Kurs for spesialistkandidater

Kurs for spesialistkandidater

​Obligatorisk kurs i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin ble arrangert 12-16.03.18.

Obligatorisk kurs i parasittologi  for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi avholdes i uke 19, 06-10.05. 2019 ved Oslo universitetssykehus, laboratoriebygget, Ullevål. Kurset kan også være av interesse for barneleger og indremedisinere. Kursleder Frank O. Pettersen, epost: uxpfra@ous-hf.no .

Kurslitteratur: WallaceP, Pasvol G.Atlas of tropical medicine and parasitology. Mosby 6. utgave ISBN 032304364X. Leventhal R, Russel FC. Medical parasitology: A Self-Instructional Text 6th Edition, 2012, ISBN-13: 9780803625433. Lecture Notes Tropical Medicine, 7th ed., Wiley Blackwell. www.cdc.gov/dpdx

Dnlf-Eksamen i tropesykdommer og parasittologi. For leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. Det arrangeres to eksamener i året. Vekselvis i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer i Bergen og Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer i Oslo.

Neste eksamen: Obligatorisk eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin, 20.01.2020. Oppmøte kl 08.45, skriftlig del kl 09.00-11.00, og muntlig/praktisk del 30 min/kandidat, en kandidat om gangen fra kl 12.30. De med lengst reisevei vil bli tatt inn først, men ta høyde for at hele arbeidsdagen kan måtte avses om det blir mange kandidater.

Sted: Oslo Universitetssykehus, Ullevål, oppmøte utenfor auditoriet til infeksjonsmedisinsk avdeling, bygg 3 (Medisinsk blokk), underetasjen.  

Påmelding innen: 23.12.19 til eksaminator Frank O. Pettersen, Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer, Oslo universitetssykehus, Ullevål, på epost uxpfra@ous-hf.no .

Sensor: Kurt Hanevik, Masjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland universitetssykehus.

Fant du det du lette etter?