Forskning ved KLB

Forskningsaktiviteten ved KLB er tilknyttet European Palliative Care Research Centre (PRC). PRC er lokalisert ved OUS og Universitetet i Oslo (UiO). Forskningsgruppen er integrert i PRC og er tverrfaglig sammensatt. Dette sikrer spisskompetanse på sentrale områder innen palliativ medisin.

Målet er å drive forskning av høy internasjonal kvalitet til beste for pasienter, helsevesen og samfunn.

Det er etablert forskningssamarbeid med andre miljøer på OUS, med UiO og OsloMet, med NTNU og de andre regionale kompetansetjenester. Det er også etablert forskningssamarbeid i regionen og med internasjonale samarbeidspartnere.

Hovedområder for forskningsvirksomheten:
• Integrasjon onkologi og palliasjon
• Ernæring/kachexi
• Hjernemetastaser
• Depresjon og psykisk distress
• Spørreskjemametodikk

Har du spørsmål til forskningen ved KLB ta kontakt med enhetsleder Torunn Wester

Pågående prosjekter

  • MENAC: The Multimodal Exercise/Nutrition/Anti-inflammatory treatment for Cachexia trial

Fant du det du lette etter?