Våre ansatte

Ansatte på Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Klikk på navnene for mer informasjon om den enkelte medarbeider.

Astrid Telhaug Karlsson

Astrid Telhaug Karlsson
Astrid Telhaug Karlsson
Stipendiat
23 02 68 15
E-post

Bakgrunn
Astrid Telhaug Karlsson er ansatt som stipendiat ved KLB. Hun jobber med et forskningsprosjekt på pasienter med hjernemetastaser.

Astrid T. Karlsson er lege, spesialist i onkologi, og har jobbet ved Kreftsenteret på Ullevål siden 2005.

Caroline Steen Abrahamsen

Caroline Steen Abrahamsen
Caroline Steen Abrahamsen
Sosionom
23 02 66 82
E-post

Bakgrunn
Caroline er ansatt som sosionom ved KLB, hvorav 20% i klinisk virksomhet på SLB, Ullevål. Hun har fullført en mastergrad i Empowerment og helsefremmende arbeid via OsloMet, og skrev sin masteroppgave om kronisk sykdom, mestring og tverrfaglig samarbeid.

Caroline har sin arbeidsbakgrunn fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun arbeider blant annet med undervisning og fagutvikling. Caroline har hovedansvar for kompetansenettverket for sosionomer i Helseregion Sør-Øst. Kompetansenettverket tilrettelegger for samhandling og kompetanseheving innenfor sosialt arbeid og lindrende behandling.

Cathrine Elshaug

Cathrine Elshaug   
Cathrine Elshaug
Konsulent
23 02 66 68
E-post

Bakgrunn
Cathrine er ansatt som konsulent ved KLB. Hun er utdannet grafisk designer på NKH. Cathrine har tidligere arbeidserfaring som koordinator på Barne- og ungdomsklinikken ved OUS.

Cathrine fungerer som lederstøtte for ledelsen og professoratene tilknyttet KLB. Hun er utvikler og webredaktør for nettsiden www.palliasjon.no, forskningsprosjektet www.pallion.no og for sosiale medier. I tillegg til utarbeidelse av grafisk materiell er hun også administrativt ansvarlig for all kurs- og konferanseaktivitet ved KLB.

Ellen Bjerkeset

Ellen Bjerkeset
Ellen Bjerkeset
Spesialsykepleier
23 02 76 82
E-post

Bakgrunn
Ellen Bjerkeset er ansatt som spesialsykepleier ved KLB, hvorav 25 % i klinisk virksomhet. Hun har videreutdanning i intensivsykepleie, organisasjon og ledelse, og i kunnskapsbasert praksis. I tillegg har hun en master i sykepleievitenskap.

Ellen har sin arbeidsbakgrunn fra spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig fra Oslo universitetssykehus. Hun arbeider med nettverk i regionen, fagutvikling relatert til kunnskapsbasert praksis og som studiekoordinator i forskningsprosjekt.

Kjersti Hornslien

Kjersti Hornslien
Kjersti Hornslien
Seksjonsleder ved SLB
23 02 68 16
E-post

Bakgrunn
Kjersti er vikar for seksjonsleder Nina fra 01.11.19 og i 1 år. Kjersti er lege fra universitetet i Oslo og spesialist i onkologi.

Kjersti har siden 1997 arbeidet i Kreftavdelingen på Ullevål. Fra 2002 har hun arbeidet spesielt med lungekreft og hun har fra 2010 vært seksjonsleder for leger i utdanning og deretter for lungekreftseksjonen i Avdeling for kreftbehandling.

Marianne Jensen Hjermstad

Marianne Jensen Hjermstad
Marianne Jensen Hjermstad
Forsker
23 02 68 28
E-post

Bakgrunn
Marianne er forsker ved KLB og Professor II ved European Palliative Care Research Centre, Medisinsk Fakultet, NTNU.

