Nytt fra palliativ forskning

Ny oversiktsartikkel om integrert palliasjon til ungdomLindrende behandling til kvinner med langtkommet eggstokkreftRCT kunne ikke vise at formalisert forhåndssamtale økte graden av samsvar mellom pasientens ønsker og behandling gitt på slutten av livet

Lettlest om årsaken til opioidepidemien i USA. Vi mangler kunnskap om omfanget i Norge

Lettlest om årsakene til opioidepidemien i USA. Vi mangler kunnskap om omfanget i Norge I Norge vil vi nok trekke ungdommen mer inn i beslutningene, og hospice for denne aldersgruppen har vi ikke Retningslinjer fra ESMO om diagnostisering og behandling av obstipasjon ved avansert kreftsykdom 2018 Retningslinjer fra ESMO om behandling avkreftsmerter hos voksne 2018Samvalg kan bidra til reduksjon av psykiske plager og redusert bruk av unødvendig behandling Kliniske retningslinjer fra ESMO for behandling av delirium hos voksne kreftpasienter 2018Tilpasset psykologisk intervensjon (CALM) reduserer psykiske plager hos pasienter med langtkommet kreft Palliasjon til pasienter som får immunterapiKartleggingsprosedyrer og tiltak ved ernæringsproblem hos pasienter som trenger palliative tjenesterUnge kreftpasienter ønsker informasjon om sin prognose, men overestimerer forventet levetidMuskelmassens betydning for funksjon og livskvalitet hos lungekreftpasienterSystematisk smerteregistrering hos inneliggende kreftpasienter gir betydelig smertereduksjonSamtaler om mestring og behandlingsvalg er forbundet med bedring i pasientrapporterte utfallsmålStudie som viser en signifikant økning i bruk av bildediagnostikk, intervensjonsprosedyrer og ledsagende helsekostnader mot livets slutt hos kreftpasienter Kort overlevelse etter strålebehandling mot hjernemetastaser fra lunge- og brystkreft; En stor retrospektiv multisenter-studie fra Nederland Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabiliteringInteressert i cancer cachexi? Ny kunnskapsoppsummering publisert Tidlig integrasjon av palliativ behandling fører til endring i pasientenes mestring, som igjen gir forbedret livskvalitet og reduksjon i depresjon Opioid-epidemien i USA; over 15 000 personer dør årlig som følge av forskrevne opioider. Myndighetene har erklært krisetilstand og innført juridiske nødtiltak i seks stater Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS

Kombinert behandling med onkologi og palliasjon har best effekt ESPEN har publisert etiske retningslinjer for bruk av kunstig ernæring og væskebehandling. Palliasjon og behandling ved livets slutt er spesielt vektlagt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.