HELSENORGE
Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB)

Referansegruppe RKBB

Informasjon om kompetansetjenestens referansegruppe.

Tverrfaglig sammensatt referansegruppe har årlig møte. Lederen av kompetansetjenesten kaller inn til møtene. 

Medlemmer: 

 • Marianne Jortveit, lege, Sørlandet Sykehus, Kristiansand (Leder)
 • Gunvor Klevberg, ergoterapeut, Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)
 • Trine Bruun Kittelsen, ergoterapeut, Larvik kommune
 • Marianne Slettebakk, fysioterapeut, Sandefjord kommune
 • Marit Rekkedal Edvardsen, fysioterapeut, AHUS
 • Anne Elisabeth Ross Raftemo, lege og PhD student, Sykehuset Vestfold/NTNU
 • Einar Bryne, lege, Sykehuset Vestfold, Vesna Bryn, lege, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 • Erik Hankø, lege, OUS Ullevål
 • Ludger Dorløchter, lege, Sykehuset Østfold
 • Natalia Kuklina, lege, Vestre Viken Sykehus, Drammen
 • Helle Aasheim, CP foreningen.
 • Trine Engdal, CP foreningen
​​Tilbake til førstesiden til Regional komp​etansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse

Fant du det du lette etter?