HELSENORGE

Støtte til kurs, kongresser, prosjektoppgaver

Kompetansetjenesten kan gi økonomisk støtte til utgifter i forbindelse med deltakelse på kurs og kongresser og prosjektoppgaver innen tropemedisin. Det gis primært støtte til utenlandske utdanningskurs innen tropemedisin og ikke obligatoriske spesialistutdanningskurs i Norge som dekkes av utdanningsfondene. Støtte gis til leger og sykepleiere (evt. annet helsepersonell) i HSØ på inntil NOK 20 000,-.

Skriv en søknad i brevs form (per post eller epost som scannet pdf) med beskrivelse av hvilke utgifter støtten konkret skal dekke, hvilket kurs/kongress det dreier seg om, motivasjon for å delta, tidligere utdanning/spesialisering, nåværende ansettelsesforhold, samt evt. andre kilder det søkes om støtte fra.

Legg ved dokumentasjon på deltakelsesavgift og CV.

Du vil deretter få et tilsagn om støtte og beløpets størrelse. Utbetalingen skjer etter framvisning av kvittering for betalt deltakeragvgift.

I etterkant vil vi be om at du skriver en liten rapport, gjerne med billeddokumentasjon, til publisering på vår hjemmeside.

Send søknaden til:

epost: oushfpbtropeogimport@ous-hf.no

Postadresse:

Oslo Universitetssykehus HF

Kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer.

Ullevål sykehus

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Fant du det du lette etter?