HELSENORGE

Aktuelle kurs og konferanser

På grunn av corona er de fleste kurs og konferanser avlyst.

ReKs arrangerer webinarer.

Se her for oversikt over planlagte webinarer

Smerteklinikktreff i Helse Sør-Øst 2021

Avdeling for smertebehandling og Regional Kompetansetjeneste for smerte (Oslo Universitetssykehus) inviterer alle smerteklinikker og avtalespesialister i Helse Sør-Øst (HSØ) til et samarbeidsmøte.

•Dato: Fredag 8. januar, 2021
•Tid: Klokken 10.00 – 15.30
•Sted: Oslo (store auditorium Rikshospitalet) eventuelt Zoom

Hensikten med møtet er å bli bedre kjent og fremme samarbeid mellom klinikker når det kommer til henvisning, utredning og behandling av pasienter med smerte i regionen.

Under møtet vil det presenteres og diskuteres blant annet henvisningsrutiner til regional, lokale og private smerteklinikker i HSØ. Dialogen vil gå rundt å avdekke hvilke pasienter som tas imot, hvilke tilbud om utredning og behandling av smerte som eksisterer, og hvordan samarbeid mellom smerteklinikkene kan fremmes.

Foreløpig agenda:
•Presentasjon av spørreundersøkelse (sendt ut i forkant av møtet)
•Behandling av henvisninger og samarbeidsmodeller
•Roller og forventninger til Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS)
•Smerteregister: Informasjon og diskusjon
•Pakkeforløp smerte
•Hvilke smertebehandlinger skal tilbys, og hvor?

Program for møtet kommer

Presentasjoner legges ut i etterkant av møtet

Det er planlagt fysisk oppmøte dersom Covid-19 situasjonen tillater det. Smittevern er tatt hensyn til: Auditoriet har plass til 80 personer, og det er derfor en begrensning på 2-4 deltakere fra hver smerteklinikk. Møtet blir holdt delvis eller helt digitalt dersom smittesituasjonen begrenser eller ikke tillater fysisk oppmøte.


Fant du det du lette etter?