Helsenorge

Forskning ved KLB

Forskningsaktiviteten ved KLB er tilknyttet European Palliative Care Research Centre (PRC). PRC er lokalisert ved OUS og Universitetet i Oslo (UiO). Forskningsgruppen er integrert i PRC og er tverrfaglig sammensatt. Dette sikrer spisskompetanse på sentrale områder innen palliativ medisin.

Målet er å drive forskning av høy internasjonal kvalitet til beste for pasienter, helsevesen og samfunn.

Det er etablert forskningssamarbeid med andre miljøer på OUS, med UiO og OsloMet, med NTNU og de andre regionale kompetansetjenester. Det er også etablert forskningssamarbeid i regionen og med internasjonale samarbeidspartnere.

Hovedområder for forskningsvirksomheten:
• Depresjon og psykisk distress
• Ernæring/kachexi
• Helsetjenesteforskning
• Hjernemetastaser
• Integrasjon onkologi og palliasjon
• Spørreskjemametodikk

Har du spørsmål til forskningen ved KLB ta kontakt med enhetsleder Torunn Wester

Pågående prosjekter

  • The PALLiON study – (Palliative Care Integrated in Oncology), a national cluster randomized trial on early integration of oncological and palliative care 
  • Brain Metastases in Norway - A Prospective Cohort Study, a 2 year follow-up of patients with newly diagnosed brain metastases; clinical and treatment related patient self-reported data
  • PRAIS - The Palliative Radiotherapy and Inflammation Study, a large international observational study aiming to investigate predictors of response of radiotherapy in patients with painful bone metastases
  • MENAC -  The Multimodal Exercise/Nutrition/Anti-inflammatory treatment for Cachexia trial, a large-scale international open randomized phase III multimodal intervention trial investigating the effect of a tripod intervention as early prevention of the development of cachexia
  • PROMsPOL Implementation of care pathways with systematic patient-reported outcomes measures (PROMs) in cancer outpatient care; a randomized controlled trial
  • PARASTOP - Paracetamol with strong opioids for moderate to severe cancer pain

Fant du det du lette etter?