HELSENORGE
Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB)

Behandling av spastisitet/økt muskelspenning

Fant du det du lette etter?