Kurs for spesialistkandidater

Kurs for spesialistkandidater

Anbefalte gjeldende kurs i tropemedisin og kurs i parasittologi for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin og  anbefalte gjeldende kurs i infeksjonssykdommer

Kurslitteratur:

Wallace P, Pasvol G: Atlas of tropical medicine and parasitology. Mosby 6. utgave ISBN 032304364X.

Leventhal R, Russel FC: Medical parasitology: A Self-Instructional Text 6th Edition, 2012, ISBN-13: 9780803625433.

Beeching N, Gill G: Lecture Notes Tropical Medicine, 7th ed., Wiley Blackwell. www.cdc.gov/dpdxDnlf-Eksamen i tropesykdommer og parasittologi: For leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. Det anbefales å ha gjennomført kurs i tropemedisin/parasittologi. Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig del.

Det arrangeres to eksamener i året. Vekselvis i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer i Bergen og Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer i Oslo.

Fant du det du lette etter?