HELSENORGE
Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB)

Om målgruppen til kompetansetjenesten

Hvem er Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB) til for?


Den regionale kompetansetjenesten behandler og utreder barn og ungdom med bevegelsesykdommer. Hovedfokuset for kompetansetjenesten er kompetanseoppbygging og vedlikehold. I tillegg til forskning, undervisning og profilering fra regionsnivå ned til pasientnivå.

Tilbake til førsteside​​n til Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse


Fant du det du lette etter?