Nytt fra palliativ forskning

Lettlest om årsakene til opioidepidemien i USA. Vi mangler kunnskap om omfanget i Norge. 10 praktiske tips om palliasjon til barn og unge. I Norge vil vi nok trekke ungdommen mer inn i beslutningene og Hospice for denne aldergruppen har vi ikkeNye retningslinjer fra ESMO om diagnostisering og behandling av obstipasjon ved avansert kreftsykdomNye retningslinjer fra ESMO om behandling avkreftsmerter hos voksneSamvalg kan bidra til reduksjon av psykiske plager og redusert bruk av unødvendig behandling

Nye kliniske retningslinjer fra ESMO for behandling av delirium hos voksne kreftpasienterTilpasset psykologisk intervensjon (CALM) reduserer psykiske plager hos pasienter med langtkommet kreft Palliasjon til pasienter som får immunterapiKartleggingsprosedyrer og tiltak ved ernæringsproblem hos pasienter som trenger palliative tjenesterUnge kreftpasienter ønsker informasjon om sin prognose, men overestimerer forventet levetidMuskelmassens betydning for funksjon og livskvalitet hos lungekreftpasienterSystematisk smerteregistrering hos inneliggende kreftpasienter gir betydelig smertereduksjonSamtaler om mestring og behandlingsvalg er forbundet med bedring i pasientrapporterte utfallsmålStudie som viser en signifikant økning i bruk av bildediagnostikk, intervensjonsprosedyrer og ledsagende helsekostnader mot livets slutt hos kreftpasienter Kort overlevelse etter strålebehandling mot hjernemetastaser fra lunge- og brystkreft; En stor retrospektiv multisenter-studie fra Nederland Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabiliteringInteressert i cancer cachexi? Ny kunnskapsoppsummering publisert Tidlig integrasjon av palliativ behandling fører til endring i pasientenes mestring, som igjen gir forbedret livskvalitet og reduksjon i depresjon Opioid-epidemien i USA; over 15 000 personer dør årlig som følge av forskrevne opioider. Myndighetene har erklært krisetilstand og innført juridiske nødtiltak i seks staterNy Cochrane oversiktsartikkel om bivirkninger, til dels alvorlige, ved lengre tids bruk av opioider mot kroniske ikke-maligne smerter Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESASNy stor fransk registerstudie viser betydelig variasjon i bruk av kjemoterapi og ernæring hos pasienter med langtkommet kreft i magesekk og spiserør Hvor dør nordmenn? Ny forskningsartikkel viser at økende alder, kjønn og ledsagende sykelighet er faktorene som best predikerer hvorfor flere dør på sykehjem Vanskelig å måle evidens for at enkeltstående familiesamtaler styrker familietilnærming i palliasjon. Oversiktsartikkelen etterspør kvalitet i studiedesign

Kombinert behandling med onkologi og palliasjon har best effekt ESPEN har publisert etiske retningslinjer for bruk av kunstig ernæring og væskebehandling. Palliasjon og behandling ved livets slutt er spesielt vektlagt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.