Her vil du finne materiell og publikasjoner om​ tourettes syndrom​som enten er skrevet/utarbeidet av Regional kompetansetjeneste eller som RKT har bidratt til.

Fant du det du lette etter?