HELSENORGE

Våre ansatte

Ansatte på Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) har en tverrfaglig sammensatt gruppe ansatte. Forskere og stipendiater er tilknyttet European Palliative Care Research Centre (PRC).

Aleksandra Pirnat

Aleksandra
Aleksandra Pirnat
Stipendiat
23 02 78 51 
E-post

Bakgrunn
Aleksandra er utdannet lege med spesialisering i medisinsk statistikk og informatikk fra Universitetet i Beograd, Serbia. Hun holder doktorgrad i medisinsk vitenskap fra Instituttet for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. 

Aleksandra har arbeidet med forskningsprosjekter ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet, samt store internasjonale prosjekter i samarbeid med WHO. Aleksandra er tilknyttet PRC som postdoc i forskningsprosjektet PALLiON.

Asta Bye

Photo 

Asta Bye
Forsker
23 02 76 85
E-post

Bakgrunn
Asta er klinisk ernæringsfysiolog og PhD, og er ansatt ved KLB i 50% som forsker. Forskningen er relatert ernæringsproblemer ved kreft, underernæring og kakeksi. Hun er også ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og underviser i ernæringsrelaterte fag.

Asta har klinisk erfaring fra Radiumhospitalet (1988-1991) og Seksjon lindrende behandling, St Olavs Hospital (1994-1995). Hun disputerte i 2002 med avhandlingen "Fett- og laktoseredusert kost som profylaktisk behandling av stråleindusert diaré under strålebehandling mot bekkenet".

Publikasjoner registrert i Cristin (Current Research InformationSysTem in Norway).

Astrid Telhaug Karlsson

Astrid Telhaug Karlsson
Astrid Telhaug Karlsson
Stipendiat
23 02 68 15
E-post

Bakgrunn
Astrid er lege, spesialist i onkologi, og har jobbet ved Kreftsenteret på Ullevål siden 2005.

Astrid er tilknyttet PRC som stipendiat i et forskningsprosjekt på pasienter med hjernemetastaser.

Caroline Steen Abrahamsen

Caroline Steen Abrahamsen
Caroline Steen Abrahamsen
Sosionom
23 02 66 82
E-post

Bakgrunn
Caroline er ansatt som sosionom ved KLB, hvorav 20% i klinisk virksomhet på SLB, Ullevål. Hun har fullført en mastergrad i Empowerment og helsefremmende arbeid via OsloMet, og skrev sin masteroppgave om kronisk sykdom, mestring og tverrfaglig samarbeid.

Caroline har sin arbeidsbakgrunn fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun arbeider blant annet med undervisning og fagutvikling. Caroline har hovedansvar for kompetansenettverket for sosionomer i Helseregion Sør-Øst. Kompetansenettverket tilrettelegger for samhandling og kompetanseheving innenfor sosialt arbeid og lindrende behandling.

Cathrine Elshaug

Cathrine      
Cathrine Elshaug
Konsulent
23 02 66 84
E-post

Bakgrunn
Cathrine er ansatt som konsulent ved KLB. Hun er utdannet grafisk designer på NKH. Cathrine har tidligere arbeidserfaring som koordinator på Barne- og ungdomsklinikken ved OUS.

Cathrine fungerer som lederstøtte for ledelsen og professoratene tilknyttet KLB. Hun er utvikler og webredaktør for nettsiden www.palliasjon.no, forskningsprosjektet www.pallion.no og for sosiale medier. I tillegg til utarbeidelse av grafisk materiell er hun også administrativt ansvarlig for all kurs- og konferanseaktivitet ved KLB.

Ellen Bjerkeset

Ellen Bjerkeset
Ellen Bjerkeset
Spesialsykepleier
23 02 76 82
E-post

Bakgrunn
Ellen er sykepleier og har videreutdanning i intensivsykepleie, organisasjon og ledelse, og i kunnskapsbasert praksis. I tillegg har hun en master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, og skrev sin masteroppgave om samtidig forekommende symptomer.

Ellen har sin arbeidsbakgrunn fra spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig Oslo universitetssykehus. Hun arbeider med nettverk i regionen, undervisning, fagutvikling og som studiemedarbeider i forskningsprosjekt som utgår fra KLB.

Guro Lindviksmoen Astrup

Guro
Guro Lindviksmoen Astrup
Forskere
E-post

Bakgrunn
Guro er forsker ved KLB og European Palliative Care Research Centre. Hun har arbeidet i Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, siden 2006, og har delt stilling som forsker og sykepleier ved poliklinikken.

Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, master i helsefagvitenskap og ph.d. som omhandlet symptomer og livskvalitet hos pasienter med hode/halskreft fra Universitetet i Oslo. Hun deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Kari Røhrl

Kari Røhrl
Kari Røhrl
Forskere
22 14 66 30
E-post

Bakgrunn
Kari er ansatt som 50% forsker ved KLB og ved European Palliative Care Research Centre. Hun tok sin sykepleierutdannelse i Falun, Sverige i 1997, og har en Master of Science in Public Health ved Universitetet i Umeå, Sverige. Dr. philos. fra Universitetet i Oslo.

Hun har klinisk erfaring fra blant annet medisinsk sengepost på Lillehammer Sykehus, hematologisk avdeling ved Norrlands Universitetssjukehus Sverige, og Kreftpoliklinikken ved OUS der hun jobber klinisk 50%.

Marianne Jensen Hjermstad

Marianne Jensen Hjermstad
Marianne Jensen Hjermstad
Seniorforsker
23 02 68 28
E-post

Bakgrunn
Marianne er forsker ved KLB og ved European Palliative Care Research Centre, Institutt for klinisk medisin ved UiO

Hun er offentlig godkjent sykepleier med Master of Public Health, Johns Hopkins University, USA. Dr. philos. fra Universitetet i Oslo. Marianne underviser på master og PhD-kurs og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Nina Aass

Nina Aass
Nina Aass
Seksjonsleder ved SLB og Professor i palliativ medisin
23 02 76 29
E-post

Bakgrunn
Nina er seksjonsleder ved Seksjon for lindrende behandling (SLB) og professor i palliativ medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er lege med spesialitet i onkologi og er godkjent i kompetanseområde palliativ medisin. Dr. med. fra Universitetet i Oslo.

Nina leder SLB og sitter i ledergruppen i Avdeling for kreftbehandling. Hun underviser på grunn-, videre-og etterutdanning og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Olav Dajani

Olav
Olav Dajani
Forsker
E-post  

Bakgrunn
Olav er onkolog og Dr. med. fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i avdeling for kreftbehandling siden 2000, og har en delt stilling mellom klinisk enhet og som forsker tilknyttet PRC.

Han arbeider ved seksjon for gastrointestinal onkologi og er engasjert i kliniske studier med denne pasientgruppen. Han er fagansvarlig for onkologisk behandling av lever og pankreaskreft pasienter ved OUS.​

​Rebecca Rootwelt 

Rebecca Rootwelt
Rebecca Rootwelt
Stipendiat
23 02 68 40
E-post

Bakgrunn
Rebecca er tilknyttet PRC som stipendiat i forskningsprosjekt på pasienter med hjernemetastaser. Hun er cand.med ved UiO fra 2017 og har gjennomført turnustjeneste ved Kongsvinger sykehus.​

Sjur Bjørnar Hanssen

Sjur Bjørnar Hassen

Sjur Bjørnar Hanssen    
Fagutviklingssykepleier
23 02 76 85/ 414 19 101
E-post

Bakgrunn
Sjur er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og har en master i public health, folkehelsevitenskap. Han har arbeidet ved OUS, Radiumhospitalet og Ullevål med pasienter med palliative behov på grunn av kreft eller aids. Han har også arbeidet i Helsedirektoratet med nasjonale satsningsområder innen palliasjon som kompetansehevning, retningslinjer og NOU 2017: 16 «På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende».

Han arbeider med blant annet med undervisning, fagutvikling og med nettverk i regionen både mot ressurssykepleiere, høgskoler og universiteter. Sjur arbeider også med forskning knyttet til kompetansetjenestens satsningsområder.

Tonje Lundeby

Tonje Lundeby

Tonje Lundeby
Forsker
936 53 117
E-post

Bakgrunn
Tonje er ansatt som forsker ved KLB, og som administrativ leder av European Palliative Care Research Centre (PRC). Hun har mastergrad i sosialpsykologi og har tatt sin doktorgrad innenfor feltet klinisk kommunikasjon.

De siste ti årene har hun blant annet arbeidet med utvikling, gjennomføring og testing av kommunikasjonstrening for ulike helseprofesjoner. Hun har også erfaring med utvikling av e-læringsressurser, blant annet for studenter på medisin og klinisk ernæring ved Universitet i Oslo.

Torunn Elin Wester

Torunn Wester

Torunn Elin Wester       
Enhetsleder
23 02 76 83
E-post

Bakgrunn
Torunn er ansatt som enhetsleder ved KLB. Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i helseadministrasjon fra Høgskolen i Bodø, kreftsykepleie fra Radiumhospitalet og prosjektledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har også en master i helsefagvitenskap fra UiO.

Torunn har sin arbeidsbakgrunn fra kommunehelsetjenesten; både sykehjem og hjemmetjeneste, samt fra mange år på KLB. Hun har det administrative ansvar for enheten, arbeider med nettverk og nettverksbygging i regionen og nasjonalt, som studiekoordinator/ administrasjon av forskningsprosjekter, samt med undervisning og fagutvikling.

Fant du det du lette etter?