Aktuelle kurs og konferanser


7.-8. november, 8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)

Tverrfaglig konferanse som dekker forskning innenfor muskelskjelettskader, -sykdommer og - plager. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert.


13. november, Møteplass Oslo: Å gjøre det rette, til rett tid. Om over- og underdiagnostikk og –behandling
Dette er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.

28.-29. november, Regional smertesamling i Oslo
Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) sin konferanse. I år setter vi spesielt fokus på kartlegging og behandling av smerte hos eldre. Inflammasjon og smerte, hypnose, smerteregister og smertekompetanse er andre tema vi planlegger foredrag om.
Sted: Store Auditorium, Bygg 6, Ullevål Sykehus.

Program

Torsdag 28. november
Fredag 29. november

Fant du det du lette etter?