HELSENORGE
Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB)

Referansegruppe RKBB

Informasjon om kompetansetjenestens referansegruppe.

Tverrfaglig sammensatt referansegruppe har årlig møte. Lederen ​​av kompetansetjenesten kaller inn til møtene. 

Medlem​​mer

 • Marianne Jortveit, lege, Sørlandet Sykehus, Kristiansand (leder).
 • Gunvor Klevberg, ergoterapeut, Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP).
 • Trine Bruun Kittelsen, ergoterapeut, Larvik kommune.
 • Marianne Slettebakk, fysioterapeut, Sandefjord kommune.
 • Marit Rekkedal Edvardsen, fysioterapeut, AHUS.
 • Anne Elisabeth Ross Raftemo, lege og ph.d.-student, Sykehuset Vestfold/NTNU.
 • Einar Bryne, lege, Sykehuset Vestfold, Vesna Bryn, lege, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.
 • Erik Hankø, lege, OUS Ullevål.
 • Ludger Dorløchter, lege, Sykehuset Østfold.
 • Natalia Kuklina, lege, Vestre Viken Sykehus, Drammen.
 • Helle Aasheim, CP-foreningen.
 • Trine Engdal, CP-foreningen.

Fant du det du lette etter?