Hun er offentlig godkjent sykepleier med Master of Public Health, Johns Hopkins University, USA. Dr. philos. fra Universitetet i Oslo. Marianne underviser på master og PhD-kurs og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Rebecca Rootwelt

Rebecca Rootwelt
Rebecca Rootwelt
Stipendiat
23 02 68 40
E-post

Bakgrunn
Rebecca Rootwelt er ansatt som stipendiat ved KLB og er tilknyttet forskningsprosjektet på hjernemetastaser i Norge. Hun er cand.med ved UiO fra 2017 og har gjennomført turnustjeneste ved Kongsvinger sykehus.

Sjur Bjørnar Hanssen


Sjur Bjørnar Hassen

Sjur Bjørnar Hanssen    
Fagutviklingssykepleier
23 02 76 85/ 414 19 101
E-post

Bakgrunn
Sjur er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og har en master i public health, folkehelsevitenskap. Han har arbeidet ved OUS, Radiumhospitalet og Ullevål med pasienter med palliative behov på grunn av kreft eller aids. Han har også arbeidet i Helsedirektoratet med nasjonale satsningsområder innen palliasjon som kompetansehevning, retningslinjer og NOU 2017: 16 «På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende».

Han arbeider med blant annet med undervisning, fagutvikling og med nettverk i regionen både mot ressurssykepleiere, høgskoler og universiteter. Sjur arbeider også med forskning knyttet til kompetansetjenestens satsningsområder.

Tonje Lundeby


Tonje Lundeby

Tonje Lundeby
Forsker
23 02 76 86
E-post

Bakgrunn
Tonje er ansatt som forsker ved KLB, og som administrativ leder av European Palliative Care Research Centre (PRC). Hun har mastergrad i sosialpsykologi og har tatt sin doktorgrad innenfor feltet klinisk kommunikasjon.

De siste ti årene har hun blant annet arbeidet med utvikling, gjennomføring og testing av kommunikasjonstrening for ulike helseprofesjoner. Hun har også erfaring med utvikling av e-læringsressurser, blant annet for studenter på medisin og klinisk ernæring ved Universitet i Oslo.

Torunn Elin Wester


Torunn Wester

Torunn Elin Wester   
Konstituert enhetsleder
23 02 76 83
E-post

Bakgrunn
Torunn er ansatt som assisterende enhetsleder ved KLB. Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i helseadministrasjon fra Høgskolen i Bodø, kreftsykepleie fra Radiumhospitalet og prosjektledelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har også en master i helsefagvitenskap fra UiO.
Torunn har sin arbeidsbakgrunn fra kommunehelsetjenesten; både sykehjem og hjemmetjeneste.

Hun er stedfordtreder for enhetsleder, arbeider med nettverk i regionen, og som studiekoordinator i forskningsprosjekter.

Asta Bye (i permisjon)


Asta Bye

Asta Bye
Forsker
23 02 76 85
E-post

Bakgrunn
Asta er klinisk ernæringsfysiolog og PhD, og er ansatt ved KLB i 50% som forsker. Forskningen er relatert ernæringsproblemer ved kreft, underernæring og kakeksi. Hun er også ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og underviser i ernæringsrelaterte fag.

Asta har klinisk erfaring fra Radiumhospitalet (1988-1991) og Seksjon lindrende behandling, St Olavs Hospital (1994-1995). Hun disputerte i 2002 med avhandlingen "Fett- og laktoseredusert kost som profylaktisk behandling av stråleindusert diaré under strålebehandling mot bekkenet".

Publikasjoner registrert i Cristin (Current Research InformationSysTem in Norway).

Nina Aass (i permisjon)


Nina aass

Nina Aass
Seksjonsleder ved SLB og Professor i palliativ medisin
23 02 76 29
E-post

Bakgrunn
Nina er seksjonsleder ved Seksjon for lindrende behandling (SLB) og professor i palliativ medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er lege med spesialitet i onkologi og er godkjent i kompetanseområde palliativ medisin. Dr. med. fra Universitetet i Oslo.

Nina leder SLB og sitter i ledergruppen i Avdeling for kreftbehandling. Hun underviser på grunn-, videre-og etterutdanning og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Fant du det du lette etter?