HELSENORGE

Tropemedisinsk forum

​Kompetansetjenesten arrangerer såkalt Tropemedisinsk forum noen ganger i året. Forumet er åpent for leger, sykepleiere, bioingeniører og annet helsepersonell med interesse for importsykdommer og tropemedisin. På møtene har vi som regel 2 foredrag om aktuelle temaer, ofte kasuistikkpresentasjoner, med etterfølgende spørsmål og diskusjoner. Vi satser på at alle infeksjonsavdelinger i Helse Sør-Øst skal bidra til programmet.

Møtene holdes på infeksjonsavdelingen ved Ullevål sykehus, men man kan også delta på møtet i digitalt møterom via Norsk helsenett.

Vi annonserer tidspunkt for forumet på forhånd. Ønsker du å få mailinvitasjon meld din interesse på epost til oss: oushfpbtropeogimport@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?