Forskning ved KLB

Vårt overordnede mål er å drive forskning av høy internasjonal kvalitet til beste for pasienter, helsevesen og samfunn.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt og dette sikrer spisskompetanse på sentrale områder innenfor palliativ medisin.

Hovedområder for vår forskningsvirksomhet:

  • Integrasjon onkologi og palliasjon
  • Ernæring/kachexi
  • Hjernemetastaser
  • Depresjon og psykisk distress
  • Spørreskjemametodikk

Forskningsgruppen er integrert i European Palliative Care Research Centre (PRC) som er lokalisert til OUS og Universitetet i Oslo. Forskningssamarbeid er etablert med andre miljøer på OUS, med Universitetet i Oslo og OsloMet, med NTNU og med de andre regionale kompetansetjenestene. Det er også etablert prosjektbasert forskningssamarbeid i regionen og  med internasjonale samarbeidspartnere.

Har du spørsmål til forskningen ved KLB ta kontakt med konst.enhetsleder Torunn Wester

Pågående prosjekter

  • MENAC: The Multimodal Exercise/Nutrition/Anti-inflammatory treatment for Cachexia trial

Fant du det du lette etter?