Kurs for spesialistkandidater

Kurs for spesialistkandidater

​Anbefalte gjeldende kurs i tropemedisin og kurs i parasittologi for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin. Velg Infeksjonssykdommer for å lese pdf med tidspunkter for planlagte kurs t.o.m 2022:

Spesialisthelsetjenesten.no/lis/langtidsplan-kurs 

Førstkommende kurs i Parasittologi

Kurslitteratur:

Wallace P, Pasvol G: Atlas of tropical medicine and parasitology. Mosby 6. utgave ISBN 032304364X.

Leventhal R, Russel FC: Medical parasitology: A Self-Instructional Text 6th Edition, 2012, ISBN-13: 9780803625433.

Beeching N, Gill G: Lecture Notes Tropical Medicine, 7th ed., Wiley Blackwell. www.cdc.gov/dpdxDnlf-Eksamen i tropesykdommer og parasittologi: For leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. Det anbefales å ha gjennomført kurs i tropemedisin/parasittologi. Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig del.

Det arrangeres to eksamener i året. Vekselvis i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer i Bergen og Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer i Oslo.

Neste eksamen: Mandag 15. juni 2020 kl 09.00-16.00. Sted: Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen.

Påmelding innen 1.juni til Kristine Mørch: kristine.moerch@helse-bergen.no

Fant du det du lette etter?