HELSENORGE

Nettverk innen palliasjon og kreftomsorg i Vestre Viken

Vestre Viken er det fire nettverk som er knyttet til de fire lokalsykehusene og kommunene i deres lokalsykehusområde. Nettverkene driftes selvstendig, men samarbeider om større arrangementer. Det vil på sikt utarbeides egne nettsider for hvert av nettverkene.

De fire nettverkene er:​

Bærumsregionen
Leder i nettverket: Eli Marie Fossum

Leder i nettverket: Ann Karin Johannesen 

Kongsbergregionen
Leder i nettverket: Silje Løver Aukrust  

Leder i nettverket: Dorte Ragna Loftheim​


Fant du det du lette etter?